Szkolenia dla Menadżerów

Szkolenia Menadżerskie AKADEMII ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI skierowane są do menadżerów średniego i wyższego szczebla firm produkcyjnych, handlowych, działów HR, urzędów i instytucji oraz do kadry specjalistycznej, kadry, która okresowo pełni funkcje kierownicze (np. w zespołach projektowych).

Ich celem jest doskonalenie kompetencji kierowniczych u wszystkich menadżerów, zakładając indywidualne podejście do szkoleń i dopasowanie konkretnych tematów oraz zagadnień do potrzeb osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności w tym zakresie.

Skupiamy się na tym, aby poszczególne szkolenia były dopasowane do potrzeb Firmy i odnosiły się do specyfiki jej funkcjonowania.

Firma AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu kadry kierowniczej wyższego i niższego szczebla firm produkcyjnych, handlowych, z branży IT, urzędów i instytucji. Proponujemy Twojej Firmie współpracę z wykwalifikowanymi trenerami i specjalistami mającymi doświadczenie w pracy w działach firm produkcyjnych, handlowych, specjalistycznych i działach pośrednio lub bezpośrednio współdziałającymi z tymi działami (np. HR)

Współpracując z kadrą trenerską firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI otrzymasz narzędzia pozwalające wyszkolić zarówno kadrę kierowniczą jak i specjalistów. Oferujemy również wsparcie przy wdrażaniu narzędzi np. HR

FORMA NASZYCH SZKOLEŃ - aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym. Uczestnicy otrzymują bardzo bogate materiały szkoleniowe, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIACH DLA KADRY MENADŻERSKIEJ:

  • Doskonalenie kompetencji w zakresie zwiększania efektywności pracy menadżera
  • Budowanie większej pewności siebie jako zwierzchnika,
  • Rozwiązanie konfliktu roli zwierzchnik – kolega
  • Wzrost identyfikacji z wartościami i celami firmy
  • Rozwój myślenia strategicznego
  • Wzrost samoświadomości – roli w firmie

DLA KADRY MENADŻERSKIEJ W ZAKRESIE DOSKONALENIA KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH, INTERPERSONALNYCH I ZAWODOWYCH MOŻEMY ZAPROPONOWAĆ:

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE KIEROWNICZE:

SZKOLENIA Z NIEZBĘDNICZKA KAŻDEGO MENADŻERA:

OCENIANIE KOMPETENCJI – TRUDNE ZADANIE KAŻDEGO MENADŻERA:

USŁUGI WSPIERAJĄCE SZKOLENIA: