Trening komunikacji asertywnej

PDF ikona smallJAK BYĆ BARDZIEJ ASERTYWNYM? 

Trening komunikacji asertywnej szkolenie otwarte

Zachowania asertywne nie są tak trudne jak nam może się wydawać. Był to nasz naturalny sposób bycia, który być może utraciliśmy z biegiem lat, z powodu wielu negatywnych dla nas doświadczeń. Bardziej jesteśmy skłonni zachowywać się w sposób bardziej agresywny, uległy lub manipulacyjny. Dlaczego bycie asertywnym dla wielu osób jest trudne? Rozwijanie umiejętności asertywnych uznawane jest obecnie za jeden z podstawowych warunków realizowania zdrowego stylu życia. Zachowania asertywnego można się nauczyć, szczególnie pełniąc funkcję menadżera, nawet w czasach, w których pracownicy i tempo pracy generują wiele sytuacji trudnych, nerwowych, problemowych.

Przekazywanie informacji jest bardzo ważne. Pamiętacie o tym? Ależ oczywiście. Komunikowanie się jest najważniejsze. I poszli, nic nie mówiąc. 

Czym to szkolenie różni się od innych, podobnych z nazwy?

 • Specjalnie opracowanymi ćwiczeniami i symulacjami
 • Dogłębną analizą przyczyn nie-asertywnych zachowań (a bez dotarcia do przyczyn możemy mówić jedynie o mechanicznym nauczaniu technik komunikacji asertywnej, które nigdy nie zostaną wprowadzone do rzeczywistych relacji międzyludzkich)
 • Każdy uczestnik dogłębnie określi obszary swojej nie-asertywności i dokładnie będzie wiedział, co i jak zmieniać
 • Szkolenie jest prowadzone w małej, kameralnej grupie i dlatego jest możliwe idealne dostosowanie tematyki szkolenia do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika

Każdy z uczestników kończy szkolenie  opracowaniem asertywnych interwencji w sytuacjach, które określił jako trudne, wymagające zachowania asertywnego.

Każdy zatem wychodzi ze szkolenia z konkretnymi rozwiązaniami, możliwymi przez niego do zastosowania w miejscu pracy.

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 •  dowiecie się Państwo, jak skutecznie i z uznaniem komunikować się z innymi
 • nauczycie się  elegancko ale stanowczo wydawać polecenia kolegom, współpracownikom, podwładnym
 • poradzicie sobie z najtrudniejszym nawet typem klientów zewnętrznych, wewnętrznych, czy innych współpracowników
 • wzrośnie Wasze poczucie pewności siebie w kontaktach z innymi
 • znajdziecie sposoby na skuteczne radzenie sobie z agresją,  krytyką i gniewem własnym i drugiej osoby
 •  będziecie potrafili asertywnie ustalać, negocjować warunki wykonywania zadań
 • nie będziecie ulegać naciskom innych ludzi
 • nauczycie się właściwie prosić innych o pomoc i wsparcie
 • nauczycie się Państwo odmawiać, bronić swoich praw i mówić „nie”, zachowując przy tym dobre relacje z innymi ludźmi

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Czym jest asertywność?
 • Zalety komunikacji asertywnej, podstawy teoretyczne, istota komunikatów asertywnych
 • Asertywność, jako postawa życiowa
 • Jak osiągnąć cel: najpierw myślę, potem działam (zamiast najpierw działam, potem myślę)

2. Co przeszkadza nam mówić otwarcie, co myślimy? Dlaczego nie zawsze bronimy swoich praw?

 • partnerski a niepartnerski styl prowadzenia rozmowy – diagnoza własna
 • rozpoznawanie barier komunikacyjnych
 • przeszkody natury psychologicznej blokujące asertywne zachowania:
  – diagnoza szkodliwych przekonań na temat samego siebie
  – nasze wyobrażenia o innych ludziach
  – wzory zachowań w trudnych sytuacjach
  – lęk przed irracjonalnym poczuciem winy i osądem innych
  – lęk przed koniecznością bycia asertywnym

3. Asertywność, jako postawa i zachowanie kierownicze

 • Trudności w kierowaniu osobami starszymi, innej płci, kolegami, jako powód przyjmowania postaw uległo – agresywnych
 • Silne zastawienie na realizację wartości firmy i partnerskie stosunki, jako powód braku reakcji w sytuacjach trudnych
 • Zwierzchnik w konflikcie roli (konflikt zwierzchnik – kolega), jak budować autorytet kierowniczy i jednocześnie zachować dobre relacje z zespołem?

4. Czy mamy prawo krytykować innych oraz czy inni mają prawo do wyrażania negatywnych opinii na nasz temat? 

 • sposoby przyjmowania krytyki
 • wyrażanie krytyki
 • praca z trudnymi emocjami własnymi oraz emocjami podwładnego / klienta wewnętrznego

5. Jak mówić NIE i bronić skutecznie swoich praw?

 • kim naprawdę jest osoba agresywna i dlaczego się tak zachowuje?
 • skuteczne sposoby radzenia sobie z osobami agresywnymi
 • jak zmusić rozmówcę do brania odpowiedzialności za swoje słowa? Metamodel – konkretne techniki pozwalające rozwikłać niejasności języka rozmówcy

6. Relacje z podwładnymi

 • wyrażanie uczuć pozytywnych, jako podstawa dobrych relacji z innymi ludźmi
 • za co, kiedy i jak chwalić innych
 • rozpoznawanie i unikanie manipulacji

7. Asertywność w pracy

 • twórcze spożytkowanie gniewu
 • dawanie sobie rady z krytyką
 • wydawanie poleceń – sprawdzanie zrozumienia polecenia określenie warunków realizacji oraz sposobu kontroli
 • udzielanie informacji zwrotnych o pracy, ich rola w motywowaniu pracownika
 • wyrażanie pochwał i konstruktywnej krytyki
 • techniki argumentacji
 • sposoby rozwijania partnerskiej komunikacji

8. Asertywność, jako postawa, na której zbudowane są techniki współpracy w oparciu o pojęcie klienta wewnętrznego

 • Kolega, współpracownik, jako klient wewnętrzny
 • Zasady obsługi klienta wewnętrznego
 • Proaktywność w budowaniu relacji z innymi

9. Praca nad indywidualnymi problemami

 • ustalanie trudnych sytuacji dla każdej z osób
 • wprowadzanie korzystnych zmian
 • budowanie pewności siebie

10. Modele komunikacji

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Zasada spójności, budowanie odbioru siebie, jako osoby wiarygodnej
 • Pacing i leading – techniki usprawniające komunikowanie się między osobami różnymi
 • Różnica między informacją a komunikacją
 • Między nadawcą i odbiorcą – złożoność procesu komunikacji i jego czynniki
 • Wzorzec komunikacji doskonałej
 • Najczęstsze błędy zakłócające prawidłową komunikację

11. Techniki usprawniające komunikowanie się z klientami wewnętrznymi w firmie. Budowanie postawy proaktywnej w zakresie komunikowania się.

 • Aktywne słuchanie
 • Technika metamodelu
 • Technika chung-up i chung-down
 • Systemy reprezentacji
 • Procedury rozmów z pracownikami oparte na technikach aktywnego słuchania
 • Jakie informacje przekazać, w jaki sposób, komu i kiedy aby być jak najlepiej zrozumianym

12. Praktyka czyni Mistrza

 • Jak wyjść poza deklaracje?
 • Praktyczne ćwiczenia w zakresie komunikowania się z wykorzystaniem techniki,  oraz gier i zabaw psychologicznych z zakresu komunikacji

PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Termin szkolenia: według harmonogramu (w godzinach od 9:00 do 15:00)

Cena szkolenia: 1100 zł netto + 23% VAT (od osoby za 2 dni szkoleniowe)

Cena szkolenia obejmuje:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
 • udostępnienie sali szkoleniowej
 • bogate materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe, słodki poczęstunek
 • obiad
 • certyfikaty
 • Miejsce szkolenia: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (ul. Wrocławska 18/27, 55-095 Długołęka)

Forma szkolenia: Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Materiały szkoleniowe: Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy