Trening komunikacji i asertywności

JAK BYĆ BARDZIEJ ASERTYWNYM?

Zachowania asertywne nie są tak trudne jak nam może się wydawać. Jest to nasz naturalny sposób bycia, który być może utraciliśmy z biegiem lat. Rozwijanie umiejętności asertywnych uznawane jest obecnie za jeden z podstawowych warunków realizowania zdrowego stylu życia. Zachowania asertywnego można się nauczyć, szczególnie pełniąc funkcję menadżera. 

Przekazywanie informacji jest bardzo ważne. Pamiętacie o tym? Ależ oczywiście. Komunikowanie się jest najważniejsze. I poszli, nic nie mówiąc.

Czym to szkolenie różni się od innych, podobnych z nazwy?

 • Specjalnie opracowanymi ćwiczeniami i symulacjami
 • Dogłębną analizą przyczyn nie-asertywnych zachowań (a bez dotarcia do przyczyn możemy mówić jedynie o mechanicznym nauczaniu technik komunikacji asertywnej, które nigdy nie zostaną wprowadzone do rzeczywistych relacji międzyludzkich)
 • Każdy uczestnik dogłębnie określi obszary swojej nie-asertywności i dokładnie będzie wiedział, co i jak zmieniać
 • Szkolenie jest prowadzone w małej, kameralnej grupie i dlatego jest możliwe idealne dostosowanie tematyki szkolenia do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika

Każdy z uczestników kończy szkolenie  opracowaniem asertywnych interwencji w sytuacjach, które określił jako trudne, wymagające zachowania asertywnego.

Każdy zatem wychodzi ze szkolenia z konkretnymi rozwiązaniami, możliwymi przez niego do zastosowania w miejscu pracy.

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 •  dowiecie się Państwo, jak skutecznie i z uznaniem komunikować się z innymi
 • nauczycie się  elegancko ale stanowczo wydawać polecenia kolegom, współpracownikom, podwładnym
 • poradzicie sobie z najtrudniejszym nawet typem klientów zewnętrznych, wewnętrznych, czy innych współpracowników
 • wzrośnie Wasze poczucie pewności siebie w kontaktach z innymi
 • znajdziecie sposoby na skuteczne radzenie sobie z agresją,  krytyką i gniewem własnym i drugiej osoby
 •  będziecie potrafili asertywnie ustalać, negocjować warunki wykonywania zadań
 • nie będziecie ulegać naciskom innych ludzi
 • nauczycie się właściwie prosić innych o pomoc i wsparcie
 • nauczycie się Państwo odmawiać, bronić swoich praw i mówić „nie”, zachowując przy tym dobre relacje z innymi ludźmi

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Czym jest asertywność?
 • Zalety komunikacji asertywnej, podstawy teoretyczne, istota komunikatów asertywnych
 • Asertywność, jako postawa życiowa
 • Jak osiągnąć cel: najpierw myślę, potem działam (zamiast najpierw działam, potem myślę)

2. Co przeszkadza nam mówić otwarcie, co myślimy? Dlaczego nie zawsze bronimy swoich praw?

 • partnerski a niepartnerski styl prowadzenia rozmowy – diagnoza własna
 • rozpoznawanie barier komunikacyjnych
 • przeszkody natury psychologicznej blokujące asertywne zachowania:
  – diagnoza szkodliwych przekonań na temat samego siebie
  – nasze wyobrażenia o innych ludziach
  – wzory zachowań w trudnych sytuacjach
  – lęk przed irracjonalnym poczuciem winy i osądem innych
  – lęk przed koniecznością bycia asertywnym

3. Asertywność, jako postawa i zachowanie kierownicze

 • Trudności w kierowaniu osobami starszymi, innej płci, kolegami, jako powód przyjmowania postaw uległo – agresywnych
 • Silne zastawienie na realizację wartości firmy i partnerskie stosunki, jako powód braku reakcji w sytuacjach trudnych
 • Zwierzchnik w konflikcie roli (konflikt zwierzchnik – kolega), jak budować autorytet kierowniczy i jednocześnie zachować dobre relacje z zespołem?

4. Czy mamy prawo krytykować innych oraz czy inni mają prawo do wyrażania negatywnych opinii na nasz temat? 

 • sposoby przyjmowania krytyki
 • wyrażanie krytyki
 • praca z trudnymi emocjami własnymi oraz emocjami podwładnego / klienta wewnętrznego

5. Jak mówić NIE i bronić skutecznie swoich praw?

 • kim naprawdę jest osoba agresywna i dlaczego się tak zachowuje?
 • skuteczne sposoby radzenia sobie z osobami agresywnymi
 • jak zmusić rozmówcę do brania odpowiedzialności za swoje słowa? Metamodel – konkretne techniki pozwalające rozwikłać niejasności języka rozmówcy

6. Relacje z podwładnymi

 • wyrażanie uczuć pozytywnych, jako podstawa dobrych relacji z innymi ludźmi
 • za co, kiedy i jak chwalić innych
 • rozpoznawanie i unikanie manipulacji

7. Asertywność w pracy

 • twórcze spożytkowanie gniewu
 • dawanie sobie rady z krytyką
 • wydawanie poleceń – sprawdzanie zrozumienia polecenia określenie warunków realizacji oraz sposobu kontroli
 • udzielanie informacji zwrotnych o pracy, ich rola w motywowaniu pracownika
 • wyrażanie pochwał i konstruktywnej krytyki
 • techniki argumentacji
 • sposoby rozwijania partnerskiej komunikacji

8. Asertywność, jako postawa, na której zbudowane są techniki współpracy w oparciu o pojęcie klienta wewnętrznego

 • Kolega, współpracownik, jako klient wewnętrzny
 • Zasady obsługi klienta wewnętrznego
 • Proaktywność w budowaniu relacji z innymi

9. Praca nad indywidualnymi problemami

 • ustalanie trudnych sytuacji dla każdej z osób
 • wprowadzanie korzystnych zmian
 • budowanie pewności siebie

10. Modele komunikacji

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Zasada spójności, budowanie odbioru siebie, jako osoby wiarygodnej
 • Pacing i leading – techniki usprawniające komunikowanie się między osobami różnymi
 • Różnica między informacją a komunikacją
 • Między nadawcą i odbiorcą – złożoność procesu komunikacji i jego czynniki
 • Wzorzec komunikacji doskonałej
 • Najczęstsze błędy zakłócające prawidłową komunikację

11. Techniki usprawniające komunikowanie się z klientami wewnętrznymi w firmie. Budowanie postawy proaktywnej w zakresie komunikowania się.

 • Aktywne słuchanie
 • Technika metamodelu
 • Technika chung-up i chung-down
 • Systemy reprezentacji
 • Procedury rozmów z pracownikami oparte na technikach aktywnego słuchania
 • Jakie informacje przekazać, w jaki sposób, komu i kiedy aby być jak najlepiej zrozumianym

12. Praktyka czyni Mistrza

 • Jak wyjść poza deklaracje?
 • Praktyczne ćwiczenia w zakresie komunikowania się z wykorzystaniem techniki,  oraz gier i zabaw psychologicznych z zakresu komunikacji