Efektywność osobista Menadżera

ZARZĄDZANIE SOBĄ W  CZASIE – PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ

TO DOPodnoszenie efektywności osobistej to umiejętność, którą można doskonalić. Na ogólne pojęcie efektywności osobistej składa się wiele aspektów, takich jak: dobra organizacja czasu pracy, umiejętność wyznaczania priorytetów, radzenie sobie ze stresem i samoutrudnianiem. Wzrost efektywności osobistej ma w praktyce skutkować zwiększeniem produktywności. Nasze szkolenie w praktyce pokazuje jak wykorzystać w praktyce dostępne narzędzia, by osiągnąć w tym zakresie rzeczywisty sukces i postęp. 

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • nauczą się, jak zmieścić się z realizacją wyznaczonych zadań w czasie, jaki mają do dyspozycji;
 • dowiedzą się, jak efektywnie pracować pod presją czasu;
 • będą potrafili określić kolejność wykonywania zadań w zależności od ich priorytetu, pilności i ważności;
 • dowiedzą się, co zrobić z zadaniami, których pomimo wysiłków, nie udało się zrealizować;
 • zyskają większy spokój i komfort w codziennej pracy;
 • określą swoje cele zawodowe i prywatne oraz ich wpływ na sposób realizowanych zadań;
 • dowiedzą się, jak przeciwdziałać syndromowi samo utrudniania obniżającemu efektywność oraz zaangażowanie;
 • uporządkują stojące przed nimi zadania.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Analiza własnej efektywności pracy w kontekście zarządzania czasem:

 • przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy
 • określenie indywidualnych „złodziei” czasu, sposoby wyeliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu.
 • przyjmowanie poleceń i nowych zadań od zwierzchnika – dlaczego pojawia się opór? Jak polaryzacja i motywacja negatywna wpływają na planowanie i realizację do zadań
 • dlaczego wiele odkładam na później? O syndromie samoutrudniania
 • wpływ stresu na realizację trudnych zadań – techniki przeciwdziałania
 • akcyjność i słomiany zapał

2. Style pracy, czyli poganiaczy

Rodzaje stylów pracy:

 • “spiesz się”
 • “bądź doskonały”
 • „sprawiaj przyjemność”
 • „wysilaj się”
 • „bądź silny”

Styl pracy a organizacja pracy. Plusy i minusy danego stylu pracy.

Konkretne wskazówki, jak doskonalić organizację pracy w danym stylu pracy

Ustalenie stylu pracy uczestników na podstawie kwestionariusza

3. Planowanie jako proces, zdefiniowanie indywidualnych celów zawodowych i prywatnych

Wykorzystanie wiedzy o celach w efektywnym gospodarowaniu czasem:
 • Bieżące/ krótkoterminowe/ średnioterminowe/ długoterminowe
 • Cele: żywotne/ dające możliwości/ sprzyjające
 • Kaskada celów

Czy zarządzamy czasem czy sobą w czasie?

Zarządzanie priorytetami. Proces zarządzania zadaniami i czasem:
 • Wyznaczanie celów
 • Planowanie
 • Podejmowanie decyzji o realizacji zadań
 • Realizacja
 • Monitorowanie

W co lokujesz swój czas?

Podstawowe grupy alokacji naszego czasu:

 1. Zadania w pracy w życiu
 2. Relacje z innymi ludźmi
 3. Czas dla mnie
 4. Odreagowanie – odmóżdżenie

4. Zasady planowania – przegląd zasad

 • Układanie planu dziennego, tygodniowego i innych
 • Korzyści wynikające z planowania
 • Kontrola realizacji planu

Określanie ramy czasowej dla realizacji zadania

Planowanie rezerwy czasowej

Ograniczanie wykonywania zadań do priorytetów

Kontrola i postępowanie ze sprawami niezałatwionymi

Zastosowanie zasady Pareto w organizacji czasu pracy: 80:20 czy 60:40?

Efekt piły

Selekcjonowanie informacji i zadań

Czas i pieniądze

 • Czas czerwony, czas zielony

Siatka pilności Eisenhowera

Zachowania typu A

Metoda ALPEN

Reguła PARKINSONA

Poziomy zarządzania czasem

Poziom pierwszy podstawowy

Poziom drugi poszerzony

Poziom trzeci zaawansowany

Poziom czwarty zarządzanie sobą w czasie

Generacje Zarządzania czasem wg Covey’a

Wybór i wypracowanie metod zarządzania sobą w czasie

5. Zasady ustalania priorytetów

 • Korzyści wynikające ze znajomości własnych priorytetów
 • Analiza wartości nakładu czasu ABC
 • Ustalanie własnych priorytetów

Nagła zmiana priorytetów

6. Zwiększenie własnej efektywności dzięki wykorzystaniu GTD – metoda opanowania chaosu, ilości spływających zadań

Czym jest GTD?

Kolekcjonowanie

Analiza

Porządkowanie

Przegląd

Realizacja

Proste i skuteczne reguły i zasady pozwalające zwiększyć swoją

efektywność osobistą i zawodową

7. Indywidualne preferencje organizowania pracy

Wpływ krzywej wydajności na efektywność pracy i codzienne planowanie

8. Plan a realizacja…

Konsekwencja w realizacji priorytetów

Co zrobić z zadaniami, których nie udało się zrealizować

Zmiana planu pracy – nieprzewidziane zdarzenia

9. Proaktywność a organizacja czasu

Podnoszenie własnej efektywności zadaniowej

Co mogę zrobić więcej? Budowanie postawy aktywnej i

odpowiedzialnej za wykonanie zadania

Określanie własnej odpowiedzialności za zadanie zlecone i otrzymane

10. Delegowanie zadań

Dlaczego warto delegować zadania?

Jak skutecznie delegować zadania?

Techniki motywacyjne towarzyszące delegowaniu zadań

11. Stres a niewłaściwe zarządzania zadaniami

Stres – Gad

Zrozumienie stresu- wpływ stresu na organizację czasu

Zmiany sposobu myślenia

Fazy Stresu

Kiedy stres pomaga? Kiedy stres szkodzi? Jak ważne są nasze emocje? Jakie emocje towarzyszą nam na co dzień? W życiu, w pracy? Dlaczego są ważne?

Panowanie nad impulsami- co to w praktyce oznacza?

Jak reaguje wasze ciało jak się denerwujemy? W jakich sytuacjach się stresujemy?

Co możemy zrobić aby opanować stres?

Trudności z radzeniem sobie ze stresem – krótkie, konkretne techniki antystresowe możliwe do zastosowania w miejscu pracy.