Twórcze myślenie w zarządzaniu

Jednym z najważniejszych atrybutów człowieka jest możliwość bycia twórczym. Ludzie twórczy od tych nie twórczych różnią się tym, że ci pierwsi tak o sobie myślą. Każdy ma jednak w sobie iskierkę twórczości. Nie każdy z nas rodzi się artystą, ale każdy z nas może być niepowtarzalny i każdy może stworzyć coś wyjątkowego, niepowtarzalnego w swoim rodzaju. Każdy może nauczyć się być twórczym, poprzez pokonanie barier własnego umysłu.

Twórczość w biznesie, to  nic innego, jak podwyższanie rangi zwykłych rzeczy, produktów, idei czy sposobów myślenia, pojmowania, działania do rzeczy wielkich. To właśnie dzięki twórczemu myśleniu ludzie odkrywają prawa przyrody, odkrywają nowe technologie, znajdują rozwiązania. W dzisiejszych czasach, przy ciągle rosnącej konkurencji i powtarzalności produktów, trzeba wyjść poza utarte schematy postępowania, aby odnieść sukces i zostać zauważonym.  Zespół musi myśleć w sposób kreatywny, aby tworzyć i realizować to, co wydaje się niemożliwe do zrealizowana.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

  • nauczysz się technik twórczego myślenia, dostosowanych do Twojej pracy
  • nauczysz się rozwiązywać problemy inaczej niż dotychczas
  • odkryjecie wiele niestandardowych metod motywowania pracowników
  • poznasz kreatywne techniki ukierunkowywania zespołu na sukces
  • nauczysz się wydobywać i podnosić potencjał twórczy Twój i Twojego zespołu
  • dowiesz się, jak pracować z zespołem, aby zintensyfikować jego kreatywność
  • poznasz twórcze sposoby podejmowania słusznych decyzji
  • dowiesz się, jak ubarwić swoje życie zawodowe i prywatne i nadać mu „artystycznego polotu”

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rozpoznanie własnego stylu myślenia, działania i rozwiązywania problemów.

Diagnoza własnego typu umysłu metodami testowymi

2. Czym jest twórcze myślenie?

- Ograniczenia twórczego myślenia.
– Skuteczne techniki pokonywania ograniczeń kreatywnego myślenia.

3. Bariery hamujące procesy twórcze. Diagnoza i pokonywanie

- Narzędzia myślowe. „Pułapka inteligencji”.
– Nawyki myślowe
– Emocje
– Paraliż analityczny

4. Od kwiatu lotosu do szabli – odkrywanie własnych twórczych możliwości

Kilkadziesiąt praktycznych technik rozwijających twórcze myślenie.

5. Sposoby wykorzystywania technik twórczego myślenia w życiu zawodowym

- praca nad rozwiązywaniem problemów
– podejmowanie decyzji
– twórczość w mnożeniu alternatyw, możliwości wyboru
– sytuacje wymagające twórczości
– twórcze poszukiwanie niestandardowych rozwiązań w standardowych sytuacjach
– rozwiązywanie indywidualnych problemów
– kreatywność w kontakcie z innymi
– bańki logiczne
– inne punkty widzenia
– mnożenie perspektyw
– interesy i wartości innych ludzi
– wpływ emocji i percepcji na twórczość

6. Twórcze podejmowanie decyzji

- metoda rzutu kostką
– metoda linii najmniejszego oporu
– technika uzasadnień na piśmie
– „Osiołkowi w żłoby dano”
– „rozwiązanie doskonałe”
– metoda najlepszej decyzji
– „a co będzie, jeśli…”
– metody uproszczonej i pełnej tabeli
– OCL (obawa, chciwość, lenistwo)

7. Twórczość a myślenie strategiczne. Twórcze działanie

- If – box map (schemat punktów warunkowych)
– Twórcze planowanie

8. Intuicja menedżera. Katalog technik i sposoby wykorzystywania intuicji na stanowisku kierowniczym.

- odczyty intuicji
– katalog technik analitycznych i umysłowych rozwijających intuicję
– zasady odróżniania intuicji od myślenia życzeniowego i projekcji
– zbiór ćwiczeń pozwalających na dowolne w czasie korzystanie z intuicji

9. Motywowanie i inspirowanie do rozwoju

- czynniki kształtowania wewnętrznych przekonań pracowników
– nietypowe sposoby wzbudzania motywacji wewnętrznej pracowników
– wspieranie pracowników w rozwoju umiejętności twórczego myślenia
– jak wykorzystać specjalizację pracowników do zoptymalizowania twórczych działań zespołu
– poza nagrodą i karą – twórcze wpływanie na innych
– zasada „15 procent”
– jak wzmagać samodzielność pracowników
– jak znaleźć złoty środek między kontrolą zespołu a samodzielnością pracowników
– wizjoner w zespole czy zespół wizjonerów
– czy zatrudnić buntownika?
– moc pozytywnego myślenia w zespole

10. Sesje twórczego myślenia

- metoda sześciu myślących kapeluszy
– burza mózgów
– synektyka