PROAKTYWNOŚĆ W ZBIERANIU INFORMACJI

ZBIERANIE INFORMACJI

MASZ PRAWO, A RACZEJ MASZ OBOWIĄZEK SIĘ DOWIEDZIEĆ

Zbieranie informacji to trudne zadanie dla większości pracowników, ponieważ najczęściej nie mają oni uważności na to, co mówi lub chce powiedzieć rozmówca. Pracownicy też często nie traktują zbierania informacji jako zadania, najważniejszego elementu kontaktu handlowego, i nie przygotowują się do niego właściwie. Gdy pytamy o jakieś aspekty pracy z klientem, otrzymujemy odpowiedz „nie wiem”, „nie było o tym mowy” lub najgorszą: „KLIENT TEGO NIE POWIEDZIAŁ”.

Należałoby wtedy zapytać: co zrobiłeś, żeby się tego dowiedzieć?

Konsekwencje braku informacji są jasno widoczne i odczute w każdej firmie, w każdym zespole. Wydłuża się wtedy czas realizacji zadania oraz kontakt z klientem staje się trudniejszy lub trudny. A gdy klient  ma odczucie, że nie jest słuchany – wtedy po prostu otwieramy drzwi naszej konkurencji.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu  na temat umiejętności zbierania informacji. A jeśli Państwa pracownicy twierdzą, że potrafią:

 • Zbierać informacje
 • Słuchać
 • Rozmawiać

…to my mówimy im „sprawdzam”, jak w pokerze.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Narzędzie podstawowe „ścieżka powrotna”

Ścieżka powrotne to narzędzie, używania którego powinna nauczyć się każda osoba, której rezultaty pracy zależą od zebranych informacji.

Składowe ścieżki powrotnej:

 • Komunikacyjny level down
 • Komunikacyjny level up

Zadawanie pytań otwartych, pozwalających uniknąć projekcji pracownika, a nastawionych na aktywizowanie klienta do mówienia.

Umiejętność nie odnoszenia się do tego, co powiedział klient, zanim nie wyczerpane zostaną obszary zbierania informacji.

Pytania doszczegóławiające

Umiejętność podsumowań wypowiedzianych kwestii

Wykorzystanie ścieżki powrotnej jako narzędzia zbierania informacji, podsumowywania zebranych informacji i przekonywania klienta

2. Słuchanie klienta

Test na umiejętność słuchania

Różnica między słuchaniem, aktywnym słuchaniem i słyszeniem

Wykorzystanie aktywnego słuchania w celu pobudzania dalszych wypowiedzi klienta

 Czy potrafisz aż tyle usłyszeć i dowiedzieć się? Mistrz słuchania i jego czworo uszu:

UCHO RZECZOWE:

 • O co chodzi?
 • Jakie są dane, fakty, liczby?
 • Czego dotyczą te dane?
 • O czym jest mowa w zasadzie?
 • Na jaki temat rozmawiamy tak naprawdę?

UCHO APELU:

 • Czego on ode mnie chce?
 • Co powinienem zrobić?
 • Co powinienem czuć?
 • Co powinienem myśleć?
 • Jak powinienem się zachować?
 • Jak i co powinienem zmienić?

UCHO RELACJI:

 • Jak klient się do mnie odnosi?
 • Co klient o mnie myśli?
 • Co to znaczy „my”?
 • Za kogo klient mnie ma?
 • Kim jest dla mnie klient?
 • Czy czujemy się dobrze w swoim towarzystwie?

UCHO SAMOPREZENTACJI:

 • Kim jestem, ja i klient?
 • Co się ze mną, z nim  dzieje?
 • Jakiego używamy języka?
 • Czy klient jest zainteresowany?
 • Jakie są emocje, moje i klienta?
 • Czy jesteśmy kompetentni?
 • Jakie dajemy o nas świadectwo naszym zachowaniem, językiem itp.

Praktyczne ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu, analiza nagranych rozmów i symulacji rozmowy z klientami.

3. 4 aspekty każdego komunikatu

Zawartość każdego komunikatu:

 • nadawca mówi coś „rzeczowego” o świecie,
 • mówi przy tym coś o relacji pomiędzy nadawcą i odbiorcą,
 • zgłasza jaką potrzebę, apeluje o coś do odbiorcy
 • nadawca mówi coś o swojej sytuacji

4. Specyfika klienta i specyfika pracownika

Style komunikacji klienta

Style komunikacji pracownika

 • praca z klientem w sytuacji zgodności stylów
 • praca z klientem w sytuacji niezgodności stylów

 Styl komunikacji jako kolejna cecha różnicująca:

 • styl afiliacyjny
 • styl analityczny
 • styl emocjonalny
 • styl dyrektywny

Autodiagnoza własnego stylu i zasady komunikowania się z osobami prezentującymi inne style.

 Precyzyjne pytania i sposoby wyłapywania niejasności, zniekształceń i generalizacji zawartych w języku

5. Trudna sztuka … słuchania

 • rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania (parafraza, odzwierciedlanie uczuć, dowartościowanie, dojaśnianie)
 • rola informacji zwrotnych w procesie komunikacji partnerskiej
 • wprowadzanie zasad komunikowania się
 • ustalanie znaczeń

6. Metaprogramy

Zbieranie informacji w kontekście typologii klienta:

 • klient nastawiony na JA – INNYCH – DANE
 • klient o nastawieniu na CELE i PROBLEMY
 • klient SZCZEGÓŁOWY i OGÓLNY
 • klient CHAOTYCZNY i SYSTEMATYCZNY

Zbieranie informacji jako wyzwanie w przypadku równic w rozkładzie metaprogramów klienta i pracownika

7. Metamodel

Różnice w cechach indywidualnych mające wpływ na jakość komunikowania się:

 • szczegółowość vs. ogólność wypowiedzi
 • systematyczność vs. chaotyczność wypowiedzi

Jak właściwie budować komunikaty i dbać o przepływ informacji między tak różnymi osobami?

8. DISCOVERY SESSION

Jeśli nie umiesz słuchać, zbierać informacji, znaczy, że nie rozumiesz, czym jest DISCOVERY SESSION

Pracownik jako moderator Discovery Session

 • rola moderatora
 • pobudzanie do wypowiedzi z wykorzystaniem własnych kompetencji komunikacyjnych
 • stosowanie narzędzi komunikacyjnych
 • podsumowania sekcji sesji

Praktyczne ćwiczenia w prowadzeniu Discovery Session z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas szkolenia