Szkolenia dla firm produkcyjnych

Firma AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu kadry kierowniczej wyższego i niższego szczebla firm produkcyjnych. Proponujemy Twojej Firmie współpracę z wykwalifikowanymi trenerami i specjalistami mającymi doświadczenie w pracy w działach produkcyjnych i działach pośrednio lub bezpośrednio współdziałającymi z działem produkcji.

Współpracując z kadrą trenerską firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI otrzymasz narzędzia pozwalające wyszkolić zarówno kadrę kierowniczą jak i pracowników liniowych. Oferujemy również wsparcie przy wdrażaniu narzędzi LEAN MANUFACTURING.

FORMA NASZYCH SZKOLEŃ – aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym. Uczestnicy otrzymują bardzo bogate materiały szkoleniowe, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy.

DLA FIRM PRODUKCYJNYCH MOŻEMY ZAPROPONOWAĆ:

1. SZKOLENIA DLA MENADŻERÓW LINIOWYCH DOSKONALĄCE KOMPETENCJE MIĘKKIE:

2. SZKOLENIA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ PRODUKCJĄ (MENADŻEROWIE, KIEROWNICY DZIAŁÓW, KIEROWNICY ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH, WYŻSZA KADRA ZARZĄDZAJĄCA)

3. SZKOLENIA TWARDE DLA FIRM PRODUKCYJNYCH I SZKOLENIA Z OBSZARU LEAN MANUFACTURING:

4. USŁUGI WSPIERAJĄCE SZKOLENIA:

 

Firma KREATOR PREMIUM posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu kadry kierowniczej wyższego i niższego szczebla firm produkcyjnych.