MODERATOR SPOTKAŃ I ZEBRAŃ

MENADŻER MODERATOREM, INSPIRATOREM

EFEKTYWNY ZNACZY WDROŻONY  - CZYLI JAK PROWADZIĆ INSPIRUJĄCE ZEBRANIA I SPOTKANIA I NIE TRACIĆ CENNEGO CZASU NA BRAK EFEKTYWNOŚCI

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Efektywnie pracować z uczestnikami zebrania;
 • Właściwie przygotować siebie i osoby zaproszone do zebrania;
 • Właściwie planować spotkanie, aby było ono efektywne;
 • Pełnić rolę moderatora zebrania;
 • Radzić  radzić sobie z oporem i polaryzacją grupy oraz rozwiązywać trudne sytuacja związane z prowadzeniem spotkań;
 • Korzystać z technik moderowania pracy grupy;
 • Wykorzystać sposoby wspomagania w trakcie prowadzenie spotkań;
 • Stworzyć klimat sprzyjający otwartości, współpracy oraz kreatywności podczas spotkań;
 • Dobrać modele spotkań, aby wpasowały się w realia panujące w firmie;
 • Zwiększyć swoją skuteczność w roli prowadzącego zebranie lub w roli moderatora.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Planowanie spotkania

 • Wybór miejsca spotkania
 • Termin zebrania
 • Lista uczestników
 • Precyzowanie celu spotkania
 • Ustalenie agendy i programu spotkania

2. Czym jest moderacja?

Moderowanie spotkania

 • Koordynowanie zachowań uczestników
 • Rundy rozmów
 • Łączenie części i faz spotkania
 • Eliminowanie niepotrzebnych przerw
 • Udzielanie głosu
 • Dbanie o przestrzeganie zasad uczestnictwa w spotkaniu
 • Aktywizowanie mniej aktywnych uczestników

 Moderowanie dyskusji grupowej

 • Metodologia moderacji
 • Dążenie do zwalczenia określonego problemu, do wykonania danego zadania
 • Techniki sprawnego kierowania dyskusją
 • Efektywność dyskusji i koncentracja na treści, tematach i problemach, które należy rozwiązać
 • Cele moderacji – jak je osiągnąć?

Wydobycie i wykorzystanie umiejętności, wiedzy i kreatywności uczestników

Budowanie atmosfery wolnej od hierarchii, wykorzystanie prawideł procesu grupowego do aktywności, zadowolenia, wywołania poczucia, że wszyscy są równoważni i równoprawni

Odkrywanie konfliktów i przeszkód, doprowadzanie do wymiany poglądów

Rosnące szanse wdrożenia wypracowanych rozwiązań dzięki zaktywizowaniu uczestników w proces decyzyjny