Gwarancja jakości

 

AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych, do której to organizacji cyklicznie składa sprawozdania statystyczne ze swojej działalności szkoleniowej i z posiadanej bazy dydaktycznej. Są to dane obrazujące wzrost i rozwój naszej firmy.

Najlepszą gwarancją jakości naszych szkoleń i usług doradczych są liczne referencje od klientów, podziękowania od uczestników szkoleń, polecenia, a także wyspecjalizowana kadra trenerska z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym i zawodowym w obszarach handlowo – negocjacyjnych, HR, zarządzania produkcją. To wszystko owocuje realizacją wieloletnich projektów dla naszych klientów.