Akademia Talentów

Firma Akademia Rozwoju Umiejętności może i potrafi zadbać o rozwój pracowników Państwa Firmy. To bardzo dobrze, że doceniacie Państwo potencjał wartościowych pracowników. Trzeba o nich szczególnie dbać, ponieważ ludzie ambitni stawiają sobie ambitne cele i chcą je realizować. Nie zawsze jednak w Firmie jest taka możliwość. Udział w naszym projekcie umożliwia właśnie wsparcie tych pracowników w realizacji ich celów, marzeń zawodowych. Wspólna praca pokazuje możliwości zaspokojenia ważnych potrzeb w Firmie.

Uruchomienie programu TALENT MANAGEMENT w firmie to duże wyzwanie – wymaga wielu złożonych zadań i wymaga zaangażowania wielu osób. My kładziemy nacisk na dużą współpracę z działem HR – który we wszystkich działaniach uczestniczy i jest przygotowany przez nas do tego, by ten program utrzymać i rozwijać.

Standardowo większość firm, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować w tym zakresie decydowała się na następujące kroki – etapy współpracy:

1.   Szkolenie wstępne dotyczące procesu TM dla działu HR i osób wytypowanych z różnych działów; opracowanie założeń procesu i hanrmonogramu TM.

2. Opracowanie systemu komunikacji, informującego o planowanych działaniach z zakresu TM.

3. Rekrutacja do projektu, opracowanie kryteriów rekrutacyjnych w formie warsztatu. Przygotowanie założeń badania kompetencji, zgodnie z wypracowanymi założeniami.

4. Przeprowadzenie badania kompetencji / potencjału  z udziałem pracowników działów HR, by w przyszłości mogli oni te działania powtórzyć.

5. Opracowanie wyników badania kompetencji i wyłonienie kadry kwalifikującej się do dalszych działań rozwojowych.

6. Opracowanie działań rozwojowych indywidualnych dla zakwalifikowanych pracowników do programu (indywidualne ścieżki kariery w obrębie przedsiębiorstwa)

7. Wyznaczenie konkretnych zadań/ projektów rozwojowych z opracowaniem harmonogramów ich wykonania, sposobów kontroli realizacji celów, itp. 

top

  Zapraszam do kontaktu!

Chętnie przygotuję ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.

KRZYSZTOF KUCYPER, tel. 696 469 074, k.kucyper@akademiaru.pl