Opisy stanowisk pracy

Opis stanowiska pracy to nie tylko zakres obowiązków, to również określenie zakresu samodzielności i odpowiedzialności, wszystkich ważnych wymagań na danym stanowisku pracy. Opis stanowiska jest ważnym dokumentem w procesie rekrutacji nowych pracowników.

Firma Akademia Rozwoju Umiejętności Szkolenia Pełne Sukcesów pomaga Państwu w tworzeniu opisów stanowisk na wszystkich szczeblach. Prowadzimy zarówno szkolenia wprowadzające i przygotowujące do wprowadzenia opisów, jak również monitorujemy i pomagamy w tworzeniu opisów.

Korzyści ze współpracy w tworzeniu opisów stanowisk:

  • Poznacie Państwo skuteczne narzędzia wspierające przeprowadzenie opisów stanowisk pracy
  • Państwa kadra kierownicza zrozumie i utwierdzi się w przekonaniu, że regularne, rzetelne tworzenie opisów stanowisk pracy jest bardzo ważnym elementem kierowania zespołem
  • Państwa pracownicy nauczą się tworzyć opisy stanowisk według jasno określonych, ogólnie znanych kryteriów
  • Zrozumiecie Państwo, jak unikać błędów w opisach stanowisk
  • Dowiecie się Państwo, jak opisy stanowisk pracy zwiększają efektywność
    i motywację do pracy
  • Rozwiążecie wiele problemów dotyczących tworzenia opisów stanowisk
  • Państwa zespół będzie pracować wydajniej, wzrośnie jakość pracy, zadowolenie oraz integracja z Firmą