Analiza Transakcyjna w zarządzaniu

ANALIZA TRANSAKCYJNA

KOMUNIKACJA I RELACJE W PRACY MENADŻERA

Komunikacja transakcyjna traktuje relacje międzyludzkie jako ciąg następujących po sobie transakcji. Jest to wiedza bardzo ciekawa, rozwijająca i przydatna w każdym zespole. Komunikacja transakcyjna pokazuje, jak wchodzimy nieświadomie w relacje, z których nie zawsze jesteśmy zadowoleni. Odsłania, dlaczego dla niektórych (na przykład jako zwierzchnicy) jesteśmy pobłażliwi, dla innych ostrzy (nieraz nawet zbyt ostrzy), dlaczego nieraz nie uzyskujemy takich rezultatów, jakich oczekiwalibyśmy.

Niektórzy z nas mają większy talent do zarządzania od innych. Mają dobre zespoły pracowników, odnoszą sukcesy. Innym układa się gorzej, nie budują prawidłowych relacji, są postrzegani jako zbyt ostrzy. Ich komunikacja przebiega na granicy prześladowania innych, na granicy mobbingu. Dlaczego?

W każdym z nas żyje troje ludzi: Dziecko, Rodzic i Dorosły. Niestety, nie w równym udziale. Niektórzy są owładnięci przez Dziecko, są weseli, wyluzowani i twórczy, ale samolubni. Inni są zdominowani przez Rodzica Krytycznego – Prześladowcę, są srodzy dla innych, ostrzy. Inni znów, pod wpływem Rodzica Opiekuńczego – Wybawcy są zbyt wyrozumiali, ulegli, opiekuńczy, często inni wchodzą im na głowę. Są spokojni, do czasu naturalnie, aż miarka się przebierze – wtedy wybuchają. Inni z kolei – Dorośli, nie są owładnięci emocjami, zanim coś zrobią, przemyślą to i zaplanują działanie.

 Jaki TY – jako zwierzchnik – jesteś? Sprawdź, kim jesteś i kim są Twoi pracownicy.

Dziecko i Rodzic inicjują gry i gierki. W każdym miejscu pracy jest „Ofiara”, która nie potrafi czegoś zrobić (wielokrotnie) i jest lub są „Wybawcy”, którzy chętnie wybawią tę „ofiarę” (również wielokrotnie). Jest też na pewno jakiś Prześladowca, który zawsze wyszuka sobie Ofiarę, by subtelnie ją prześladować.

Poznaj katalog gierek i… nie daj się wykorzystywać. Nie pracuj za innych, nie czuj się zobowiązany, nie czuj się winny. Jeśli kierujesz zespołem, w twoim zespole (jak w każdym innym)  na pewno jest siedlisko gierek. Jeśli macie pracować efektywnie, a do tego pracować w przyjaznej atmosferze – koniecznie weź udział w szkoleniu.

 Każdy z nas używa na co dzień Komunikacji Transakcyjnej, mówiąc choćby „JA jestem OK”, „TY jesteś OK lub jesteś NIE-OK”.  Każdego wartościujemy i sami jesteśmy przez innych wartościowani.

Program szkolenia, który prezentujemy poniżej jest kompleksowym ujęciem większości sytuacji trudnych, z którymi mierzą się menadżerowie każdego dnia: obejmuje zagadnienia z komunikacji transakcyjnej, konfliktów, sytuacji kryzysowych i motywowania. Każdy z tych aspektów będziemy analizowali transakcyjnie.

 Przed szkolenie przeprowadzimy rozmowy z uczestnikami, by jak najlepiej dostosować program szkolenia do ich potrzeb i oczekiwań, a na szkoleniu będziemy analizowali konkretne sytuacji z Państwa pracy.

Zagadnienia, które poznasz na treningu menadżerskim z Analizy Transakcyjnej:

 • dowiesz się, kogo w tobie jest więcej: Dziecka, Rodzica czy Dorosłego (tak zwane stany ego) i co z tego wynika dla sprawowania funkcji zwierzchnika;
 • nauczysz się diagnozować pracowników pod kątem stanów Ego i dowiesz się, dlaczego z niektórymi ludźmi trudno jest współpracować i jak to zmienić;
 • uświadomisz sobie, dlaczego niektórzy pracownicy jakby „na własne życzenie” budzą w zwierzchnikach tendencje do prześladowania ich, do mobbingowania;
 • dowiesz się, jakie konsekwencje dla efektywności pracy mają dominacje poszczególnych stanów Ego;
 • poznasz gry, gierki i manipulacje mające miejsce ZAWSZE i W KAŻDYM  zespole, na przykład gry: ofiara, pończoszka, koleś, „ona jest tylko kobietą”, „drewniana noga”, „wieczorne manewry z ręcznikiem”, „awantura o pieniądze”, prześladowca, „chcecie wojny?  To ją macie”, „moje jest lepsze”, prokurator i wiele innych, a zwłaszcza grę „Tak, ale…”, która odbiera siły i doprowadza do szału większość zwierzchników;
 • nauczysz się przeciwdziałać grom i manipulacjom, jeśli nie będziesz miał na nie ochoty;
 • poznasz sposoby strukturalizacji czasu i odkryjesz, że tzw „praca” jest w pracy mało wykonywana;
 • poznasz style pracy, poganiacze, skrypty i znajdziesz odpowiedź na pytanie, czy twoje życie jest już zaplanowane i czy już wiadomo, jaką na koniec dostaniesz „wypłatę”?;
 • zostaniesz wciągnięty przez trenera w gry i wtedy dopiero okaże się, jaki jesteś na nie podatny i jak łatwo jest cię „wkręcać” (ale tylko wtedy, gdy nie umiesz rozpoznawać gier i nie dasz się w nie wciągać);
 • dla treningu będziesz mógł wciągać w gry kolegów (ku twojej uciesze).

Praktyczne stosowanie wiedzy z zakresu Komunikacji Transakcyjnej umożliwia:

 • Budowanie satysfakcjonujących relacji międzyludzkich,
 • Usuwanie barier w porozumiewaniu się
 • Lepszą, bardziej skuteczną komunikację
 • Ochronę przed gierkami i manipulacjami stosowanymi przez innych
 • Efektywniejsze rozwiązywanie konfliktów bez konieczności rezygnowania z własnego stylu bycia
 • Efektywniejsze wykonywanie obowiązków
 • Wydajniejszą prace zespołową

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Osobowość – klucz do stylu pracy i efektywności

Diagnoza struktury własnej osobowości (testy psychologiczne, zabawy, gry i zadania diagnostyczne).

Czy w każdym z nas żyje jeszcze troje ludzi? O Dziecku, Rodzicu, Dorosłym.

Wpływ struktury osobowości na komunikację i relacje z innymi ludźmi – z klientami, ze zwierzchnikami, z podwładnymi i – współpracownikami.

Wpływ dominującej struktury osobowości na kierowanie innymi oraz style zarządzania.

2. Korzyści i niedogodności wynikające z dominacji różnych stron osobowości. Skąd się biorą i jak je kształtować?

Sukcesy zawodowe
Style pracy
Wzorce zachowań
Komunikowanie się z innymi
Samoocena i pewność siebie
Style myślenia

3. Komunikacja jako klucz do budowania partnerstwa i dobrych relacji przez zwierzchnika

Wzorzec komunikacji doskonałej

Nieporozumienia i trudności w dojściu do porozumienia

Komunikacja zaburzona – konsekwencje błędów w komunikacji.

Usuwanie barier utrudniających porozumiewanie się.

4. „W co ludzie grają?” – gry, pułapki i manipulacje

Czym różni się gra od manipulacji?

Najpopularniejsze gry:
– Gry pracowników wobec zwierzchników
– W co grają szefowie?
– Gry w zespole

Świadomość relacji i gier oraz umiejętność ich rozwiązywania jako podstawa do budowania właściwych relacji i partnerskiej komunikacji przez zwierzchników.

5. Twoje techniki wobec gier

Jak rozpoznawać gry?

Techniki przerywania gier.

Wpływ „gier” i wzorców komunikacji na style pracy i osiągnięcia zawodowe.

Pozytywne i negatywne aspekty  nieświadomie inicjowanych gier.

6. Mobbing – gry Prześladowcy

Dlaczego inni posądzają nas o mobbing?

Cienka granica między relacjami i sposobem komunikowania się Rodzica Krytycznego a mobbingiem

7. Twoje skrypty i schematy działania – szanse i zagrożenia

Skrypt  jako scenariusz realizowany przez całe życie

Skrypty zawodowe – pobudzające lub hamujące rozwój

8. Rozwijanie dojrzałych zachowań

Rozwiązywanie konfliktów i sterowanie nimi
– Reakcje na stres
– Konflikty z innymi ludźmi – techniki radzenia sobie z nimi
– Komunikacja w sytuacji niepowodzeń i porażki
– Rozwijanie samodzielności oraz odpowiedzialności

9. Analiza Transakcyjna w zarządzaniu (wybrane aspekty, w zależności od specyfiki grupy, realizowane po rozmowach z uczestnikami):

Sposoby budowania dobrych relacji w kontaktach zawodowych i wpływania na innych.

Role zawodowe i osobiste a motywacja, podejmowanie decyzji i efektywność.

Rozwiązywanie problemów w oparciu o Analizę Transakcyjną.

Wykorzystanie Analizy Transakcyjnej w sytuacji delegowania zadań

Osobowość transakcyjna menadżera a style kierowania

Komunikacja Transakcyjna w sytuacjach oceny pracownika i budowania motywacji.

10. Asertywność jako zachowania Dorosłego 

Budowanie postawy asertywnej

Postawa asertywna a techniki komunikacji asertywnej

Konkretne techniki komunikacji asertywnej przydatne w pracy.