Proces rekrutacji kadry menadżerskiej

PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE KONKURSU OD A DO Z

 NA STANOWISKA MENADŻERSKIE Z WYKORZYSTANIEM METOD ASSESSMENT CENTER

NIESTANDARDOWE METODY OCENY KOMPETENCJI

Proces rekrutacji jest ważnym etapem, zarówno dla Firmy, jak i dla pracownika. Jako firma doradczo – szkoleniowa zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaka spoczywa na osobach rekrutujących, szczególnie jeśli nie rekrutuje się pracownika dla siebie.

Mamy blisko 20 letnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu procesów rekrutacji i selekcji z wykorzystaniem metod Assessment Center dla firm produkcyjnych, handlowych, usługowych, urzędów i instytucji.

Jesteśmy autorami własnych, sprawdzonych wielokrotnie procedur rekrutacji i selekcji na zróżnicowane stanowiska, opracowujemy także wewnętrzne standardy procesów rekrutacji i selekcji dla naszych klientów. Nasze doświadczenie i stosowanie niestandardowych metod rekrutacyjnych powoduje, że nie dajemy się zwieść efektowi pierwszego wrażenia.

Szkolenie, które proponujemy jest kierowane dla osób doświadczonych. Podczas szkolenia uczymy, jak wykorzystać niestandardowe metody oceny kandydatów, szczególnie podczas rekrutacji wyższej kadry menadżerskiej. Nasze doświadczenie w tym zakresie, czyli korzystanie z różnych metod oceny kompetencji jednocześnie, pozwala w sposób obiektywny oceniać coraz lepiej prezentujących się kandydatów.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zróżnicowane metody oceny kandydatów, stosują je na kandydatach i uczą się w praktyce oceny kompetencji i umiejetności interpretacji zachowań.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • Poznają narzędzia niestandardowej oceny kompetencji kierowniczych, interpersonalnych, zawodowych;
 • Na wybranym przykładzie przygotują założenia konkursu;
 • Na podstawie analizy opisu stanowiska pracy przygotują adekwatną siatkę selekcyjną i matrycę kompetencji;
 • W praktyce będą mogli przetestować na sobie i kandydatach wybrane metody oceny kompetencji;
 • Poznają sposoby analizy zebranych informacji i danych o kandydatach;
 • Nauczą się, jak przedstawiać i porównywać kompetencje w sposób liczbowy i opisowy 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Analiza wybranego stanowiska pracy i diagnozy oczekiwań wobec kandydata . Źródła zbierania informacji przed przystąpieniem do procesu

Analiza dokumentów, wywiad i ankietowanie, stworzenie profilu kompetencyjnego kandydata idealnego na wybrane stanowisko.

Utworzenie siatki selekcyjnej dla wybranego stanowiska

Przykłady opisów stanowisk pracy i matryc kompetencji

2. Analiza dokumentów nadesłanych przez kandydatów

Kryteria weryfikacji dokumentów – wymogi formalne i wymogi pożądane

Ćwiczenia w pozyskiwaniu i analizowaniu danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych

3. Wybór kandydatów do badań psychologicznych i procedury Assessment Center

Kandydaci, którzy spełniają określone wymogi formalne są dobierani w grupy konkursowe.

Projektowanie procesu rekrutacji i selekcji od A do Z

Dalsze kroki selekcji kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne

4. Dobór metod oceniających kompetencje i przetestowanie ich w praktyce przez uczestników

Metody AC / Niestandardowe metody oceny kandydatów dla osób posiadających uprawnienia psychologiczne i bez uprawnień:

 • Zadanie kierownicze (symulacja kierownicza) - Symulacja kierownicza w dość wierny sposób odzwierciedla rzeczywistość kierowniczą. W zależności od profilu firmy dobierany jest typ symulacji.
 • Testy wiedzy – sprawdzające poziom wiedzy, wyjściowe przygotowanie kandydata do pełnionej funkcji;
 • Case study;
 • Próbki pracy;
 • Symulacje trudnych rozmów;
 • Gry i zadania diagnostyczno – problemowe;
 • Wykorzystanie testów psychologicznych badające predyspozycje społeczne dla osób z uprawnieniami;
 • Wykorzystanie testów pedagogicznych badających predyspozycje zawodowe;
 • Testy i kwestionariusze diagnostyczne dla osób bez wykształcenia psychologicznego;
 • Wywiad kompetencyjny – ćwiczenia w interpretacji odpowiedzi kandydatów na zadawane pytania o dużym poziomie ogólności;
 • Zastosowanie technik projekcyjnych w rekrutacji – przykłady zastosowania analizy rysunku i psychografologi;
 • Analiza lingwistyczna wypowiedzi kandydatów

5. Sposoby analizy danych i projektowanie raportów dla zarządu

Analiza informacji pozyskanych podczas konkursu

 Metody prezentowania danych w sposób opisowy i liczbowy

 Metody porównywania kandydatów