MÓW I ZWYCIĘŻAJ!

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, PREZENTACJE, AUTOPREZENTACJE, CZYLI PREZENTACJA KRÓTKO I ZWIĘŹLE W DUCHU ZEN


stones-1372677__480Szkolenie ma charakter warsztatów, na których prowadzący zwraca uwagę na jasność celu prezentacji, ciekawy sposób prezentowania danych, rezultat, jaki osiąga prezentujący.

Umiejętności zdobyte podczas szkolenia są świetną bazą zarówno do wystąpień przed klientami, jak i do wypowiadania się w kontaktach na co dzień.

Podczas szkolenia odbywają się nagrania video, dzięki któremu uczestnicy spojrzą na siebie w nowy sposób.

Atutem naszego szkolenia jest przemyślany program i doświadczony trener. Osoba prowadząca szkolenie ma wieloletnie doświadczenie jako mówca. Jest zdobywczynią certyfikatu Advanced Communicator Bronze w strukturach Toastmasters International. Istotą wystąpień w ramach Toastmasters są KRÓTKIE wystąpienia.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Profesjonalne przygotowanie do wystąpienia

Ustalenie stylu wystąpienia w zależności od okoliczności

Jak wygląda i zachowuje się profesjonalista?

Znaczenie Twojego głosu podczas wystąpienia

Techniki radzenia sobie z tremą, stresem, negatywnymi emocjami

2. Struktura wystąpienia

Jak zostać mistrzem pierwszego, pozytywnego wrażenia?

O roli początku i końca wystąpienia

Czy warto przygotować konspekt wystąpienia, czy raczej „tak po prostu” wyjść i zacząć?

Budowanie bloków tematycznych

Prawidła prezentacji partii materiału

3. Jak jeszcze zrobić „dobre wrażenie” czyli o dobrej i dostosowanej komunikacji

O jakości komunikacji świadczy jej efekt:

  • Różnica między tym, co chcieliśmy powiedzieć, a co zostało usłyszane
  • Style komunikacji i różnice między ludźmi

W jaki sposób mówić i przemawiać interesująco

Jak mówić prosto i po polsku? O roli dostosowania języka wypowiedzi do odbiorcy

Jak mówić celowo w sposób skomplikowany i niezrozumiały – używanie słownictwa fachowego, merytorycznego w celu wzbudzenia pożądanego efektu aureoli

Sposoby przewidywania i zapobiegania zakłóceniom

Mówca pod ostrzałem – techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami

4. Główne założenia wystąpienia w duchu ZEN

Status quo w wypowiedzi czy nowa, śmiała innowacja?

Koncepcja high touch (empatia i zrozumienie niuansów kontaktów międzyludzkich) oraz high concept  (zdolność tworzenia artystycznego i emocjonalnego piękna) czyli linia między osobami idącymi naprzód, a stojącymi w miejscu. Założenia koncepcji:

design – nie tylko funkcjonalność

historia – nie tylko argumenty

symfonia – nie tylko skupienie

empatia – nie tylko logika

zabawa – nie tylko powaga

znaczenie – nie tylko akumulacja

Przykłady konkretnego zastosowania koncepcji high touch i high concept w przekonywaniu, w wystąpieniach.

Zastosowanie powyższych metod w wystąpieniach przed pracownikami, przez zarządzającymi.

5. Główny przekaz wystąpienia

Czy dobrze wiesz, co chcesz powiedzieć?

Wiara we własną koncepcję a umiejętność sprzedania jej.

Jeśli mamy wierzyć w koncepcję, musimy ją najpierw mieć.

Jaką zatem masz koncepcję do przekazania? Czy to rzeczywiście wiesz?

Zasady przygotowywania głównych przekazów, które wzmacniają przekaz, a nie go powtarzają.

6. Świetna prezentacja to również dyscyplina dyskusji

  • Zadawanie pytań, aby uzyskać konkretną informację (a nie po to , by popisać się własną wiedzą)
  • Zadawanie pytań krótkich w formie i dotyczących najistotniejszych poruszanych kwestii
  • Odpowiadanie krótkie i precyzyjne

7. Przygotowanie wystąpienia, zupełnie innego wystąpienia

Sztuka pracy z narzuconymi ograniczeniami (głównie czasowymi)

Technika 20×20 6:40 = 20 sekcji informacji, wypowiadanych w 20 sekund każda, co daje 6 minut i 40 sekund. Czy potraficie to zrobić? Jak w tym stylu wystąpienia przekazać własną koncepcję?

Podejście ZEN – studiowanie, ćwiczenie, stosowanie ściśle wyznaczonych reguł czyli wyzwalanie siły kreatywnej jednostki.

Planowanie analogowe wystąpienia:

  • główne przesłanie wystąpienia czyli co zostanie w pamięci słuchaczy, gdy wystąpienie się skończy?
  • pytania, które należy sobie zadać zanim przystąpimy do przygotowania wystąpienia
  • dakaranani czyli “co z tego wynika?”

Test windy – CZY WYSTĄPIENIE JEST KRÓTKIE I PRECYZYJNE?

Proces przygotowania wystąpienia:

etap 1 – burza mózgów

etap 2 – grupowanie i określenie sedna wystąpienia

etap 3 – tworzenie scenorysu

8. 3 części wystąpienia

Wstęp, rozwinięcie i zakończenie? NIE!

3 części wystąpienia to pomysł, notatki i arkusze dla uczestników

9. Podczas wystąpienia

Sztuka bycia w pełni obecnym

Uczenie się ze sztuki judo

Nawiązywanie więzi z słuchaczem, odbiorcą

NAGRANIA WYSTĄPIEŃ UCZESTNIKÓW

Uczestnicy przygotowują wystąpienia w zgodzie z nowo poznaną wiedzą, a potem je prezentują. Są nagrywani, a nagrania analizowane.