SAMOROZWÓJ ZAWODOWY

PRZEPROJEKTOWANIE DZIĘKI  NLP

 KAŻDY JEST ODPOWIEDZIALNY ZA SIEBIE – ZA SWOJE OSIĄGNIĘCIA I NASTAWIENIE 

Magia nie istnieje, są tylko magicy i ludzka percepcja.

Kiedy robisz to, co zwykle robiłeś, otrzymujesz zawsze to samo, co zwykle otrzymywałeś.

Niektórzy ludzie mają większy talent do życia, niż inni.

Są szczęśliwi, odnoszą sukcesy, ich praca przynosi efekty i daje im pełne zadowolenie.

Jak więc osiągać inne, lepsze rezultaty? Jedno z podstawowych założeń samorozwoju brzmi:

Dzięki naszemu szkoleniu uczymy, co zmienić w sobie, by być bardziej skutecznym. Ale najważniejszym jest, że uczymy się także JAK to zrobić konkretnie.

Chcemy więc zaprezentować pewne nastawienie umysłu i sposób bycia w świecie.

W naszym szkoleniu oprzemy się na wiedzy z dziedziny NLP (Neurolingwistyczne Programowanie). NLP proponuje zmiany od środka, tak zwane przeprojektowanie.

Sukces każdego człowieka płynie z wewnątrz. Osiągnięcie sukcesu zależy od umiejętności osiągania doskonałości we wszystkim, co dany człowiek myśli, mówi i robi. NLP dostarcza sposobu na to, jak te wszystkie zamierzenia osiągnąć.

Tych umiejętności, automotywacji przede wszystkim, może nauczyć się każdy, kto chce poprawić swoją efektywność na polu zawodowym i osobistym, ponieważ NLP przedstawia i proponuje liczne modele doskonałości, w różnych dziedzinach.

Jest to podejście praktyczne. Stanowi zbiór umiejętności i technik służących  skutecznemu myśleniu i działaniu.

Co konkretnie daje NLP:

 • Pozwala budować wartościowe związki z ludźmi
 • Daje gwarancję podniesienia wrażliwości na siebie i na innych tak, że człowiek staje się świadomy subtelnych zmian w zachowaniu i postawie, oraz skutków swojego sposobu porozumiewania się
 • Uczy elastyczności tak, że mamy większe możliwości wyboru, więc i większy wpływ na sytuacje zachodzące w życiu
 • NLP poprawia zdolność kreowania zaangażowania, chęci  współpracy i entuzjazmu w ludziach wokół ciebie
 • Pozwala opanować własne myśli i uczucia, by móc kontrolować emocje
 • Daje zdolność sięgania do podświadomości i korzystania z jej nieograniczonego potencjału. Nieświadomość jest bardziej potężniejsza od świadomości. NLP wykorzystuje techniki działające w obu tych obszarach
 • Przyspieszenie zdolności uczenia się
 • Pozwala ustalić atrakcyjne rezultaty, które dają szansę osiągnięcia tego, co zamierzamy, dla siebie osobiście i dla pracy

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Mapa zasobów

Zasoby – nie tak łatwo je znaleźć

Poszukiwanie zasobów z wykorzystaniem mapy wywiadu doradczego w obszarach:

 • Doświadczenie, aktywność zawodowa
 • Aktywność poza miejscem pracy
 • Umiem, potrafię
 • Stan zdrowia
 • Wartości
 • Czas wolny
 • Ograniczenia, przeszkody
 • Edukacja
 • Przyszłość
 • Plany życiowe

Czy mam do czegoś talent? Co oznacza „być utalentowanym”?

Odkrywanie pasji swojego życia.

Kotwiczenie zasobów – jak spowodować, by potrzebne nam zasoby były dostępne, gdy tego chcemy?

2. Ważne dla mnie…

Co jest dla mnie ważne w życiu zawodowym i prywatnym?

Dlaczego zapominamy lub nie potrafimy powiedzieć, co jest dla nas ważne?

Rozpoznawanie na nowo swoich najgłębszych wartości i zasad.

Odkrywanie swojej misji

Opracowanie własnej wizji

3. Cele, marzenia, pragnienia

Wizja przyszłości – czy jest wystarczająco konkretna, by można ją było zrealizować?

Pragnienie świadome i nieuświadomione jako najważniejsze siły napędowe

Marzenia, pragnienia a cele. Jak z marzeń zejść na poziom celów?

Procedura realizowania celów.

Pierwszy krok – dlaczego tak trudno go postawić?

Cele jako zmiana – ekologia marzeń i celów – jak nasze marzenia i cele wpływają na innych i jak inni mogą przeszkodzić nam w ich osiągnięciu? A jak mogą pomóc?

Źródła niemocy, osiąganie szczytowej skuteczności

5. Pewność siebie i odwaga

Pewność siebie płynąca ze znajomości swojej wartości i własnych zasobów

Moje prawo do popełniania błędów

Mój wewnętrzny przyjaciel – mój wewnętrzny wróg – jak nasz dialog wewnętrzny, czyli to, co sami do siebie mówimy sprzyja nam lub przeszkadza? Jak spowodować, by nasz wewnętrzny glos był przyjacielski?

Przekonania – mapy terenu, mapy własne. Jak sprawić, by nasze przekonania na własny temat i na temat innych nam sprzyjały? Lista przekonań, weryfikacja przekonań, zmiana przekonań ograniczających we wzmacniające.

6. Zadowolenie z podejmowanych decyzji

Na co mam wpływ, a na co nie? Jak spowodować, by to, na co nie mamy wpływu nie zajmowało naszych myśli?

7. Emocje

Analiza reakcji emocjonalnych

Kontrola emocji

8. Life balance

Jak doprowadzić do równowagi w życiu?

Jak pogodzić wiele różnych naszych ról?

Jak być w tych rolach skutecznym, jak być z siebie zadowolonym?

9. Bieżące współrzędne

Stan obecny – stan pożądany

Gdzie jestem teraz i gdzie chcę dotrzeć?

 • Chce i mam
 • Nie chcę i mam
 • Chcę i nie mam
 • Nie chcę i nie mam

Trasa od stanu obecnego do pożądanego

10. Podejście Kaizen

Drobne kroczki, wielkie zmiany: tyle wiem o sobie i co z tego wynika?

Czy i co chcę rzeczywiście zmienić?

Od czego zacząć, jaki zrobić pierwszy, drobny krok?