Delegowanie zadań i doskonalenie samodzielności

Każdy szef doskonale wie, jak trudnym zadaniem jest delegowanie zadań, szczególnie tych, których w jego mniemaniu nikt nie wykona lepiej niż on sam. Kiedy w grę wchodzą zadania trudne do wykonania, złożone, wymagające zaangażowania i podjęcia odpowiedzialności, od której zależy powodzenie przedsięwzięcia, sprawa zaczyna się komplikować. Zdarza się, że szef jest przekonany o tym, że szybciej i ekonomiczniej będzie wykonać zadania samodzielnie niż nauczyć pracowników i obdarzyć ich zaufaniem. W jego opinii i tak będzie musiał kontrolować pracowników i po nich poprawiać.

Umiejętne delegowanie zadań to nic innego jak oszczędność czasu, rozwój pracowników, współpraca oparta na zaufaniu i szacunku, nawet kiedy wydaje się, że i tak jest zbyt mało czasu na konkretne zadanie. Przede wszystkim należy udzielić odpowiedzi na jedno pytanie. Drogi szefie: czy starczy Ci czasu i nerwów na to, abyś wszystko robił sam?

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

  • zdobędziesz wiedzę o delegowaniu zadań jako skutecznej metodzie zarządzania
  • poznasz skuteczne metody delegowania zadań
  • zdobędziesz narzędzia pomocne w doskonaleniu samodyscypliny, konsekwencji i osiągania celów zawodowych
  • zwiększysz samodzielność swoich podwładnych
  • będziesz świadomy swojego wpływu na rozwój organizacji, w której pracujesz

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Delegowanie zadań jako element zarządzania procesami w firmie

- Kluczowe procesy i analiza podstawowych działań na danym stanowisku prac
– Uczestnictwo w projektach
– Zadania rutynowe a zadania specjalne
– Delegowanie zadań w zespole projektowym
– Rozwijanie i uczenie pracowników poprzez delegowanie władzy

2. Skuteczne delegowanie zadań

- Przygotowanie do delegowania zadań
– Ustalenie obszaru zdań do delegowania – określanie celów i priorytetów
– Wyznaczenie zadań podwładnym
– Sposoby przekazywania zadań
– Techniki formułowania celów

3. Delegowanie zadań i rozwijanie umiejętności kierowniczych

- delegowanie zadań (co, kiedy, dlaczego, komu, jak)
– motywowanie pracowników do wykonywania zadań
– pomoc pracownikowi – co może menedżer zrobić, aby pomóc pracownikowi? Jakich działań powinien unikać?
– szkolenie i uczenie pracownika

4. Tworzenie systemu kontroli

5. Dlaczego menedżer nie deleguje władzy?

- Mity i fakty
– Rola pozytywnego nastawienia do delegowania zadań.
– Przeszkody natury psychologicznej uniemożliwiające delegowanie zadań.
– Zakres uprawnień pracownika
– Błędy i odpowiedzialność

6. Rozwijanie samodzielności podwładnych

- Ustalanie czynników blokujących samodzielność:
– niska samodzielność jako postawa i cecha charakteru
– gry psychologiczne pracownika i lęk przed podejmowaniem decyzji
– samoutrudnianie i mechanizmy obronne
– przyczyny zrzucania trudnych spraw na barki zwierzchnika

7. Ćwiczenia poświęcone rozwijaniu samodzielności

- Kiedy zwierzchnik naprawdę musi podjąć decyzję?
– Generowanie pomysłów i rozwiązań.
– Procedura załatwiania trudnych spraw.
– typowe problemy w pracy
– nietypowe zadania
– ustalenie procedur dla pracowników

8. Sprzymierzeńcy w delegowaniu zadań menedżera:

- Twoje techniki, sposoby i gry wobec technik, sposobów i gier innych.
– Metoda odmawiania i mówienia NIE.