Zarządzanie zmianą – organizacja w okresie zmian

Jedyne, co w życiu pewne, to zmiany. Zarządzanie zmianą można rozpatrywać w wielu aspektach. Począwszy od prostych udoskonaleń, które obejmują niewielki zakres w trwających procesach, aż po radykalne zmiany ingerujące w strategię firmy. Zmiana pojawia się zawsze tam, gdzie zachodzi potrzeba jej wprowadzenia. Kluczowa jest tutaj rola szefa, który umiejętnie o nich poinformuje, dostosuje ich tempo i metody wdrażania do zmieniających się, niejednokrotnie opornych, odczuć i reakcji pracowników firmy.

Każdy ze zwierzchników miał do czynienia z sytuacją, w której jego podwładni, jeszcze do końca nie wiedzą, na czym polega zmiana, jakie będzie miała konsekwencje, a już mają do tej zmiany jakieś podejście. Najczęściej jest ono negatywne.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

  • nauczysz się wdrażać zmiany w swojej organizacji
  • zdobędziesz umiejętności wspierania pracowników w okresie zmian
  • nauczysz się rozpoznawać podejście członków zespołu do zmian
  • dowiesz się, jak przeciwdziałać negatywnym skutkom procesu zmian
  • zdiagnozujesz siebie samego pod kątem zdolności do inicjowania zmian oraz reagowania na zmiany

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiana w życiu organizacji

- Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wywołujące zmiany
– Zmiana – szansa czy zagrożenie?
– Korzyści ze zmian – innowacje, elastyczność i rozwój firmy
– Cel wprowadzania zmian
– Zrozumienie procesu zmian
– Dlaczego ludzie boją się zmian?
– Jak tworzyć koalicję? Metody aktywizowania zmiany.

2. Modele i elementy procesu zmian

- Procesy i procedury w organizacji
– Strategia i struktura jako stymulator zmian
– Przewidywanie przebiegu procesu zmiany
– Zmiana planowana a zmiana dostosowawcza
– Fazy w procesie zmian:
– Faza szoku
– Faza defensywnego wycofania się
– Faza akceptacji
– Faza adaptacji

3. Trudne sytuacje w trakcie zmian

- Jak twórczo wykorzystać kryzys?
– Jak sobie radzić z konfliktami?
– Ataki na lidera i destabilizacja zespołu.
– Szef w sytuacji ekstremalnej – jak uratować zmianę przed katastrofą?
– strajk
– agresja
– dywersja w zespole
– niezadowolenie przełożonych, czyli lider zmiany „między młotem a kowadłem”

4. Rola zwierzchnika w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom procesu zmiany

- Kierownik i jego reakcja na zmiany, czyli zacznij od siebie samego…
– Komunikacja w okresie zmian
– Przekazywanie pracownikom kontroli nad procesem zmiany
– Budowanie poczucia wartości podwładnych
– Techniki psychologicznego wpływu

5. Przewodzenie zmianom

- Budowanie wspólnej wizji
– Pobudzanie twórczości – scenariusze rozwoju trendów
– Kierowanie dynamiką zmiany
– Łamanie zasad
– Destabilizacja status quo
– Pobudzanie krytyki
– Zasady prowadzenia otwartej debaty
– Przyjmowanie nieprzychylnych opinii
– Radzenie sobie z obiekcjami i wątpliwościami

6. Techniki wspierania zmian

- Identyfikacja z firmą w okresie procesu zmiany
– Cele
– Wyznaczniki dobrze sformułowanego celu
– Zasady interioryzacji nowych celów firmy
– Planowanie zmian
– Elementy zarządzania projektami
– Jak tworzyć harmonogram zmiany?
– Analiza scenariuszy
– Podejmowanie decyzji

7. Psychologia w zarządzaniu zmianą

- Reakcje pracowników na zmiany
– Stres w okresie przejściowym
– Reakcja na zmianę i sposoby radzenia sobie z nimi
– Opór psychologiczny
– Motywacja negatywna
– Brak motywacji wewnętrznej
– Negatywne emocje
– Zachwianie piramidy potrzeb
– Zagrożenie osobistych interesów
– Odmienne postrzeganie
– Procesy grupowe
– Bunt
– Konflikty
– Gry psychologiczne
– Krzywa wydajności w okresie procesu zmiany
– Krzywa poczucia własnej wartości

8. Błędy w pokonywaniu oporu wobec zmiany

- Ustępstwa wobec oporu
– Niedocenianie oporu
– Przeciwstawianie się oporowi

9. Przezwyciężanie oporu zespołu

- Konsultacje
– Komunikacja asertywna
– Analiza sił pola
– Mapa zaangażowania indywidualnego i grupowego
– Ćwiczenia praktyczne

10. Procesy grupowe w sytuacji zmiany

- Samotność menedżera a praca z grupą.
– Diagnoza własnego zespołu – określenie potencjału, ról i fazy rozwoju grupy.
– Wykorzystanie tej wiedzy dla zwiększenia efektywności i samodzielności pracowników w okresie zmiany.
– Kryzys efektywności, przeciwdziałanie.
– Sposoby radzenia sobie w sytuacji silnego wpływu nieformalnego lidera na grupę.