Zespół jakości – zespół przyszłości

BUDUJ ZESPÓŁ NA SOLIDNYCH FUNDAMENTACH

WARSZTAT DOSKONALĄCY METODY WSPÓŁPRACY

teamJednym z kluczowych zadań każdego menadżera jest stworzenie zespołu opartego na solidnych fundamentach. Tymi fundamentami są wartości, zasady i cele. To, jakie efekty osiąga zespół jest wynikiem pracy menadżera. Inne zadania czekają na menedżera na początku tworzenia zespołu pracowników, a inne później. Jest to jednak możliwe, by być jednocześnie zwierzchnikiem, który posiada autorytet i członkiem zespołu, w którym panuje dobrze zorganizowana współpraca, gdzie każdy zna swoje miejsce, obowiązki, a pracownicy nie stronią od samodzielności, odpowiedzialności i decyzyjności. W dobrze funkcjonującym zespole każdy ma swoją ważną role i zadania do wykonania, każdy może też działać z większym zaangażowaniem – osiągać lepsze wyniki i jednocześnie zachować dobre relacje i atmosferę w pracy. 

Szkolenie ma charakter bardzo konkretny, dlatego kończy się opracowaniem środków zaradczych na wszystkie zgłoszone w trakcie warsztatu problemy współpracy  i stworzeniem harmonogramu prac (kto konkretnie co zrobi i do kiedy).

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • dowiedzą się, dlaczego ważne jest, aby mieli poczucie bycia Zespołem;
 • nauczą się partnerskich sposobów zachowania się w sytuacjach trudnych;
 • będą bardziej świadomi swoich celów osobistych i zawodowych;
 • uświadomią sobie, że pracują na wspólny cel i współpraca między nimi jest niezbędna;
 • odnajdą swoje mocne strony i nauczą się z nich korzystać;
 • poznają efektywne techniki wzbudzania rozwoju osobistego i motywacji u siebie nawzajem;
 • zyskają wzajemne zaufanie niezbędne do osiągania celów postawionych przed nimi.

PROGRAM SZKOLENIA:

PRACA ZESPOŁOWA

1. Nie jesteś trybem…

Rola zwierzchników i pracowników poszczególnych  działów w firmie w  zadaniach wymagających współpracy

Budowanie poczucia własnej wartości  – ważność pracy każdego pracownika dla ostatecznego rezultatu

Indywidualny wkład pracownika w rozwój zadania

Kto Ci płaci pensję?

Inny pracownik jako Twój klient wewnętrzny. Twoja rola w budowaniu satysfakcji Twojego klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

2. Współpraca jako gwarancja osiągania wielkich celów

Współpraca czy rywalizacja?

Cele indywidualne a cele zespołu.

Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i budowanie poczucia pracy na wspólny cel

3. Grupa czy zespół?

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

Chęć do zastępowania kolegów

Dzielenie się dostępnymi zasobami

Przekazywanie informacji

Praca według standardów

4. Fundamenty zespołu

Idea zespołu

Ludzie w zespole i ich statut

Tworzenie mechanizmów integrujących zespół

Działanie jako praca zespołowa

5. Gracz w zespole czy statysta?

Otwartość na nowe pomysły

Otwartość na różne sposoby pracy

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

Poszukiwanie alternatyw

Rozwijanie powiązań roboczych między członkami zespołu

Rozwiązania oznaczające zwycięstwo wszystkich stron

Bycie wiarygodnym

Bycie zorientowanym na cel

Bycie zorientowanym na sukces

6. Analiza występujących konfliktów podczas realizacji zadań i współpracy między działowej

Konflikty między pracownikami, działami, na linii zwierzchnik – podwładny

 • konflikty danych
 • konflikty relacji
 • konflikty wartości
 • konflikty strukturalne
 • konflikty interesów

Określenie stanu obecnego we współpracy w firmie, między działami, w zespole – dziale

7. Pseudorozwiązania czyli jak udajemy, że nie ma konfliktu?

Jak z konfliktami postępujemy zazwyczaj?

Przykłady konkretnych konfliktów, które eskalowały i kończyły się stratami w dowolnych zasobach – z powodu złych technik podejścia do sprawy konfliktu

 • Ignorowanie
 • Odwlekanie
 • Pokojowe współistnienie
 • Deprecjonowanie
 • Reorientacja – poszukiwanie kozła ofiarnego
 • Walka
 • Kompromis
 • Eskalacja
 • Separacja

Jak te zachowania są widoczne w realizacji planów produkcyjnych i handlowych

8. Wpływ komunikacji na efektywność osobistą i zawodową

Korzyści wynikające z wysokich kompetencji pracownika w komunikowaniu się z innymi.

Komunikacja jako narzędzie – przepływ informacji, wywieranie wpływu, współpraca.

Budowanie kultury zorientowanej na klienta wewnetrznego

9. Komunikacja wewnętrzna w firmie (wybrane aspekty, w zależności od zebranych informacji przed szkoleniem)

Komunikacja między działami:

 • sprawdzanie zrozumienia polecenia, określenie warunków realizacji oraz sposobu kontroli zadań
 • budowanie wzajemnego zaufania
 • techniki rozwiązywania trudnych sytuacji
 • udzielanie informacji zwrotnych o pracy, ich rola w motywowaniu pracownika
 • przekazywanie negatywnych informacji
 • wyrażanie pochwał i konstruktywnej krytyki

Relacje ze współpracownikami:

 • budowania atmosfery współpracy
 • wyrażenie uznania i sympatii
 • sposoby i techniki rozwiązywania nieporozumień

Indywidualne style komunikacji:

 • styl ogólny vs. Szczegółowy
 • styl chaotyczny vs. Systematyczny
 • style komunikowania się i rezultaty różnic między ludźmi
 • proaktywność vs. Reaktywność w przekazywaniu informacji

 Komunikacja kaskadowa

10. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Rywalizacja vs praca zespołowa

Przyczyny postaw rywalizacyjnych

Jak zastąpić rywalizację współpracą?

Jak zastąpić agresję współpracą?

11. Potrzebujemy siebie nawzajem

Budowanie wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa

Kształtowanie pozytywnych interakcji w zespole

Rozwijanie umiejętności współdziałania

Zwiększanie zaufania i bliskości między członkami zespołu