Rozwiązywanie konfliktów – trening

Kiedy w jednym miejscu i czasie spotykają się ludzie, zachodzą miedzy nimi interakcje społeczne i tworzą się miedzy nimi specyficzne dla nich i danej organizacji relacje. Mimo, iż łączy ich wspólny cel, to zawsze pojawiają się w tej relacji sytuacje trudne, ponieważ każdy z nich ma inne wyobrażenia o współpracy. Każdy w jakiś sposób wyobraża sobie swoje miejsce w zespole, każdy z członków zespołu ma inny system wartości i sposoby komunikacji. Trudno jest zauważyć, że to, co jest ważne dla nas, może nie być ważne dla kogoś innego. Taka sytuacja rodzi wiele konfliktów, drobnych i poważniejszych. Zadaniem szefa jest te konflikty łagodzić, rozwiązywać, zapobiegać nowym. Konflikty są czymś normalnym, a sposoby ich rozwiązywania pozwalają zbudować wartościowy zespół, który dobrze współpracuje.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

  • dowiesz się, czy można uniknąć konfliktów
  • poznasz konkretne techniki pomocne w rozwiązywaniu konfliktów w zespole
  • nabierzesz większej wiedzy i pewności siebie wobec trudnych sytuacji
  • zdobędziesz umiejętność szybkiego rozpoznawania nieporozumień i konfliktów
  • nauczysz się, jak przeciwdziałać typowym w firmie sporom

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Dlaczego się nie rozumiemy

- Podstawowe prawa psychologiczne odnośnie relacji międzyludzkich. Analiza przyczyn powstawania konfliktów.

2. Rodzaje konfliktów. Czynniki determinujące ich rozwój i przebieg

3. Jak przygotować się do rozwiązywania konfliktów?

- Diagnoza własnego stylu rozwiązywania konfliktów – testy i zabawy psychologiczne.
– Najczęstsze tradycyjne sposoby rozwiązywania konfliktów – powody ich nieskuteczności.
– Ustalenie celu idealnego, pośredniego, BATNY.
– Ćwiczenia budujące empatię – czyli jak to jest być po „drugiej stronie”.
– Sposoby radzenia sobie ze stresem.

4. Na drodze do porozumienia… Konstruktywne sposoby radzenia sobie z konfliktami

- Rozwijanie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania konfliktów (stosowanie reguł dobrej komunikacji, umiejętna analiza – problemu, ustalenie celu)- .
– Mediacje i sąd – czy warto się do nich odwoływać?
– Techniki i podstawy skutecznych negocjacji
– Komunikacja asertywna – dlaczego łatwo przynosi szybkie efekty?
– Metamodel – narzędzie definiowania przedmiotu sporu.
– Jak zmusić odbiorcę do brania odpowiedzialności za swoje słowa? Precyzyjne pytania do wyłapywania niejasności zawartych w języku.
– Jak sobie radzić z presją, agresją i manipulacją?

5. Niekonwencjonalne techniki  skutecznego rozwiązywania konfliktów

- Co decyduje o ich skuteczności?
– Bogaty wybór konkretnych sposobów na rozwiązywanie trudnych sytuacji.

6. Dlaczego źle się czuję w kontakcie z niektórymi ludźmi?

- Diagnoza przyczyn i wprowadzanie zmian. Ustalanie tzw. trudnego partnera negocjacji indywidualnie dla każdego uczestnika treningu.

7. Zarządzanie ludźmi a rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich

- zmiana nieprawidłowej komunikacji
– osobowość, odmienność potrzeb i wartości pracowników a   konflikty
– dostęp do informacji
– rozpoznawanie gier i manipulacji
– agresja – co ją wywołuje i jak jej przeciwdziałać?
– sposoby rozwiązywania sporów w zespole pracowników
– konflikty zwierzchnik – podwładny

8. Praca nad rozwiązaniem konkretnych problemów

9. Czy można celowo wywoływać konflikty?  Kiedy i jak to robić?