Zarządzanie zespołem

books-1245690__480KSIĘGI ZAWIERAJĄ WIELE MĄDROŚCI, JEDNAK NIE ZNAJĄ REALIÓW ŻYCIA…

NASZE SZKOLENIE TO DZIELENIE SIĘ Z UCZESTNIKAMI 2O – LETNIĄ PRAKTYKĄ I DOŚWIADCZENIEM KIEROWNICZYM 

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności budowania zespołu i efektywnej współpracy. Podczas szkolenia będzie doskonalonych i ocenianych wiele kompetencji kierowniczych. Uczestnicy będą sami oceniać ich poziom, będą też otrzymywać informacje zwrotne od innych osób i od trenerów. W trakcie szkolenia uczestnicy wezmą udział w wielu symulacjach kierowniczych, wykonają też wiele praktycznych ćwiczeń.  Zostaną one opracowane na bazie rzeczywistych sytuacji trudnych i doświadczeń uczestników, po wcześniejszym zebraniu informacji.

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNICY:

 • otrzymają skuteczne narzędzia zarządzania zespołem
 • dowiedzą się , jak zwiększyć efektywność i motywację do pracy u pracowników
 • rozpoznają swój styl kierowania oraz wynikające z niego atuty i ograniczenia
 • rozwiążą wiele problemów dotyczących zarządzania ludźmi
 • poznają lepiej swój zespół i odkryją, co motywuje do pracy  podwładnych
 • sprawią, że pracownicy będą chętniej i dokładniej wypełniać polecenia zwierzchnika

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Autorytet kierowniczy wynika ze stanowiska czy przyjętej postawy?

Autorytet wynikający z postawy, nie ze stanowiskaJak zbudować autorytet „bez przekleństw”, bez agresji i złości, bez uległości i koleżeństwa?Praca nad zrozumieniem i zaakceptowaniem faktu, że Zwierzchnik powinien prezentować inne standardy zachowania aniżeli szeregowy pracownikZwierzchnik – nie tylko profity, ale przede wszystkim obowiązki

Podstawowe zadania kierownicze Zwierzchnika w zespole
Zwierzchnik, jako nośnik wartości firmy – rola wychowawcza zwierzchnika, czyli odpowiedzialność za wzbudzanie odpowiednich postaw wśród podległych pracowników

2. Katalog kompetencji menadżerskich

 • Menedżer czy lider – określanie własnej roli
 • Przywództwo piątego stopnia, czyli cel, do którego powinien dążyć każdy menedżer
 • Horyzonty czasowe, czyli, na jakich zadaniach koncentruje się menedżer: strategicznych czy operacyjnych?
 • Zestaw kompetencji menedżerskich
 • Autoanaliza i samoocena kompetencji warunkiem rozwoju menedżera

3. Konflikt roli – jeszcze kolega, czy już zwierzchnik?

Trudności w kierowaniu grupą wcześniejszych kolegów

Trudności w kierowaniu osobami starszymi

Trudności w kierowaniu osobami młodymi i roszczeniowo nastawionymi

4. Doskonalenie umiejętności kierowniczych. Style kierowania. Kierowanie sytuacyjne

 • Określenie własnego stylu kierowania ludźmi.
 • Styl jako działanie spontaniczne (ograniczające pracę menedżera i rozwój zespołu)
 • Styl jako działanie celowe – dążenie do dojrzałości zespołu
 • Dojrzałość psychologiczna zespołu jako wyznacznik zastosowania konkretnego stylu.
 • Stopnie dojrzałości psychologicznej pracowników i dobór adekwatnego stylu.
 • Ćwiczenia praktyczne w stosowaniu konkretnych stylów – symulacje kierownicze.
 • Czym jest kierowanie sytuacyjne? Jak je stosować konkretnie i kiedy?
 • Ocena własnego stylu kierowania i jego wpływ na efekty pracy.
 • Sprawdź, czy kierujesz grupą, czy zespołem?

3. Kierownik – kolega i zwierzchnik. Trudności w kierowaniu grupą wcześniejszych kolegów. Trudności w kierowaniu osobami starszymi

- Typowe konflikty i trudności.
– Postawy uległe, koleżeńskie i postawy autokratyczne, autorytarne jako najczęstsze błędy w przyjmowaniu postaw kierowniczych.
– Konflikt roli, czyli zachowanie kierownika, gdy nie wie, w jaki sposób zbudować swój autorytet.
– Niechęć do delegowania zadań
– Brak kontroli własnych emocj
– Ograniczone zaufanie do innych ludzi, przeciążenie zadaniami
– Ustalenie nowych relacji i celów pracy.
– Fazy rozwoju grupy i ich konsekwencje dla efektywności zespołu.

4. Rozmowa dyscyplinująca

- Techniki rozmowy z pracownikiem nierealizującym odpowiednio celów pracy, zadań, poleceń
– Techniki motywowania pracowników do zmian.
– Przekazywanie negatywnych informacji.
– Ostrzeżenia, gradacja zaplecza (przewidywanych konsekwencji) w przypadku powtarzających się błędów
– Poinformowanie pracownika o możliwości zastosowania sankcji
– Kultura dyscyplinowania jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku firmy

5. Postawa partnerska wobec zespołu i pracowników

- Czy postawa partnerska powinna być celem, do którego dąży menedżer?
– Sytuacje i ludzie, wobec których postawa partnerska jest odbierana jako słabość i nie prowadzi do rozwoju zespołu – wykorzystywanie menedżera przez pracowników.
– Ewolucja postaw – menedżer na tle procesu grupowego.

6. Zasady udzielania informacji zwrotnych o pracy i obowiązek zwiernika

- Feedback – jak, kiedy, komu i co powiedzieć
– Udzielanie pochwał
– Jak konstruktywnie krytykować?
– Asertywna komunikacja w udzielaniu informacji zwrotnych o pracy.

7. Zarządzanie efektywnością i rozwojem pracownika

-  Ustalanie celów pracy
–  Przekazywanie pracownikom zadań. Delegowanie zadań. Poziomy delegowania.
–  Dlaczego nie delegujemy zadań?
-  Czy zwierzchnik powinien być wykonawcą zadania?
–  Wydawanie poleceń. Kontrola realizacji zadań.