Projekt Menadżer na 5+

CYKL SZKOLEŃ DOSKONALĄCYCH KOMPETENCJE

KIEROWNICZE I INTERPERSONALNE  WYŻSZEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I SPECJALISTÓW

Przedstawiamy Państwu ogólny przykład projektu, który mieliśmy przyjemność realizować dla jednego z naszych klientów. Każdy projekt jest realizowany na zamówienie, by w jak największy możliwy sposób odpowiadał potrzebom klienta, a także opierał się na specyfice pracy uczestników, a tematy szkoleń zależą od potrzeb lub wyników badań.

Realizacja każdego prowadzonego przez naszą firmę projektu trwała 1,5-2 lata. Każdy nasz klient, który decyduje się zrealizować cały projekt otrzymuje od nas w gratisie działania międzyszkoleniowe (realizowane między każdym tematem) takie, jak:

  • zadania domowe i mini projekty;
  • testy wiedzy;
  • indywidualne karty pracy, na których opisywane są postępy, osiągnięcia i obszary wymagające szczególnej uwagi i dalszego doskonalenia.

Cała zgromadzona dokumentacja często jest rzetelną bazą informacji potrzebnych, by podejmować właściwe decyzje personalne.

Proponowany proces doskonalenia oferujemy na 2 poziomach zaawansowania, w zależności od wyników badań kompetencji czy wskazań działów HR dobieramy szkolenia “szyte na miarę”. Zwykle te 2 poziomy zaawansowania są dzielone następująco:

POZIOM 1 - Doskonalenie kompetencji kierowniczych dla kadry kierowniczej wyższego szczebla zarządzającej osobami funkcyjnymi + szkolenia doskonalące kompetencje społeczne i specjalistyczne, wynikające z charakteru wykonywanej pracy;

POZIOM 2 - Przywództwo wyższego stopnia dla menadżerów z dużym doświadczeniem, z naciskiem na bardziej globalne, międzynarodowe, strategiczne działania + szkolenia pomocnicze z różnej dziedziny, które mają charakter wspomagający proces doskonalenia. 

Takie długofalowe warsztatowe projekty rozwojowe doskonalące kompetencje kierownicze i społeczne wyższej kadry menadżerskiej i specjalistycznej  mieliśmy przyjemność realizować dla firm produkcyjnych, handlowych, z branży IT, urzędów i instytucji, itp. Możemy pochwalić się dużym doświadczeniem w tym zakresie i wieloma zadowolonymi klientami, którzy bardzo często do nas wracają, bo widzą efekty procesu doskonalenia. Z doskonalenia kompetencji kierowniczych, społecznych i zawodowych w takich formach korzystali już m.in.:

RONAL_GROUP_Logo

delaval logo

Dagma

 

 

Ronal_Logo2

roben_logo

medivet

 

 

logo_GKN_Driveline_0

 

Filtron logo

DGA

 

 

velux

Eisberg

 

 

rileta logo dobre

 

 

 

 

MENADŻER NA 5+ KROK PO KROKU

CZĘŚĆ I BADANIE KOMPETENCJI POCZĄTKOWE METODAMI DEVELOPMENT CENTER

Celem badania początkowego jest określenie stopnia posiadania kompetencji interpersonalnych i kierowniczych niezbędnych do jak najlepszego zarządzania zespołami produkcyjnymi przez wybrany szczebel kadry menedżerskiej Firmy. Badanie kompetencji początkowe jest bardzo ważne, ponieważ pozwala w sposób przemyślany i przede wszystkim dostosowany do potrzeb zaprojektować i prowadzić dalsze działania.

PRZEBIEG BADANIA:

1. Wspólne określenie i opracowanie najważniejszych kompetencji interpersonalnych, które doskonalone lub budowane będą podczas całego cyklu szkoleniowego.

2. Ustalenie kryteriów oceny poszczególnych kompetencji.

3. Przeprowadzenie badania kompetencji kierowniczych w firmie klienta:

4. Przygotowanie i omówienie indywidualnych raportów.

Przeprowadzenie badań zatrudnionych przez Państwa pracowników pozwoli na poznanie ich motywacji, zainteresowań, ich mocnych stron oraz tych, nad którymi dany pracownik powinien pracować. Informacje zebrane posłużą do utworzenia planu dalszej pracy z zespołem. Procedury te powodują, że pracownicy są bardziej zmotywowani do pracy oraz lepiej sprawdzają się na wyznaczonych im stanowiskach

CZĘŚĆ II CYKL SZKOLEŃ DOSKONALĄCY KOMPETENCJE KIEROWNICZE I INTERPERSONALNE

SZKOLENIE 1: DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH – PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE W PRAKTYCE

Przywództwo to droga do celu. Jeśli lider i jego ludzie nie wiedzą, dokąd zmierzają,

rodzaj przywództwa nie ma najmniejszego znaczenia.

Cele szkolenia:

Z doświadczenia wiemy, że większość menedżerów prezentuje jednorodny styl kierowania, najczęściej jest to styl partnerski. Choć bardzo pożądany, w wielu sytuacjach wywołuje poważne problemy z egzekwowaniem, z dyscypliną, z motywowaniem. Przez mniej dojrzałych pracowników jest odbierany jako słaby, miękki. Na szkoleniu pokazujemy uczestnikom, jak określić poziom dojrzałości psychologicznej pracowników i w zależności od niej, odpowiednio dobrać styl przywództwa.

Przywódca powinien być elastyczny, powinien umieć dostosowywać swoje działania do bieżącej sytuacji. Pokazujemy, jak to zrobić konkretnie.

Szkolenie jest prowadzone w formie symulacji kierowniczych, zadań praktycznych, case study, symulacji trudnych rozmów.

SZKOLENIE 2: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW  - WŁAŚCIWY CEL I WIZJA MENADŻERA CZYLI „KRĘGOSŁUP MENEDŻERSKI”

Ludzie pokorni nie przeczą, że mają władzę.

Zdają sobie sprawę, że władza przepływa przez nich, a nie wypływa z nich.

Ken Blanchard

Cele szkolenia:

Udział w szkoleniu pozwala uczestnikom wykonać jedno z najważniejszych zadań, które przed mini stoi: określenie własnej postawy menedżerskiej i rozwiązanie konfliktu roli zwierzchnik – kolega.

Pracownicy oczekują od swojego zwierzchnika przejrzystości w działaniu, spójności. Uczymy, jak do nich dojść. Pokazujemy, jak z kierownika przeistoczyć się w przywódcę, lidera zespołu, jak wokół siebie budować zespół i jak budować autorytet. Jest to szczególnie ważne w kierowaniu zespołami dużymi, gdzie wpływ kierowniczy przekłada się bezpośrednio na wyniki produkcyjne.

Uczymy, jak znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytanie: do czego menedżer chce motywować i dyscyplinować zespół pracowników produkcji.

Uczestnictwo w szkoleniu daje spokój menedżerski i sprecyzowane kierunki pracy z podległym zespołem.

Szkolenie jest prowadzone w formie symulacji kierowniczych, zadań praktycznych, case study, symulacji trudnych rozmów, wypracowywaniu rozwiązań rzeczywistych problemów.

SZKOLENIE 3: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM – BUDOWANIE SAMOSTERUJĄCEGO ZESPOŁU POPRZEZ PEŁNOMOCNICTWA DO WYKONYWANIA PRACY PRZEZ PODWŁADNYCH, DELEGOWANIE I MOTYWOWANIE

Pomóż mi dostać piątkę.

Cele szkolenia:

Przez wiele lat pracy z menedżerami różnych zespołów  zauważyliśmy, że oczekują oni od pracowników zaangażowania, innowacyjności, samodzielności, motywacji, ale często sami takim postawom przeciwdziałają. Duża grupa menedżerów ma silne przekonanie, że pewne lub większość zadań mogą dobrze wykonać jedynie oni sami. Tym samym ograniczają swoich pracowników, nie pozwalając im rozwinąć skrzydeł.

Uczymy, jak dokonać zmian w swoich postawach, jak nauczyć się zaufania do innych i jak doskonałym narzędziem wpływu przywódcy jest stworzenie kultury pełnomocnictw w zespole.

Szkolenie jest prowadzone w formie symulacji kierowniczych, zadań praktycznych, case study, symulacji trudnych rozmów, wypracowywaniu rozwiązań rzeczywistych problemów.

SZKOLENIE 4: TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI TECHNIKI PERSWAZJI, ASERTYWNOŚCI I NEGOCJACJI W KOMUNIKACJI Z PRACOWNIKAMI

Dzięki udziałowi w szkoleniu Menadżerowie:

  • zwiększą swoje umiejętności interpersonalne;
  • dowiedzą się, jak komunikacja z podwładnymi wpływa na osiągane wyniki;
  • poznają skuteczne techniki komunikacji wewnętrznej i techniki wpływu psychologicznego;
  • nauczą się prowadzić trudne rozmowy z pracownikami;
  • dowiedzą się, jakie standardy zachowań powinni, jako zwierzchnicy prezentować podczas rozmów oceniających i innych trudnych rozmów z pracownikami;
  • poznają swoje mocne i słabsze strony w zakresie komunikacji i otrzymają narzędzia doskonalenia;
  • zwiększą poczucie pewności siebie z kontaktach z podwładnymi oraz w sytuacjach trudnych, niestandardowych, nieprzewidzianych

CZĘŚĆ III BADANIE KOMPETENCJI KOŃCOWE METODAMI DEVELOPMENT CENTER

Celem badania końcowego jest określenie i zbadanie rozwoju potencjału kierowniczego powstałego w wyniku całego cyklu szkoleniowo – rozwojowego. Każdy z Menedżerów Liniowych przebadany zostania pod kątem zmiany i wzrostu kluczowych kompetencji kierowniczych i interpersonalnych określonych przed badaniem początkowym. Dodatkowo zbadany zostanie poziom i skuteczność pracy własnej związanej z eliminacją obszarów pracy określonych podczas badania początkowego.