Poradnictwo zawodowe

Zapraszamy Państwa serdecznie na spotkania z doradcami zawodu, którzy ukazują młodym ludziom możliwości w zakresie dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Dla tych szczególnych grup, które w tak młodym wieku muszą zmagać się poważnymi decyzjami, które mają wpływ na całe życie, proponujemy:

BADANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH, PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH, TALENTÓW

+ SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODU

DLACZEGO BADANIE KOMPETENCJI JEST TAKIE WAŻNE?

Każdy młody człowiek musi zmierzyć się z podjęciem decyzji zawodowych i życiowych prędzej czy później. Nasz system edukacji wymaga podejmowania takich wyborów już w bardzo młodym wieku – już w gimnazjum, kiedy jest się jeszcze tak naprawdę dzieckiem, a przyszłość zawodowa wydaje się być tematem bardzo odległym w czasie. To, już w tak młodym wieku należy podjąć decyzje, które polegają na wyborze profilu ścieżki edukacyjnej, która w dużej mierze przekłada się na późniejsze możliwości zawodowe. Badanie kompetencji, które oferujemy, sprawi, że tak ważne decyzje będą jeszcze bardziej trafione, zgodne z predyspozycjami, możliwościami, zainteresowaniami. Nasze badanie pozwala odpowiedzieć na podstawowe pytania, które każdy sobie zadaje lub powinien zadać:

Co lubię robić? Do czego mam predyspozycje? Jakie mam talenty? Z jakimi zadaniami sobie dobrze poradzę? Jaką szkołę, drogę, pracę powinienem wybrać, by ją lubić?

Forma naszego badania kompetencji jest dostosowana do wieku i prowadzimy je dla następujących grup wiekowych:

  • Młodzież gimnazjalna;
  • Uczniowie szkół średnich i absolwenci szkół średnich (Liceum Ogólnokształcące i Technikum)
  • Uczniowie szkół policealnych;
  • Studenci i absolwenci uczelni wyższych.

Nasze badanie jest prowadzone przez specjalistów w obszarach poradnictwa zawodowego, edukacyjnego i psychologicznego. Poza diagnozą każdy uczestnik badania będzie mógł skorzystać z indywidualnej porady specjalisty w obszarze wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz możliwych zmian i dostępnych możliwości. Nasi specjaliści to praktycy, mający duże doświadczenie biznesowe i menadżerskie, wiedzą także na czym polega rzeczywista praca i jakie predyspozycje w danym zawodzie są naprawdę istotne.

W dzisiejszych czasach to właśnie poznanie swoich predyspozycji, talentów i możliwości jest o wiele bardziej istotne podczas podejmowania decyzji zawodowych i edukacyjnych niż wyobrażenia o zawodzie.

Szczęście człowieka zależy od dopasowania pracy do człowieka, a nie człowieka do zawodu. Nasze badanie pozwala określić to, czego się oczekuje od samego siebie.

CO TO JEST BADANIE KOMPETENCJI METODĄ AC I DC?

Na każdym  stanowisku pracy  pracownicy osiągają zróżnicowane rezultaty. Za  rezultaty odpowiadają  ich kompetencje, umiejętności, talent, predyspozycje, wiedza i doświadczenie.

Kompetencja to wiedza teoretyczna i umiejętność praktyczna , wyróżniająca  daną osobę łatwością sprawnej, skutecznej, odpowiadającej oczekiwaniom  jakościowym i ilościowym  pracy.

Nasze badania, to zbór  przemyślanych, sprawdzonych i zróżnicowanych metod, dzięki którym  informacja o kompetencjach skierowanej na badanie osoby jest rzetelna i prawdziwa . Badanie pozwala  sprawdzić, jak osoba badana realnie poradzi sobie w zadaniach, które wymagają wykazania się zróżnicowanymi kompetencjami. Metody te pozwalają sprawdzić to, jak badany w praktyce poradzi sobie w określonych sytuacjach.

JAKIE METODY STOSUJEMY PODCZAS NASZYCH BADAŃ?

  • SYMULACJA KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY W ZESPOLE

Pozwala zebrać informacje o predyspozycjach zawodowych i społecznych badanego. Pokazuje również jak badany  radzi sobie w sytuacji współpracy. Zadanie pokazuje także czy badany posiada kompetencje przywódcze.

  • TECHNIA PROJEKCYJNA RYSOWANIE RYSUNKU Z ANALIZĄ

Badany w rysunku pokazuje cechy, emocje i odczucia w kontekście pełnienia różnych funkcji, przyszłych zadań

  • ANALIZA PSYCHOGRAFOLOGICZNA WYCINKA PISMA

Analiza pisma ukazuje zależność pomiędzy osobowością badanego a jego pismem. Pismo to dynamiczne odzwierciedlenie osobowości badanego

  • TESTY PSYCHOLOGICZNE

Testy psychologiczne badają kompetencje społeczne i osobowość badanego

  • TESTY I ZADANIA BADAJĄCE PREDYZPOZYCJE ZAWODOWE I TALENTY

Testy, które stosujemy są zawsze dostosowane do wieku. Są to metody diagnostycznie nie tylko tradycyjne w formie papierowej, ale i gry diagnostyczne, takie, jak np.: Holland, Labirynt zawodów, Gra wybór zawodów, Talent Game, Vademecum Talentu, MŁOKOZZ, DIAPREZAMUS i wiele innych

PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Każde badanie jest zaprojektowane dla poszczególnych grup wiekowych i jest prowadzone poprzez doradców, którzy mają doświadczenie w pracy z dorosłymi i z młodzieżą w wieku szkolnym.

Każde badanie kompetencji składa się jednak z następujących kroków:

1. Przeprowadzenie badania kompetencji.

2. Przygotowanie indywidualnej opinii o badanym.

3. Omówienie wyników badania z badanym i rodzicami (w przypadku młodszych uczestników badania) na spotkaniu z doradcą zawodu + wskazanie dalszej drogi rozwojowej (ścieżka edukacyjna i zawodowa zgodna z posiadanymi predyspozycjami)

top

 Zapraszam do kontaktu!

Chętnie przygotuję ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.

KRZYSZTOF KUCYPER, tel. 696 469 074, k.kucyper@akademiaru.pl