ZARZĄDZANIE EMOCJAMI

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W ZESPOLE I W BIZNESIE 

easter-1238845__480Inteligencja emocjonalna jest najważniejszym czynnikiem determinującym nasze szanse na odniesienie sukcesu zawodowego i osobistego. W przeciwieństwie do inteligencji rozumianej w sposób klasyczny (IQ) inteligencję emocjonalną (IE) można w sposób znaczący rozwijać. Można też emocjami zarządzać czyli panować nad ich uruchamianiem, gdy zachodzi taka potrzeba.

 Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób zarządzających i pracujących w zespołach, którym znajomość zasad rządzących inteligencją emocjonalną pozwoli znacznie zwiększyć efektywność pracy
 • wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym oraz pogłębieniem samoświadomości emocjonalnej
 • wszystkich pracujących pod jakąkolwiek presją: osoby, sytuacji, czasu

 Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • poznacie Państwo poszczególne aspekty inteligencji emocjonalnej, ogólne prawa rządzące jej rozwojem oraz sprzyjające jej strategie
 • dokonacie Państwo własnej charakterystyki emocjonalnej oraz poznacie jej wpływ na dokonania zawodowe
 • zrozumiecie uczucia i emocje własne i innych oraz sposoby wpływania na nie
 • pozyskacie nowe umiejętności interpersonalne, dzięki którym świadomie kształtować będziecie relacje z ludźmi
 • dowiecie się, jak skutecznie wykorzystywać znajomość inteligencji emocjonalnej do budowania sukcesu osobistego i zawodowego

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Inteligencja emocjonalna jako kluczowy składnik kompetencji menadżera

Co to jest inteligencja emocjonalna, czyli po co nam emocje?

Indywidualna diagnoza poziomu inteligencji emocjonalnej

 Złość jako wielka siła napędowa ludzi.

Dlaczego złość jest męska, a strach kobiecy?

Uwarunkowania biologiczne emocji

2. Rozpoznawanie i wyrażanie własnych uczuć

Emocje nie są ani dobre, ani złe – to my je nazywamy takimi.

Jak to zrobić konkretnie, by ta sama emocja była:

 • otwierająca – by oznaczała zasoby, moc, pewność
 • by nie była zamykająca – by nie hamowała w działaniu menadżera

„Kolorowe emocje”

Mapa emocji

3. Umiejętność kierowania własnymi emocjami

Hamowanie emocji negatywnych

Wyzwalanie emocji pozytywnych

4. Rozpoznawanie emocji u siebie i innych

Empatia – stereotypowe i adekwatne rozumienie empatii

„Czworo uszu” – jak słuchać, by słyszeć co mówią do nas inni

5. Inteligencja emocjonalna a emocje u innych:

Ja i inni – mapa zależności emocjonalnych

Porozumieć się, ale jak? Problemy z emocjami, własne i przejawiane przez innych, to ważna umiejętność menadżerska. Menadżer powinien widzieć, co jest naprawdę mówione, skrywane za emocjami.

6. Rozpoznawanie indywidualnych ograniczeń w rozwoju emocjonalnym (przesłania i stereotypy) – zrzucanie balastu

Emocje wokół „rewiru”. Rewir jest traktowany jako przestrzeń oddziaływania, ważności menadżera. Ten rewir jest nieustannie naruszany przez innych, ktoś wchodzi / chce wejść w kompetencje, w decyzyjność menadżera, podważa jego decyzje, choćby niepoprawnie, z mniejszym zaangażowaniem pracując na rzecz menadżera. Wyzwala to silne emocje, które menadżer kieruje:

 • na zewnątrz – inni widzą to w złości, w agresji, w sarkazmie
 • do wewnątrz – inni tego nie widzą, ale ciężar tego skierowania odczuwa menadżer

 Emocje wokół „ataku”. Menadżer jest nieustannie atakowany lub sam ma dużo wątpliwości, najczęściej skrytych, związanych ze swoimi decyzjami, działaniami.

 Jak kierować emocjami w tych sytuacjach?

7. Wpływ inteligencji emocjonalnej na dokonania zawodowe – indywidualna analiza

8. Zakres inteligencji emocjonalnej – kompetencje emocjonalne

 • kompetencje osobiste
 • kompetencje społeczne

 Analiza rysunku „ja jako zwierzchnik” czyli, jak to wygląda rzeczywiście? Uczestnicy, w miarę ich chęci, mogą jawnie razem z trenerem analizować sferę emocji w swoich rysunkach, a mogą też, poznając ogólne zasady analizy, sami takiej oceny dokonać. Często analizujemy rysunki na przykładach, na podstawie case study – w tej sytuacji, dzięki analogii, menadżerowie mogą wyciągać wnioski odnośnie swojej sytuacji, planować działania naprawcze.

Ten blok zajęć jest bardzo ważny i budzi wielkie zainteresowanie uczestników.

 Badanie własnego potencjału emocjonalnego w zakresie kompetencji emocjonalnych – osobistych i społecznych.

9. Rozwijanie osobistych i społecznych kompetencji emocjonalnych.

Jak reagować w sytuacjach trudnych?

Skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów

Motywowanie siebie i innych

Techniki redukcji negatywnych emocji

Zarządzanie emocjami

Zachowania w sytuacji dużego napięcia, nagromadzenia zadań, obowiązków