ETYKA W PRACY MENADŻERA

ETYKA MENADŻERA, zagadnienia etyki menadżerskiej w biznesie

Czyli co każdy menadżer wiedzieć powinien?

Menadżer nigdy nie działa sam, zawsze pracuje w otoczeniu innych ludzi, dlatego też powinien wypracować normy i zasady postępowania uniwersalne i eleganckie w relacjach z innymi. Dobre zastosowanie w pracy menadżera ma imperatyw I. Kanta: „postępuj wedle takiej zasady, co do której mógłbyś chcieć, aby stała się zasadą powszechną”.

Etyka i osobiste poczucie odpowiedzialności są nierozerwalnie ze sobą związane. To zagadnienie szczególnie ważne w przypadku rozważania etycznych zobowiązań menadżera.

Menadżer odpowiada generalnie za trzy obszary kontaktów:

 1. Relacje z pracownikami
 2. Relacje z klientami, dostawcami, otoczeniem zewnętrznym
 3. Relacje z zarządem

W tych trzech obszarach powinien umieć właściwie reprezentować firmę, ale przede wszystkim siebie, ponieważ menadżer  jest w tych relacjach utożsamiany z firmą.

W zakresie reprezentowania menadżer powinien przejawiać właściwe postawy i wynikające z nich zachowania.

Menadżer jako osoba szczególnie odpowiedzialna za przestrzeganie zasad etycznych czyli “firma będzie taka, jak ci, co nią kierują”.

PROGRAM SZKOLENIA:

SESJA 1: Etyka zarządzania czyli wzorowy menadżer – postulaty i rzeczywistość

Standardy zachowań menadżera

Menadżer jako “kręgosłup wartości”.

Zagadnienie “wartości” – wartość menadżerska oraz zbiór wartości czyli prawideł, zasad, którymi menadżer kieruje się w swojej pracy.

Wartości jako drogowskaz, jako podstawa oceny pracy podwładnych, współpracowników, dostawców i siebie.

Expose menadżera czyli od czego należy zacząć? – co jest dla mnie, jako dla menadżera, ważne. Jakimi zasadami kieruje się menadżer w pracy, w kierowaniu i we współpracy. Przykłady expose i wpływu expose na zachowania menadżera, jego podwładnych i współpracowników, klientów zewnętrznych.

Przekonania menadżera. Źródło przekonań, przekonania wspierające i ograniczające etyczne zachowania.

Komunikacja na linii:

 • Menadżer – podwładni
 • Menadżer – zarząd
 • Menadżer – kontrahenci

Zasady prowadzenia spotkań i wystąpień

SESJA 2: Obszary oddziaływania etycznego menadżera w biznesie:

 • klienci
 • pracownicy
 • właściciele i inwestorzy
 • dostawcy
 • konkurenci
 • społeczności

Przykłady zachowań etycznych i nieetycznych – case study, dobre praktyki.

Misja, Wizja i Wartości – slogany czy rzeczywiste zasady. Jak w codziennej pracy przestrzegane są wartości:

 • standardy moralne
 • etyka i kultura biznesowa
 • innowacyjność rozwiązań
 • odpowiedzialność społeczna

Co te wartości oznaczają konkretnie w codziennej pracy menadżera?

SESJA 3: Gorące pytania

Konflikty wewnętrzne menadżera

Brak osadzenia w wartościach jako przyczyna konfliktów etycznych i wewnętrznych menadżera.

Rozwiązanie zawiłych spraw etycznych przy pomocy wartości:

 • ukrywane błędy
 • niekompetencja zwierzchników
 • spory między pracownikami
 • nieetyczne zachowania klientów

 A co, gdy menadżer popełni błąd, zachowa się nieetycznie? Tłumaczyć się czy wyjaśniać zasady?

Wykorzystanie problemów etycznych do budowania zespołu.

Sesja 4: Komunikacja

Przykazywanie informacji i przepływy komunikacji.

Po czyjej stronie opowiadać powinien się menadżer: zarządu, pracowników, klientów? Jak znaleźć złoty środek i salomonowe odpowiedzi?

Jakie informacje powinien menadżer przekazywać pracownikom? I Jak?

Przekazywanie informacji niepomyślnych i komunikowanie zmian

Komunikacja i jej składowe: treść i forma

 • Treść: przygotowanie zakresu merytorycznego komunikatu; ocena indywidualnych predyspozycji do wypowiadania się pod kątem własnej specyfiki menadżera
 • Forma: nagrania wypowiedzi i ich analiza

Jak dotrzeć do osób o innej specyfice?

Komunikacja codzienna i w trudnych sytuacjach:

 • Jak elegancko wypowiadać się w relacjach z innymi?
 • Opis sytuacji a interpretowanie i ocenianie
 • Reagowanie na trudne sytuacje, zachowania i pytania

Rola menadżera w przekazywaniu informacji

Sesja 5: Wystąpienia

Spotkania i wystąpienia oficjalne

Zasady dobrej prezentacji (siebie i tematyki)

Główny przekaz wystąpienia jako źródło sukcesu

Elementy wystąpienia publicznego

Co to znaczy „być w kontakcie” z odbiorcami i jak to osiągnąć?

Jak osiągnąć właściwe wrażenie?

Zasady postępowania z oponentami

Podstawowe zasady savoir -vivre

Przestrzegaj hierarchii – pierwszeństwo mają osoby zajmujące wyższe stanowiska, niezależnie od wieku i płci. W kontaktach z klientami to on ma zawsze pierwszeństwo. Hierarchia pierwszeństwa dotyczy witania się, przedstawiania, siadania, rozpoczynania rozmowy.

Dbaj o swój wygląd i ubiór. To jak zaprezentujesz siebie wpływa na wizerunek firmy. Pierwsze wrażenie często jest kluczowe w zdobyciu sympatii kontrahenta.

Pamiętaj, że swój profesjonalizm można podkreślać określonymi zachowaniami niewerbalnymi (postawą, uśmiechem, kontaktem wzrokowym, gestami) oraz techniką operowania głosem (dzięki której wzmacniasz siłę wypowiadanych przez ciebie słów).

W rozmowie z klientami podkreślaj indywidualny stosunek do ich potrzeb oraz życzeń, wyrażaj gotowość do pomocy i współpracy, nie szczędź zwrotów świadczących o twojej uprzejmości.

Bądź punktualny, a spotkania umawiaj ze stosownym wyprzedzeniem. Jeśli się spóźnisz na zebranie pamiętaj  przeprosić i krótko usprawiedliwić się gospodarzowi w czasie przerwy, aby nie przerywać obrad.

Przy przedstawianiu się oprócz imienia i nazwiska podaj również pełnione przez Ciebie stanowisko i nazwę firmy, którą reprezentujesz. Podawanie tytułów naukowych, zawodowych, czy rodowych nie jest w tej sytuacji na miejscu.

Wyłączaj telefon podczas spotkań biznesowych. Odbierając telefon pamiętaj o przedstawieniu się. Prowadź rozmowy telefoniczne tak, aby nie przeszkadzać współpracownikom.

O wizytówkę możesz poprosić, jeśli najpierw dałeś swoją, nie wypada prosić o nią pracowników wysokiego szczebla. Zanim schowasz otrzymaną wizytówkę do notesu służbowego przeczytaj ją.

Sprawy prywatne zostawiaj za drzwiami swojego domu. Nie załatwiaj ich podczas pracy, skup się na bieżących zadaniach.