5S w biurze

5S, czyli:
SEIRI (selekcja materiałów, dokumentów, zasobów)
SEITON (systematyka w uporządkowaniu ich, przechowywaniu, magazynowaniu nieużywanych zwykle zasobów)
SIESO (sprzątanie wszystkich niepotrzebnych materiałów, opracowanie standardu porządku)
SHITSUKE (samodyscyplina w utrzymywaniu standardu porządku, samodoskonalenie)
SEIKETSU (standaryzacja, udoskonalenie standardu porządku)

Celem 5S jest zaprowadzenie i utrzymanie porządku oraz dyscypliny  na stanowisku pracy w biurze. 5S to metoda tworzenia miejsca pracy  sprzyjającego działaniom jakościowym  co przekłada się na efektywność pracy. Podczas szkolenia państwa pracownicy dowiedzą się, jak porządek, odpowiednia organizacja swojego stanowiska mogą wpłynąć na zwiększenie efektywności i poprawę komunikacji miedzy pracownikami.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

  • będą pracować w przyjaznym i uporządkowanym środowisku
  • dowiedzą się ,czym jest narzędzie 5S
  • nauczą się ,jak wprowadzenie narzędzia 5S wpływa na zwiększenie efektywności pracy
  • dowiedzą się ,jak narzędzie 5S wpływa na przepływ informacji między pracownikami
  • nauczą się jak wprowadzić 5S na swoje stanowisko pracy

Program szkolenia:

1. Co to jest 5S?

- Serii – selekcja
- Seiton – systematyka
- Seiso – sprzątanie
- Seiketsu – standaryzacja
- Shitsuke – samodyscyplina

- 5S jako system efektywnego zarządzania miejscem pracy i ciągłego doskonalenia, gwarantujący wzrost wydajności poprzez:

- poprawę samopoczucia pracowników wynikającą z ergonomicznej organizacji pracy
- poprawę bezpieczeństwa pracy
- lepsze wzajemne relacji w zespole
- poprawę procesów komunikacyjnych i zarządzania informacją

2. 5S jako doskonalenie organizacji pracy, procesów i wzajemnych relacji

- 5S narzędziem doskonalenia procesów i pracy przeniesionym do biur
- Wykorzystanie 5S do poprawy organizacji pracy, komunikacji i przepływu informacji
- 5S narzędziem innowacji i przełamania stereotypów i przyzwyczajeń

3. Zalety 5S

- Zalety każdego „S” z osobna, zalety 5S
- Zalety dla pracowników
- Zalety dla firmy

4. Zarządzanie informacją

- Czym jest zarządzanie informacją
- Korzyści wynikające z strukturalizowanych procesów zarządzania informacją

5. Wykorzystywanie 5S w tworzeniu przepływu informacji

Mapowanie procesu przepływu informacji

6. Wykorzystanie wiedzy dotyczącej 5S na stanowisku pracy

Ćwiczenia praktyczne na stanowisku pracy

Klienci, którzy wybrali to szkolenie, wybrali również: