STANDARD 5 S w praktyce dla firm produkcyjnych

STANDARD 5S W PRAKTYCE

KAIZEN = DROBNA ZMIANA – WIELKA ZMIANA

 

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNICY:

 • Dowiedzą się, na czym polega  5S i jak jest umiejscowione w działaniach firmy związanych z optymalizacją procesów produkcyjnych;
 • Poznają dobre praktyki we wdrożeniach 5S;
 • Uzewnętrznią cele i wartości płynące ze stosowania 5S;
 • Nauczą się, jak ich postawa wobec 5S wpływa na przestrzeganie i rozumienie zasadności tego narzędzia wśród pracowników produkcyjnych;
 • Zwiększą swoją motywację do stosowania 5S;
 • Dowiedzą się, jakie problemy mogą napotkać podczas wdrażania i utrzymywania 5S, głównie ze strony podwładnych;
 • Nauczą się rozwiązywać te problemy;
 • Dowiedzą się, na co zwracać uwagę podczas wdrażania i utrzymywania 5S, aby z 5S uczynić narzędzie dobrej pracy i bezpieczeństwa.

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ 1 

SYMULACJA 5S

Uczestnicy wykonują symulację – jest to zadanie, którego celem jest wyprodukowanie określonych komponentów zgodnie z zasadą Jakość-Koszt-Dostawa. Zwykle uczestnicy nie wykonują tego zadania dokładnie i prawidłowo. Identyfikują miejsca poprawy.

5S w systemie Lean Manufacturing.

Krótkie zapoznanie z narzędziami Lean Management i celem ich wdrażania:

 • 5s
 • TPM
 • SMED
 • Kanban
 • Kaizen

MODUŁ 2

Cele 5S czyli dlaczego to robimy? Czy 5S oznacza tylko sprzątanie?

5S jako narzędzie eliminacji strat czyli MUDA

5S jako narzędzie współpracy między pracownikami, brygadami, zmianami

MODUŁ 3

5S  Efektywna organizacja pracy miejsca pracy

Wprowadzenie do 5S

Efektywność i ergonomia miejsca pracy

Omówienie wdrażania kolejnych kroków 5S:

 • 1S – selekcja – zasady selekcji, wyłonienie rzeczy potrzebnych i niepotrzebnych, zastosowanie czerwonych kart
 • 2S – systematyka – zdefiniowanie miejsca przeznaczenia rzeczy potrzebnych na stanowisku pracy, oznakowanie poziome i pionowe obszaru , zarządzanie wzrokowe
 • 3S – sprzątanie –sprzątanie stanowiska,  harmonogramy  czyszczenia (czyszczenie =  przegląd maszyny, narzędzia)
 • 4S – standaryzacja – tworzenie standardów  (instrukcje, procedury, oznaczenia i opisy)
 • 5S – samodyscyplina – utrzymanie standardów: listy kontrolne i audyty, systemy motywacyjne,  promocja dyscypliny w całej firmie

Dokumentacja 5S

Przykłady formularzy wspomagających wdrożenie i utrzymanie standardu.

MODUŁ 4

Metodyka wdrażania 5S

Przygotowanie firmy na wdrożenie 5S

Omówienie zasad postępowania podczas wdrażania 5S

 • Wybór obszaru wdrożenia pilotażowego
 • Analiza sytuacji bieżącej
 • Przygotowanie projektu –polityka wdrażania

Stworzenie struktury organizacyjnej 5S

 • Polityka promocyjna projektu

Szkolenia pracowników

 • Harmonogramy wdrożeniowe – sporządzenie map organizacyjnych w firmie, wyznaczenie właścicieli obszarów
 • Szkolenie właścicieli obszarów
 • Określenie zakresu prac 5S, zatwierdzenie planu
 • Stworzenie systemu utrzymania wprowadzonych zmian

Audyty5S – harmonogram

System motywacyjny wspomagający wdrożenie i utrzymanie standardu 5S

MODUŁ 5

MUDA: Konkurencyjność a tworzenie wartości w organizacji.

MUDA czyli marnotrawstwo, Przedstawienie głównych strat nie przynoszących wartości dodanej w firmie:

 • Zbędny ruch
 • Zbędny transport
 • Zapasy
 • Nadprodukcja
 • Błędy i wady jakościowe
 • Nadmierne przetwarzanie
 • Oczekiwanie
 • Niewykorzystanie potencjału pracowników

Tworzenie wartości poprzez eliminację strat (MUDA),

Sposoby ich eliminacji.

MODUŁ 6

Działania propagujące utrzymanie i podnoszenie standardów 5S.

Przygotowanie organizacji do utrzymania filozofii Lean.

Zarządzanie wizualne.

 • Informacja o projekcie – tablice, wizualizacja, system wymiany informacji
 • Nadzór nad systemem  utrzymania wprowadzonych zmian

Audyty5S – harmonogram

 • Wizualizacja wyników audytowych

System motywacyjny

SYMULACJA 5S LUB ĆWICZENIA PRAKTYCZNE NA WYBRANYM OBSZARZE NA HALI

Najefektywniejszym sprawdzianem wiedzy ze szkolenia będzie przejście do praktycznych, konkretnych działań na hali produkcyjnej, na wybranym wcześniej obszarze. Jest to najlepszy sposób, by rozpocząć swoją przygodę z tym standardem lub by pokazać na czym polega ciągłe doskonalenie, jeśli już pewne etapy standardu zostały wdrożone.

Jeśli nie ma możliwości przeprowadzenia tego bloku na hali, to uczestnicy ponownie wykonują tę samą symulację, którą robili na początku szkolenia. Teraz jednak mają zastosować standard 5S. Jest to praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na szkoleniu.

Tym razem, gdy uczestnicy zastosują standaryzację 5S, wykonują zadanie bez problemu. W ten sposób, w sposób praktyczny, mogą przekonać się o zaletach 5S.