Gra strategiczna – Business Strategy Game

Podejmij decyzję

Przyswojenie wiedzy teoretycznej z zakresu poszczególnych przedmiotów zawartych w programie studiów nie gwarantuje ich absolwentom sukcesu w praktyce gospodarczej. Rzeczywistość gospodarcza jest bowiem bardzo złożona i nieprzewidywalna. Aby się w niej odnaleźć, obok posiadania wiedzy jako takiej, niezbędne jest również umiejętne jej wykorzystanie. Warto jest więc przybliżyć się nieco do realiów i wypróbować swoje umiejętności menedżerskie.

Celowe byłoby założenie rzeczywistej firmy i rozpoczęcie działalności. To jednak wiele kosztuje. Wiele kosztują również popełniane przez nas błędy, prowadzące do niesatysfakcjonującego funkcjonowania lub nawet bankructwa wielu podmiotów. Czy można zarządzać firmą, popełniać błędy i uczyć się na nich, zdobywać doświadczenie i rozwijać swoje umiejętności bez ponoszenia kosztów? W pewnym stopniu tak – rozwiązaniem są proponowane przez nas symulacje kierownicze.

Celem proponowanej przez nas gry jest poznanie całościowego obrazu funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, przybliżenie i zrozumienie podstaw decyzji strategicznych. Pokazujemy współzależności między kluczowymi obszarami funkcjonowania firmy, celami finansowymi firmy i wskaźnikami jego efektywności.

Dla Pracowników Twojej Firmy mamy ważne zadania. Powstają one w wyniku analizy realnych przypadków z działalności firmy oraz  przypadków zaczerpniętych z historii innych przedsiębiorstw.

Zasady uczestniczenia w grze:

 • Grupy w swojej pracy muszą odnosić się do realiów wolnego rynku
 • Uczą się definiować cele i zadania strategiczne oraz przekładać to na plany operacyjne
 • Wdrożenie planów operacyjnych jest realizowane w oparciu o budżet, a  miarą ich sukcesu jest osiąganie przychodów.
 • W trakcie zadań uczestnicy posługują się narzędziami analitycznymi i dokonują kontrolingu poprzez wskaźniki finansowe.
 • Mocny nacisk jest położony na zarządzanie projektami w przekroju całej firmy (HR, Księgowość, Produkcja, Technika, Sprzedaż, Marketing).
 • Każde zadanie jest zwymiarowane  więc, jak w grze w brydża, ocena pracy, efektywności jest dokonywana na podstawie ilości zdobytych punktów przez zespół.
 • Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:
 • Zdobędą doświadczenia związane z prowadzeniem nowoczesnego przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej
 • Zrozumieją praktyczne następstwa wyborów strategicznych
 • Przyswoją sobie wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa i wdrażania strategii
 • Poznają podstawowe narzędzia analityczne stosowane w ocenie działalności firmy
 • Zrozumieją współzależności między kluczowymi obszarami funkcjonowania firmy
 • Scenariusz i założenia gry są przygotowywane na życzenie konkretnego klienta. Staramy się, aby jak najlepiej odzwierciedlały realia, w jakich funkcjonuje Państwa firma.

Program Gry:

Część pierwsza – Wstęp teoretyczny

 • Twarda rzeczywistość biznesowa – prawa rynku
 • Ekosystemy w biznesie – zależności rynkowe, rola poszczególnych działów w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy, analiza rynkowa – marketingowa, finansowa, pozycjonowanie, itp.
 • Strategia, misja i wizja firmy – nie tylko nowoczesny gadżet ale wprowadzany w życie plan długofalowy
 • Rodzaje zarządzania wymagające specyficznych decyzji: zarządzanie marketingowe, zarządzanie operacyjne, zarządzanie finansami
 • Podejmowanie decyzji – od strategii operacyjnej poprzez planowanie i projektowanie produktu, prognozowanie popytu, projektowanie i planowanie procesu, krótkoterminowe harmonogramy, MRP i JIT, kontrola jakości aż po metody oceny wyników i wprowadzania programów naprawczych
 • Etyka biznesu

Część druga – Gra Strategiczna – Podejmij decyzję

Jest to gra symulująca działalność średniej wielkości przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego, działającego na rynku polskim. Jest to gra kompleksowa, obejmująca wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania firmy, takie jak: zaopatrzenie, gospodarowanie zapasami, produkcja, sprzedaż, marketing, finanse, inwestycje, itd. Uczestnicy symulacji wcielają się w rolę menedżerów, a ich zadaniem jest podejmowanie decyzji w celu maksymalizacji wyniku finansowego.

Gra ma charakter konkurencyjny i pełni interaktywny tzn. decyzje jednego zespołu wpływają na sytuację wszystkich pozostałych. Gra została zaprojektowana w taki sposób, aby oddać jak najwierniej swobodę działania na wolnym rynku. Prowadzący grę pełnią rolę moderatorów, administratorów, a wszelkie zmienne parametry symulacji wyłaniają się jako wynik decyzji podejmowanych przez uczestniczące zespoły.

Gra składa się z pięciu zasadniczych etapów:

Etap 1 – podział na grupy – firmy, na kilkuosobowe zespoły i ewentualny podział ról między członków zespołu
Etap 2 – zapoznanie się uczestników gry z celami i zasadami gry
Etap 3 – rozgrywka ustalonej liczby rund (od 5 do 8), z których każda to jeden miesiąc działalności firmy. Każda runda trwa godzinę.
Etap 4 – przedstawienie wyników uzyskanych w trakcie rozgrywki i wyróżnienie zwycięzców
Etap 5 – omówienie indywidualnych i grupowych zachowań oraz wyników gry

Rozgrywka

Najważniejszym etapem rozgrywania symulacji jest etap trzeci, czyli właściwa rozgrywka symulująca funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Każda runda składa się z 7 faz:

1.    Przedstawienie najnowszych informacji mogących mieć wpływ na grę
2.    Ogłoszenie aktualnej ceny surowców na giełdzie towarowej
3.    Podjęcie decyzji, co do wielkości zakupu  surowców
4.    Ustalanie sposobu i wielkości produkcji
5.    Określenie ceny, po jakiej przedsiębiorstwo zamierza sprzedać swoje wyroby
6.    Wpisanie wszystkich parametrów do formularzy i przekazanie ich prowadzącym grę
7.    Przekazanie przez prowadzących zespołom formularzy zwrotnych.

Grę zwycięża zespół, który na koniec rozgrywki będzie miał największy stan pieniędzy na koncie  bankowym

Etap trzeci – aspekty psychologiczne podejmowania decyzji

 • Wpływ warunków podejmowania decyzji na rezultaty (od pewności poprzez sytuację ryzykowną do niepewności)
 • Behawioralne aspekty podejmowania decyzji: model administracyjny, „ograniczona racjonalność”, „szybkie zadowalanie się”
 • Budowanie zespołu – rodzaje zespołów, etapy budowania, struktura zespołu, role i możliwy wpływ czynników zakłócających na podejmowane decyzje
 • Grupowy proces decyzyjny – wady i zalety (kompromis, dominacja, walka o wpływy, „próżniactwo społeczne”, facylitacja, schematy myślenia, syndrom myślenia grupowego itp.)
 • Wpływ konstytucjonalnych właściwości  człowieka na podejmowane decyzje (temperament, siła układu nerwowego, odporność psychiczna, itp.)
 • Indywidualne bariery psychologiczne i ich przełamywanie w procesie decyzyjnym

Klienci, którzy wybrali to szkolenie, wybrali również: