Okresowa ocena pracownika

Ocenianie pracowników jest jednym z ważniejszych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Ocena pracowników pełni wiele funkcji i niesie za sobą wiele korzyści. Poczynając od funkcji informacyjnej, motywacyjnej, kontrolnej, kończąc na rozwojowo – edukacyjnej. Kształtuje ona pożądane w przedsiębiorstwie postawy i zachowania.

Udzielanie informacji zwrotnych i prowadzenie rozmów oceniających decyduje o współpracy w zespole i pozwala w sposób jasny i zrozumiały dla pracownika precyzować cele, wypracować wspólne wartości, określić zasady współpracy i odpowiednio delegować zadania.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

  • otrzymasz skuteczne narzędzia do przeprowadzania rozmów oceniających z pracownikami
  • dowiesz się, jak zwiększyć efektywność i motywację do pracy u pracowników
  • rozwiążesz wiele problemów dotyczących kierowania zespołem
  • poznasz lepiej swój zespół i odkryjecie, co motywuje do pracy Twoich podwładnych
  • Twój zespół będzie pracować wydajniej, wzrośnie jakość pracy oraz integracja z Firmą
  • Poprawią się relacje na linii podwładny – zwierzchnik
  • Będziesz lepiej zarządzać zespołem
  • Twoi pracownicy będą mieć poczucie, że są oceniani sprawiedliwie

PROGRAM SZKOLENIA

1. Cele oceny pracowników

- Cele pracownika
– Cele po stronie firmy i pracodawcy

2. Korzyści i cele rozmowy oceniającej

- Ustalanie celów pracy
– Rozliczanie z realizacji zadań
– Badanie przyczyn niepowodzeń
– Motywowanie podwładnych

3. Karta oceny pracownika

- Obszary kluczowe
– Określanie pożądanego poziomu wyników.
– Jak mierzyć poziom osiąganych rezultatów?
– Jasność i jednoznaczność kryteriów oceny
– Motywujące przekazanie oczekiwań i obszarów oceny na spotkaniu / zebraniu z podwładnymi

4. Przygotowanie do rozmowy oceniającej

- Obszary jawne i obszary poufne oceny
– Własne przygotowanie przez kierownika
– Przygotowanie pracownika do procesu oceny
– Ustalenie i przekazanie celu oceny pracownika
– Obszar i kryteria oceny
– Prawa ocenianego i oceniającego
– Przyjmowanie oceny przez pracownika
– Wcześniejsze ustalenie terminu rozmowy
– Wybór miejsca spotkania

5. Psychologiczne mechanizmy oceniania

- Błędy w ocenianiu
– Heurystyki oceniania, czyli zbyt proste reguły rozwiązań
– Inne czynniki wpływające na proces oceniania

6. Rozmowa z pracownikiem

- Stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania.
– Etapy rozmowy oceniającej.
– Przekazanie celu spotkania.
– Ustalenie przebiegu spotkania.
– Ustalenie zasad komunikacji.
– Okoliczności łagodzące.
– Sposoby prowadzenia i zamykania dyskusji.
– Radzenie sobie z obiekcjami pracownika i z różnicą zdań.

7. Samoocena pracownika

Jak przygotować pracownika do samooceny?

8. Efektywna komunikacja w procesie oceny pracownika

- Zasady udzielania informacji zwrotnych o pracy.
– Asertywność w udzielaniu informacji.
– Ocena efektów pracy a nie osoby podwładnego.
– Słuchanie rozmówcy.
– Zestaw użytecznych pytań.

9. Przekazywanie pozytywnych informacji zwrotnych

- Przepis na wzorcową pochwałę
– Odwoływanie się do zasobów i mocnych stron pracownika
– Wzmacnianie zachowań pożądanych
– Pochwała jako narzędzie motywacji

10. Negatywne informacje zwrotne

- Cel krytyki
– Techniki przekazywania negatywnych informacji.
– Rozmowa z pracownikiem nie realizującym celów pracy.
– Przeciwdziałanie spadkowi motywacji do pracy po udzielonej krytyce.
– Błędy pracownika – sposoby na rozwiązanie problemu i jednoczesne podniesienie motywacji.
– Konstruktywna krytyka. Specjalne techniki.
– Wsparcie pracownika w sytuacji negatywnej / niskiej oceny.

11. Trudne sytuacje. Ciemna strona oceniania

- Pułapki w procesie oceniania.
– Najczęstsze błędy w procesie oceniania (brak klarownych kryteriów oceny, efekt ostatniej chwili, efekt czynników ekstremalnych, efekt faworyzowania, efekt zawyżonej oceny, efekt twardej ręki, efekt złotego środka, efekt potrzeby firmy)
– Zwierzchnik czy kolega? Ocena osoby lubianej.
– Trudne zachowania podwładnego.
– Lęk przed oceną
– Brak zgody z oceną zwierzchnika
– Niedojrzałość emocjonalna
– Szantaż emocjonalny, gry i manipulacje
– Trudne zachowania oceniającego.
– Motywy jawne i ukryte procesu oceny

12. Po rozmowie… Wprowadzanie zmian

- Ustalanie dalszego planu rozwoju pracownika.
– Definiowanie celu oraz metod jego osiągnięcia.
– Techniki motywowania pracowników do zmian.
– Doskonalenie wyników podwładnych.
– Wsparcie podczas pokonywania przeszkód.
– Ustalenie ścieżek rozwoju pracownika.

13. Praca nad indywidualnymi problemami