Projekt LIDER PRODUKCJI NA 5+

CYKL SZKOLEŃ DOSKONALĄCYCH KOMPETENCJE

KIEROWNICZE I INTERPERSONALNE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ ZESPOŁAMI PRODUKCYJNYMI

Przedstawiamy Państwu ogólny przykład projektu, który mieliśmy przyjemność realizować dla jednego z naszych klientów. Każdy projekt jest realizowany na zamówienie, by w jak największy możliwy sposób odpowiadał potrzebom klienta, a także opierał się na specyfice pracy uczestników, a tematy szkoleń zależą od potrzeb lub wyników badań. 

Realizacja każdego prowadzonego przez naszą firmę projektu trwała 1,5-2 lata. Każdy nasz klient, który decyduje się zrealizować cały projekt otrzymuje od nas w gratisie działania międzyszkoleniowe (realizowane między każdym tematem) takie, jak:

 • zadania domowe i mini projekty;
 • testy wiedzy;
 • indywidualne karty pracy, na których opisywane są postępy, osiągnięcia i obszary wymagające szczególnej uwagi i dalszego doskonalenia.

Cała zgromadzona dokumentacja często jest rzetelną bazą informacji potrzebnych, by podejmować właściwe decyzje personalne. 

Takie długofalowe warsztatowe projekty rozwojowe doskonalące kompetencje kierownicze i społeczne liderów produkcji mieliśmy przyjemność realizować m.in. dla firm:

RONAL_GROUP_Logo

 

delaval logo

 

 

vibra logo

 

 

Ronal_Logo2

 

roben_logo

 

 

wuppermann logo

 

logo_GKN_Driveline_0

 

Filtron logo

 

velux

 

Eisberg

 

 

 

 

 

 

LIDER PRODUKCJI NA 5+ KROK PO KROKU

CZĘŚĆ I BADANIE KOMPETENCJI POCZĄTKOWE METODAMI DEVELOPMENT CENTER

Celem badania początkowego jest określenie stopnia posiadania kompetencji interpersonalnych i kierowniczych niezbędnych do jak najlepszego zarządzania zespołami produkcyjnymi przez wybrany szczebel kadry menedżerskiej Firmy. Badanie kompetencji początkowe jest bardzo ważne, ponieważ pozwala w sposób przemyślany i przede wszystkim dostosowany do potrzeb zaprojektować i prowadzić dalsze działania.

PRZEBIEG BADANIA:

1. Wspólne określenie i opracowanie najważniejszych kompetencji interpersonalnych, które doskonalone lub budowane będą podczas całego cyklu szkoleniowego.

2. Ustalenie kryteriów oceny poszczególnych kompetencji.

3. Przeprowadzenie badania kompetencji kierowniczych w firmie klienta:

4. Przygotowanie i omówienie indywidualnych raportów. 

Przeprowadzenie badań zatrudnionych przez Państwa pracowników pozwoli na poznanie ich motywacji, zainteresowań, ich mocnych stron oraz tych, nad którymi dany pracownik powinien pracować. Informacje zebrane posłużą do utworzenia planu dalszej pracy z zespołem. Procedury te powodują, że pracownicy są bardziej zmotywowani do pracy oraz lepiej sprawdzają się na wyznaczonych im stanowiskach

CZĘŚĆ II CYKL SZKOLEŃ DOSKONALĄCY KOMPETENCJE KIEROWNICZE I INTERPERSONALNE

SZKOLENIE 1: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I PROWADZENIE ROZMÓW DYSCYPLINUJĄCYCH W ZESPOLE PRACOWNIKÓW PRODUKCJI, BUDOWANIE AUTORYTETU ZWIERZCHNIKA

Dzięki udziałowi w szkoleniu Menedżerowie Liniowi:

 • otrzymają skuteczne narzędzia kierowania zespołem pracowników produkcji;
 • rozpoznają swój naturalny styl kierowania i poznają własne obszary pracy;
 • rozwiążą wiele problemów dotyczących zarządzania ludźmi;
 • nauczą się odpowiedniego sposobu komunikowania się z zespołem;
 • dowiedzą się, jak mocno komunikacja wpływa na wyniki osiągane przez firmę;
 • nauczą się, jak budować odpowiedni wizerunek swojej osoby oraz Firmy wśród pracowników;
 • poznają skuteczne techniki komunikacji wewnętrznej oraz techniki wpływu psychologicznego wykorzystywane w sytuacji zarządzania ludźmi;
 • poznają zasadniczą różnicę pomiędzy motywowanie i dyscyplinowaniem oraz dowiedzą się, jak prowadzić rozmowy dyscyplinujące z pracownikami;
 • określą własne cele, oczekiwania, co do pracy zespołu i wartości, czyli fundament kierowniczy każdego Menedżera Liniowego.

SZKOLENIE 2: BUDOWANIE EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI  W DZIALE PRODUKCJI NA PODSTAWIE KOMUNIKACJI ASERTYWNEJ, UMIEJĘTNOŚĆ ANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW DO REALIZACJI POSTAWIONYCH PRZED NIMI ZADAŃ

Dzięki udziałowi w szkoleniu Menedżerowie Liniowi:

 • nauczą się technik partnerskiej komunikacji;
 • dowiedzą się, jak skutecznie oceniać zachowanie innych ludzi, jak chwalić i krytykować pracowników;
 • nauczą się wydawać polecenia podwładnym;
 • poradzą sobie z najtrudniejszym nawet typem pracowników;
 • wzrośnie ich poczucie pewności siebie w kontaktach z innymi;
 • znajdą sposoby na skuteczne radzenie sobie z agresją, krytyką i gniewem drugiej osoby;
 • nauczą się odmawiać, bronić swoich praw i mówić „nie”, zachowując przy tym dobre relacje z innymi ludźmi;
 • poznają zalety i wady każdej z postaw: asertywność, agresja, uległość i dowiedzą się, jak wybierać odpowiedni sposób zachowania się

SZKOLENIE 3: MOTYWOWANIE POZAFINANSOWE ZESPOŁU PRACOWNIKÓW PRODUKCJI DO LEPSZEJ PRACY, ZAANGAŻOWANEJ POSTAWY I PRZESTRZEGANIA ZASAD WYZNACZONYCH PRZEZ ZWIERZCHNIKA

Dzięki udziałowi w szkoleniu Menedżerowie Liniowi:

 • dowiedzą się, jak zwiększyć motywację własną i podwładnych do pracy;
 • otrzymają skuteczne narzędzia zarządzania i budowania motywacji pracowników do realizacji postawionych im celów;
 • zrozumieją, jak wielką wartością jest zespół stabilny, czujący się bezpiecznie a przez to zaangażowany;
 • nauczą się rozpoznawać ukryte sygnały spadku motywacji do pracy u swoich podwładnych;
 • poznają lepiej swoich podwładnych i odkryją, co jest dla nich ważne;
 • nauczą się konkretnych technik budowania w zespole zaangażowania oraz identyfikacji z firmą;
 • dowiedzą się, czym motywować, jeśli nie pieniędzmi, czyli o motywacji pozafinansowej

SZKOLENIE 4: TRENING ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW, BUDOWANIE POSTAWY SAMODZIELNOŚCI, PROAKTYWNOŚCI I KONSEKWENCJI W DZIAŁANIACH KIEROWNICZO – WYCHOWAWCZYCH

Dzięki udziałowi w szkoleniu Menedżerowie Liniowi:

 • dowiedzą się, czy można uniknąć konfliktów;
 • poznają konkretne techniki pomocne w rozwiązywaniu konfliktów w zespole;
 • nabiorą większej wiedzy i pewności siebie wobec trudnych sytuacji;
 • zdobędą umiejętność szybkiego rozpoznawania nieporozumień i konfliktów;
 • nauczą się, jak przeciwdziałać typowym w firmie i zespole sporom;
 • dowiedzą się, jak wykorzystać korzyści płynące z powstawania konfliktów,;
 • poznają dynamikę konfliktu i przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom w każdej jego fazie;
 • poznają podstawowe i najczęściej pojawiające się w zespołach przyczyny powstawania konfliktów

SZKOLENIE 5: ROZMOWY OCENIAJĄCE I TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI, TECHNIKI PERSWAZJI,  ASERTYWNOŚCI I NEGOCJACJI W KOMUNIKACJI Z PRACOWNIKAMI

Dzięki udziałowi w szkoleniu Menedżerowie Liniowi:

 • zwiększą swoje umiejętności interpersonalne;
 • dowiedzą się, jak komunikacja z podwładnymi wpływa na osiągane wyniki;
 • poznają skuteczne techniki komunikacji wewnętrznej i techniki wpływu psychologicznego;
 • nauczą się prowadzić trudne rozmowy z pracownikami;
 • dowiedzą się, jakie standardy zachowań powinni, jako zwierzchnicy prezentować podczas rozmów oceniających i innych trudnych rozmów z pracownikami;
 • poznają swoje mocne i słabsze strony w zakresie komunikacji i otrzymają narzędzia doskonalenia;
 • zwiększą poczucie pewności siebie z kontaktach z podwładnymi oraz w sytuacjach trudnych, niestandardowych, nieprzewidzianych

CZĘŚĆ III BADANIE KOMPETENCJI KOŃCOWE METODAMI DEVELOPMENT CENTER

Celem badania końcowego jest określenie i zbadanie rozwoju potencjału kierowniczego powstałego w wyniku całego cyklu szkoleniowo – rozwojowego. Każdy z Menedżerów Liniowych przebadany zostania pod kątem zmiany i wzrostu kluczowych kompetencji kierowniczych i interpersonalnych określonych przed badaniem początkowym. Dodatkowo zbadany zostanie poziom i skuteczność pracy własnej związanej z eliminacją obszarów pracy określonych podczas badania początkowego.