NLP w sprzedaży

BEZ WZGLĘDU NA OBECNE POŁOŻENIE, BARDZIEJ ISTOTNE JEST DOBRE NASTAWIENIE

ball-1845546__480Niektórzy ludzie mają większy talent do życia niż inni. Są szczęśliwi, odnoszą sukcesy, ich praca przynosi efekty i daje im pełne zadowolenie. NLP jest nauką o sztuce doskonałości, wywodzącą się z analiz zmierzających do odpowiedzi na pytanie, jak te wybijające się osoby w różnych dziedzinach uzyskiwały swoje rezultaty.

Jak więc osiągać inne, lepsze rezultaty? Jedno z podstawowych założeń NLP brzmi: Kiedy robisz to, co zwykle robiłeś, otrzymujesz zawsze to samo, co zwykle otrzymywałeś.” Dzięki NLP uczymy się, co zmienić w sobie, by być bardziej skutecznym. Ale najważniejszym jest, że uczymy się także JAK to zrobić konkretnie. NLP proponuje zmiany od środka, tak zwane przeprojektowanie.

Ty odpowiadasz za swoje myśli. Tym samym odpowiadasz za swoje rezultaty

Sukces każdego człowieka płynie z wewnątrz. Osiągnięcie sukcesu zależy od umiejętności osiągania doskonałości we wszystkim, co dany człowiek myśli, mówi i robi. NLP dostarcza sposobu na to, jak te wszystkie zamierzenia osiągnąć.

Tych umiejętności, automotywacji przede wszystkim, może nauczyć się każdy, kto chce poprawić swoją efektywność. NLP przedstawia i proponuje liczne modele doskonałości, w różnych dziedzinach, przede wszystkim w dziedzinie komunikowania się i w biznesie.

Jest to podejście praktyczne. Stanowi zbiór umiejętności i technik służących  skutecznemu myśleniu i działaniu. Szkolenie NLP w sprzedaży nauczy Twoich pracowników sposobów osiągania sukcesów na tej płaszczyźnie. Twoi pracownicy dowiedzą się, jak się komunikować z klientem, aby utrzymać z nim pozytywne, długofalowe relacje, aby więcej po prostu sprzedawać.

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNICY:

 • Nauczą się stosowania technik NLP w budowaniu relacji z klientami
 • Poznają rzeczywistość opisywaną przez NLP
 • Nauczą się wielu przydatnych technik NLP i będą mogli wykorzystać je w swojej pracy
 • Dowiedzą się, jak zwiększyć swoją efektywność handlową i motywację do pracy
 • Będą bardziej świadomi swoich celów osobistych i zawodowych
 • Odnajdą swoje mocne strony i nauczą się z nich korzystać
 • Poznają efektywne techniki wzbudzania inspiracji rozwoju osobistego i motywacji
 • Nauczą się praktycznych technik automotywacji

PROGRAM SZKOLENIA:

1. NLP jako technika budowania relacji z klientem

„Opisz swoją propozycję tak, jak by chciał ją usłyszeć klient. Tylko taki sposób jest skuteczny”

2. Sprzedaż oparta o NLP

„Przekonaj klienta argumentami, które ukryte są w jego głowie. Inne go nie przekonają”

3. Metaprogramy jako strategie przekonywania, kupowania

„Najpierw dostosuj się do klienta, a potem przejmij prowadzenie”

PACING – LEADING,  czyli granice dostosowania się i techniki przejęcia prowadzenia w rozmowie handlowej

„Spraw, by klient czuł się, tak, jak chcesz w kontakcie z tobą. Wyróżnij się na tle reprezentantów innych firm”

Technika kotwiczenia zasobów i stanów emocjonalnych

Kotwice wzrokowe, słuchowe, kinestetyczne

Procedura techniki kotwiczenia

4. Motywacja. Między mocą a zniechęceniem

 • Jak każdy z nas decyduje o własnych myślach
 • Strategie indywidualnego decydowania.
 • Zmiany w strategiach.

5. Skąd bierze się motywacja do pracy?

 • Źródła motywacji, prawidła motywacji
 • Motywacja a efektywność pracy
 • Przyczyny spadku motywacji do pracy służb handlowych

6. Moja motywacja

 • Co jest dla mnie nagrodą za pracę?
 • Czego oczekuję? Czego mi brakuje? Określenie stopnia zaspokojenia potrzeb pracownika.
 • Kwestia nastawienia
 • Zasoby i ich wpływ na poziom motywacji i efektywność w działaniu

7. Zdobywcy i marzyciele

 • Różnice w formułowaniu celów
 • Formuły celów a efekty
 • Dlaczego niektórzy robią wszystko, by nie osiągnąć celu i sukcesu? Jak to zmienić?
 • Weryfikacja i zasady formułowania celów w pracy handlowej

8. Marzenia a cele. Marzenia a sukcesy

 • Życzenia i zamiary – sprawdź, czy potrafisz podjąć działanie
 • Zastosowanie wyobraźni do realizacji celów
 • Tworzenie sugestywnej wizji celów
 • Zmiana słabych celów na silne

9. Słowa środkiem do celu

Słowo a jego znaczenie

Opuszczanie słów, uogólnianie, brak konkretności, porównania, sądy, pochopne założenia, mylne rozpoznawanie przyczyn, presupozycje

Techniki meta model – technika służąca braniu odpowiedzialności za to, co mówimy i co mówią inni

10. Przekonania

 • Wpływ przekonań na własne życie
 • Nawyki myślenia
 • Przekonania na temat siebie samego.
 • Źródła przekonań, rozpoznawanie ich i interpretacja
 • Przekonania wzmacniające i ograniczające.
 • Katalog przekonań w zadaniach handlowych
 • Techniki zmiany przekonań ograniczających na wzmacniające

11. Relacje z innymi ludźmi. Relacje z klientami.

Każdy z nas inaczej widzi świat…

 • Nawiązywanie kontaktu
 • Odzwierciedlanie zachowania innego człowieka
 • Dopasowanie i prowadzenia (pacing – leading)
 • Rozumienie różnic w osobowości
 • Poznanie mapy klienta jako warunek dobrej relacji handlowej
 • Oparcie kontaktu handlowego o specyfikę psychologiczną klienta

12. Wartości, poczucie własnej wartości.

Poszukiwanie odpowiedzi na ważne pytanie: kim jestem, do czego dążę?

Ustalenie własnego katalogu wartości

Wartości osobiste a wartości zawodowe, spójność i konflikt wartości

Filtry własnego świata

 • Asocjacja i dysocjacja
 • Ku czemuś czy od czegoś
 • Dopasowanie czy rozróżnianie
 • Wielka lub mała skala
 • Wczoraj, dziś czy jutro
 • Czynność, osoba, przedmiot, miejsce, czas
 • Wewnętrzny lub zewnętrzny
 • Wzór przekonywania
 • Filtry a efektywność i specyfika pracy handlowej

13. Strategia Walta Disney’a

Strategia Walta Disney”a jako podstawowa technika przygotowywania strategii realizacji trudnych, ambitnych celów zawodowych.