Efektywna komunikacja na produkcji

TRENING KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI ASERTYWNEJ

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NA PRODUKCJI

 

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU MENADŻEROWIE LINIOWI:

 • poznają znaczenie dobrego przepływu informacji
 • będą potrafili wyegzekwować od pracowników odpowiedni przepływ informacji
 • nauczą się technik partnerskiej komunikacji
 • dowiedzą się, jak skutecznie oceniać zachowanie innych ludzi,
 • dowiedzą się, jak chwalić i krytykować pracowników
 • nauczą się wydawać polecenia podwładnym
 • poradzą sobie z najtrudniejszym nawet typem pracowników
 • wzrośnie ich poczucie pewności siebie w kontaktach z innymi
 • znajdą sposoby na skuteczne radzenie sobie z agresją,  krytyką i gniewem drugiej osoby
 • nauczą się odmawiać, bronić swoich praw i mówić „nie”
 • poznają zalety i wady każdej z postaw: asertywność, agresja, uległość
 • dowiedzą się, jak wybierać odpowiedni sposób zachowania się

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Czym jest asertywność?

- Zalety komunikacji asertywnej, podstawy teoretyczne, istota komunikatów asertywnych
– Asertywność jako postawa życiowa
– Jak osiągnąć cel: najpierw myślę, potem działam (zamiast najpierw działam, potem myślę)

2. Co przeszkadza nam mówić otwarcie, co myślimy? Dlaczego nie zawsze bronimy swoich praw?

- partnerski a niepartnerski styl prowadzenia rozmowy – diagnoza własna
– rozpoznawanie barier komunikacyjnych
– przeszkody natury psychologicznej blokujące asertywne zachowania:
– diagnoza szkodliwych przekonań na temat samego siebie
– nasze wyobrażenia o innych ludziach
– wzory zachowań w trudnych sytuacjach
– lęk przed irracjonalnym poczuciem winy i osądem innych
– lęk przed koniecznością bycia asertywnym

3. Asertywność jako postawa i zachowanie kierownicze

Trudności w kierowaniu osobami starszymi, innej płci, kolegami jako powód przyjmowania postaw uległo – agresywnych
Silne zastawienie na realizację wartości firmy i partnerskie stosunki jako powód braku reakcji w sytuacjach trudnych
Zwierzchnik w konflikcie roli (konflikt zwierzchnik – kolega), jak budować autorytet kierowniczy i jednocześnie zachować dobre relacje z zespołem?

4. Czy mamy prawo krytykować innych oraz czy inni mają prawo krytykować nas?

- sposoby przyjmowania krytyki
– wyrażanie krytyki
– praca z trudnymi emocjami własnymi oraz emocjami podwładnego / klienta wewnętrznego

5. Jak mówić NIE i bronić skutecznie swoich praw?

- Kim naprawdę jest osoba agresywna i dlaczego się tak zachowuje?
– Skuteczne sposoby radzenia sobie z osobami agresywnymi
– Jak zmusić rozmówcę do brania odpowiedzialności za swoje słowa?
– Metamodel – konkretne techniki pozwalające rozwikłać niejasności języka rozmówcy

6. Relacje z podwładnymi

- wyrażanie uczuć pozytywnych jako podstawa dobrych relacji z innymi ludźmi
– za co, kiedy i jak chwalić innych
– rozpoznawanie i unikanie manipulacji

7. Asertywność w pracy

- twórcze spożytkowanie gniewu
– dawanie sobie rady z krytyką
– wydawanie poleceń – sprawdzanie zrozumienia polecenia określenie warunków realizacji oraz sposobu kontroli
– udzielanie informacji zwrotnych o pracy, ich rola w motywowaniu pracownika
– wyrażanie pochwał i konstruktywnej krytyki
– techniki argumentacji
– sposoby rozwijania partnerskiej komunikacji

8. Asertywność jako postawa

- Kolega, współpracownik jako klient wewnętrzny
– Zasady obsługi klienta wewnętrznego w fabryce

- Proaktywność w budowaniu relacji z innymi

9. Praca nad indywidualnymi problemami

- ustalanie trudnych sytuacji dla każdej z osób
– wprowadzanie korzystnych zmian

- budowanie pewności siebie

10. Modele komunikacji

- Komunikacja werbalna i niewerbalna
– Zasada spójności, budowanie odbioru siebie jako osoby wiarygodnej
– Pacing i leading – techniki usprawniające komunikowanie się między osobami różnymi

11. Techniki usprawniające komunikowanie się z klientami wewnętrznymi w fabryce. Budowanie postawy proaktywnej w zakresie komunikowania się.

- Aktywne słuchanie
– Technika metamodelu
– Technika chung-up i chung-down
– Systemy reprezentacji
– Procedury rozmów z pracownikami oparte na technikach aktywnego słuchania
– Jakie informacje przekazać, w jaki sposób, komu i kiedy aby być jak najlepiej zrozumianym

12. Praktyka czyni Mistrza

- Trener: Przekazywanie informacji jest bardzo ważne. Pamiętacie o tym?
– Menedżerowie Liniowi: Ależ oczywiście. Komunikowanie się jest najważniejsze.
– I poszli, nic nie mówiąc.
– Jak wyjść poza deklaracje?
– Praktyczne ćwiczenia w zakresie komunikowania się z wykorzystaniem techniki videotreningu (kamera, dyktafon) oraz gier i zabaw psychologicznych z zakresu komunikacji