Twarde negocjacje handlowe

NIEPRZYGOTOWANIE W NEGOCJACJACH, TO PRZYGOTOWANIE NIEPOWODZENIA

checkmate-1511866__480Najważniejszym działaniem pracownika działu handlowego jest umiejętność zamykania sprzedaży i doprowadzenia do korzystnej finalizacji transakcji.

Jak to zrobić, gdy po drugiej stronie zasiada ktoś, kto jest przekonany o swojej silnej pozycji? Jak negocjować z silniejszym „partnerem”, który stosuje różne gry i manipulacje? Czy bycie partnerskim negocjatorem jest wtedy odpowiednie?

Znamy zachowania negocjacyjne kupców i możemy przygotować Twoich pracowników do skutecznych z nimi negocjacji.

W jaki sposób rozpoznać gierki stosowane świadomie bądź nieświadomie przez państwa kontrahentów? Jak budować swoją silną pozycję podczas negocjacji i reagować na różne zachowania Państwa silnych partnerów biznesowych? Odpowiedź na te ważne pytania znajdziecie Państwo na szkoleniu.

Naucz się bronić swojej oferty, przedstawiać swoje warunki współpracy i jednocześnie pozostać w dobrych partnerskich relacjach z kontrahentem.

Zapraszamy na szkolenie z Twardych Negocjacji Handlowych. Jest to oferta skierowana do tych, którzy chcą być najlepsi…

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNICY:

 • zwiększą swoje umiejętności negocjacyjne
 • dowiedzą się, jak wprawnie użyte techniki podejścia wpływają na budowanie relacji z kontrahentem
 • poznają skuteczne techniki nawiązywania relacji z silniejszymi i słabszymi
 • nauczą się prowadzić trudne rozmowy z kupcami
 • dowiedzą się, jakie standardy zachowań powinni jako reprezentanci firmy  prezentować podczas rozmów z kupcami
 • poznają swoje mocne i słabsze strony w zakresie negocjacji i otrzymają narzędzia doskonalenia
 • zwiększą poczucie pewności siebie w kontaktach z innymi negocjatorami

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Pozycja kupca i nasza

 • Gdy nasza pozycja jest subiektywnie słaba
 • Jeden z wielu dostawców
 • Techniki psychologicznego obniżania wartości dostawcy
 • Jak nie pozwolić obniżyć własnej wartości. Techniki budowania przygotowania i nastawienia w budowaniu relacji z klientami.
 • Gdy nasza pozycja jest subiektywnie silna.
 • Wycisnąć ile się da – w jakich okolicznościach dobra jest ta strategia.
 • Jak dużo zyskać w negocjacjach i dać poczucie zadowolenia drugiej stronie?

2. Osoba kupca – analiza indywidualnych motywatorów i preferencji

Przetarg w zaspokajaniu motywatorów kupca – jeśli chcesz kogoś do czegoś zmotywować, musisz wiedzieć, co kogo motywuje.

Zbieranie informacji o oczekiwaniach kupca:

 • jak umówić się na spotkanie z kupcem i z którym z nich jest to możliwe
 • zasady zbierania informacji o indywidualnych oczekiwaniach i ich źródła
 • zasady dążenia do prywatnej rozmowy z kupcem
 • większa pozycja przetargowa dzięki lepszym informacjom
 • zainteresowania kupca
 • rodzina kupca
 • zaciekawianie kupca propozycjami

Ćwiczenia w prowadzeniu nieformalnych rozmów z kupcami

3. Osoba kupca – analiza osobowości kupieckiej

Kupcem nikt się nie rodzi, ale nie wszyscy się do tego zawodu nadają.

Ukierunkowanie na korzyści swojej organizacji, brak sentymentów, znajomość psychologii, chłodna kalkulacja, cechy analityczne – podstawowe cechy kupca

Z drugiej strony kupiec to też człowiek – coś go motywuje. Umiejętność odkrywania indywidualnych czynników motywacyjnych i ważnych dla kupca wartości – metoda analizy lingwistycznej

 • Hobby kupca – czyli co nieprzyjemnego może nas spotkać ze strony kupca:
 • Czynienie czynnika destrukcyjnego ze stresu
 •  Handlowiec jako wróg nr 1
 • Zakaz okazywania sympatii handlowcowi
 • Granie znaczonymi kartami
 • Dopuszczanie fałszywych argumentów

4. Ochrona poczucia własnej wartości przedstawiciela firmy. Pilnowanie negatywnych przekonań.

 • Doskonalenie samokontroli w myśleniu i zachowaniu przez przedstawiciela firmy.
 • Uczenie się dystansu do zachowań rywalizacyjnych.
 • Zdolność zamiany walki we współpracę.
 • Gruntowna analiza własnego stylu negocjowania i reagowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 • Budowanie poczucia własnej wartości i silnej pozycji poprzez profesjonalizm zachowania:
 • Zachowanie
 • Wygląd
 • Mowa ciała
 • Dążenie do efektywności sprzedaży:
 • Maksymalne wykorzystanie wyjazdu do klienta w celu spotkania się ze wszystkimi dostępnymi osobami. Zbieranie informacji o dostępności pożądanych kupców.

5. Kupiec i handlowiec – katalogi zachowań w grze. Pojmowanie relacji jako gry handlowej

Role i atrybuty kupca:

 • Presja czasu i straszenie.
 • Rutynowe „nie”.
 • Frontalny atak – napiętnowanie błędu handlowca, jego firmy
 • Zdarta płyta – stanowcze powtarzanie stwierdzenia o zabarwieniu negatywnym
 • Próbny balon – technika testująca zamiary i możliwości handlowca.
 • Szokująca oferta.
 • Podkreślanie własnej siły.
 • Półka nie jest z gumy.
 • Szyderstwo.
 • Obwinianie – wzbudzanie negatywnej samooceny handlowca.
 • Szalupa ratunkowa – gwarancja renegocjowania ustaleń.
 • Sankcje – taktyka dyscyplinująca.

Role i atrybuty handlowca:

 • pozytywny nastrój
 • propozycja – ujawnienie zakresu rozwiązań
 • plan spotkania – eliminowanie niepożądanych wątków
 • efekt „wow” – zaskakujące zachowanie
 • pytanie „dlaczego?” o motywy decyzji, jako najważniejsze pytanie w negocjacjach
 • wejście w czyjeś buty – przyjęcie perspektywy drugiej strony
 • zmiana tematu – ochrona przed niekorzystnym rozwojem danego wątku
 • coś za coś – ustępstwa realizujące interesy obu stron
 • komplementowanie, techniki ingracjacji – podnoszenie wartości kupca
 • dwuznaczność – odmienny sposób interpretacji poruszanej kwestii
 • konkretyzacja – sprowadzanie dyskusji do konkretnych wskaźników
 • podsumowanie – technika kontrolowanie przebiegu rozmowy

Zrozumienie istoty relacji kupiec – handlowiec i przyzwolenie na odgrywanie ról jako zwiększenie szansy powodzenia w zbudowaniu pożądanej relacji.

6. Analiza Transakcyjna w budowaniu relacji. Kontakty międzyludzkie jako transakcje. „W co ludzie grają?” – gry, pułapki i manipulacje.

 • Czym różni się gra od manipulacji?
 • Najpopularniejsze gry:
 • W co grają klienci – kupcy?
 • Kupiec jako psychologiczny PRZEŚLADOWCA szukający OFIARY.
 • Automatyczne wchodzenie w role – jak się przed tym ustrzec?
 • Kupiec jako psychologiczna OFIARA szukająca WYBAWCY? Jak nie wybawiać kupca – agensa I NIE BYĆ ZBYT ULEGŁYM

7. Gry handlowe- katalog gier

 • Gry kupców i typowe reakcje handlowców
 • Gry handlowców i typowe reakcje kupców
 • Gry inicjowane w sytuacji rozmów handlowych
 • Celowe inicjowanie gier w sytuacjach trudnych

8. Twoje techniki wobec gier

 • Jak rozpoznawać gry?
 • Techniki przerywania gier

9. Osobowość handlowca – podatność na gry, role i styl sprzedaży

 • Diagnoza struktury własnej osobowości (testy psychologiczne, zabawy, gry i zadania diagnostyczne)
 • Czy w każdym z nas żyje jeszcze troje ludzi? O Dziecku, Rodzicu, Dorosłym.
 • Wpływ struktury osobowości na komunikację i relacje z innymi ludźmi.
 • Wpływ „gier” i wzorców komunikacji na style pracy i osiągnięcia zawodowe.
 • O pozytywnych i negatywnych aspektach nieświadomie inicjowanych gier

10. Zestaw trudnych tematów. Negocjowanie korzystnych warunków współpracy z kupcami i zawieranie ich w umowie

Zestaw tematów jest ustalany podczas rozmów przed szkoleniem z uczestnikami

11. Zamykanie sprzedaży

 • Czym jest zamknięcie sprzedaży.
 • Zamknięcie jako czynności wykonywane od pierwszego kontaktu z kupcem.
 • Zamykanie sprzedaży jako podejście procesowe.
 • Badanie indywidualnych predyspozycji uczestników do zamknięcia – nastawienie na cel, nastawienie zadaniowe.