Trudne rozmowy z pracownikami – kluczowe sytuacje trudne w zarządzaniu

RZETELNE OCENIANIE TRUDNE ZADANIE!

KLUCZOWE TRUDNE ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI, KTÓRYCH NIE UNIKNIE TEN, KTO PEŁNI FUNKCJĘ KIEROWNICZĄ!

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO TRUDNYCH ROZMÓW, BY OSIĄGNĄĆ CEL?

 

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU MENADŻEROWIE LINIOWI:

 • docenią znaczenie oceniania pracowników;
 • nauczą się wykorzystywać system ocen do budowania motywacji i zaangażowania;
 • będą postrzegani, jako sprawiedliwie oceniający;
 • nauczą się prowadzić trudne rozmowy z pracownikami i przećwiczą je w praktyce na trudnych odbiorcach;
 • dowiedzą się, jakie standardy zachowań powinni prezentować podczas rozmów oceniających;
 • poznają swoje mocne i słabsze strony w zakresie komunikacji i otrzymają narzędzia doskonalenia;
 • zwiększą poczucie pewności siebie z kontaktach z podwładnymi oraz w sytuacjach trudnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

„Niekonwencjonalne” techniki budowania pewności siebie, pokonywanie swoich ograniczeń, przełamywanie słabości w kontaktach na linii Menedżer Liniowy – podwładny

1. Nie można się nie komunikować….

- Rozmowa jako narzędzie kierowania i technika wpływu psychologicznego
– Co sygnalizuje brak komunikacji zespole i z danym pracownikiem?
– Informacja poza nurtem oficjalnym

2. Konflikty i trudne sytuacje, czyli dlaczego się nie rozumiemy?

- Podstawowe prawa psychologiczne odnośnie relacji międzyludzkich
– Analiza przyczyn powstawania sytuacji trudnych, niedomówień, efektów złego przepływu informacji
– Sposób podejścia do konfliktu jako ocena dojrzałości psychologicznej Menedżera Liniowego i pracownika

3. Rodzaje konfliktów, trudnych sytuacji we współpracy.  Czynniki determinujące ich rozwój i przebieg

- Rodzaje przyjmowanych postaw w stosunku do sytuacji konfliktowej
– Zachowania rywalizacyjne, uległe, unikowe, partnerskie, kompromisowe

4. Jak przygotować się do rozwiązywania konfliktów i trudnych rozmów?

- Diagnoza własnego stylu rozmawiania i rozwiązywania konfliktów – testy i zabawy psychologiczne
– Najczęstsze tradycyjne sposoby rozwiązywania konfliktów – powody ich nieskuteczności
– Ustalenie celu idealnego, pośredniego, BATNY w rozmowie z pracownikiem
– Ćwiczenia budujące empatię – czyli jak to jest być po „drugiej stronie”
– Empatia jako cecha wspomagająca i ograniczająca skuteczną komunikację
– Sposoby radzenia sobie ze stresem w trakcie trudnych rozmów

5. Zestaw trudnych tematów, przykłady:

 • rozmowa dyscyplinująca
 • rozmowa badająca przyczyny niepowodzeń pracownika w realizacji zadań
 • rozmowa motywująca
 • klasyczna rozmowa oceniająca (okresowa)
 • rozmowa informująca pracownika o niespełnianiu oczekiwań zwierzchnika, firmy (praca nad prezentowaną postawą)
 • rozmowa degradacyjna
 • rozmowa zmierzająca w kierunku zwolnienia pracownika
 • rozmowa na temat życia osobistego
 • expose szefa – kiedy pojawia się w zepsole nowy lider
 • inne tematy rozmów, w zależności od zainteresowania uczestników szkolenia

OCENIANIE I ROZMOWA OCENIAJĄCA

1. Dlaczego ważne jest ocenianie pracownika?

- Ocena formalna a ocena nieformalna
– Wady i zalety oceny okresowej
– Korzyści wynikające z systemu ocen
– Korzyści wynikające z rozmowy oceniającej

2. Czyja rola najważniejsza?

- Rola menedżera Liniowego i jego postawy we wdrożeniu systemu ocen
– Nauka przez modelowanie, czyli podwładny obserwuje Twoje zachowanie i je naśladuje
– Błędy po stronie Menedżera Liniowego skutkujące obniżaniem wartości ocen okresowych
– Działania Menedżera Liniowego wspierające wdrożenie systemu ocen pracowniczych

3. Przygotowanie do rozmowy oceniającej

- Obszary jawne i obszary poufne oceny
– Własne przygotowanie przez Menedżera Liniowego
– Przygotowanie pracownika do procesu oceny
– Ustalenie i przekazanie celu oceny pracownika
– Obszar i kryteria oceny
– Prawa ocenianego i oceniającego
– Przyjmowanie oceny przez pracownika
– Wcześniejsze ustalenie terminu rozmowy
– Wybór miejsca spotkania

4. Rozmowa oceniająca z pracownikiem

- Stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania
– Etapy rozmowy oceniającej
– Przekazanie celu spotkania
– Ustalenie przebiegu spotkania
– Ustalenie zasad komunikacji
– Okoliczności łagodzące
– Sposoby prowadzenia i zamykania dyskusji
– Radzenie sobie z obiekcjami pracownika i z różnicą zdań

5. Samoocena pracownika – Jak przygotować pracownika do samooceny?

- Przekazywanie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych
– Przepis na wzorcową pochwałę
– Odwoływanie się do zasobów i mocnych stron pracownika
– Wzmacnianie zachowań pożądanych
– Pochwała jako narzędzie motywacji

6. Cel krytyki

- Techniki przekazywania negatywnych informacji
– Rozmowa z pracownikiem nierealizującym celów pracy
– Przeciwdziałanie spadkowi motywacji do pracy po udzielonej krytyce
– Błędy pracownika – sposoby na rozwiązanie problemu i jednoczesne podniesienie motywacji
– Konstruktywna krytyka. Specjalne techniki
– Wsparcie pracownika w sytuacji negatywnej / niskiej oceny

7. Trudne sytuacje. Ciemna strona oceniania

- Pułapki w procesie oceniania
– Najczęstsze błędy w procesie oceniania (brak klarownych kryteriów oceny, efekt ostatniej chwili, efekt czynników ekstremalnych, efekt faworyzowania, efekt zawyżonej oceny, efekt twardej ręki, efekt złotego środka, efekt potrzeby firmy)
– Zwierzchnik czy kolega? Ocena osoby lubianej
– Trudne zachowania podwładnego: lęk przed oceną, brak zgody z oceną zwierzchnika, niedojrzałość emocjonalna, szantaż emocjonalny, gry i manipulacje

8. Po rozmowie… Wprowadzanie zmian

- Ustalanie dalszego planu rozwoju pracownika
– Definiowanie celu oraz metod jego osiągnięcia
– Techniki motywowania pracowników do zmian
– Doskonalenie wyników podwładnych
– Wsparcie podczas pokonywania przeszkód
– Ustalenie ścieżek rozwoju pracownika