Wystąpienia publiczne, prezentacja, autoprezentacja

Coraz nowocześniejsze formy pracy wymagają od menadżerów różnego rodzaju wystąpień publicznych, przed mniej lub bardziej licznym gronem kontrahentów lub pracowników. Poczynając od wystąpień przed gronem podwładnych, prezentacji przygotowywanych dla zarządu, poprzez przygotowywanie się na spotkania z klientami, kończąc na konferencjach i spotkaniach biznesowych. To od nas zależy czy będziemy świetnymi prezenterami, czy zaciekawimy odbiorców na tyle, aby wzbudzić ich ciekawość i utrzymać ich uwagę, by ich przekonać.

Każdy ma indywidualne predyspozycje do prowadzenia prezentacji. Każdy może odnaleźć swój styl, wykorzystać wewnętrzną siłę i predyspozycje oraz poznać i udoskonalić techniki prowadzenia prezentacji, bez niepotrzebnego stresu i obaw. Jedni dryg do wystąpień publicznych mają we krwi, inni mogą się tego nauczyć i wykorzystać zdobytą wiedzę w codziennej pracy.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

  • poznasz wiele użytecznych technik prezentacji i autoprezentacji
  • nauczysz się interesująco prezentować siebie i zagadnienie
  • wzbudzisz u swoich słuchaczy zainteresowanie
  • nauczysz się panować nad audytorium i budować motywację u słuchaczy
  • opanujesz tremę, emocje
  • nauczysz się radzić sobie z nieprzewidzianymi i trudnymi sytuacjami podczas prezentacji

PROGRAM SZKOLENIA

1. Techniki skutecznego przygotowania do prezentacji

- Ustalenie formy wystąpienia.
– Przygotowanie treści wystąpienia.
– Cele uczestników a cele prowadzącego.
– Motywacja i przekonania – jako źródło sukcesu i porażek w prezentacji.
– Proksemika, czyli zarządzanie przestrzenią.

2. Struktura prezentacji

- Jak zostać mistrzem pozytywnego wrażenia?  O roli początku i końca prezentacji.
– Formuły wstępne
– Perspektywy i korzyści słuchaczy
– Czym zastąpić „Chciałbym pokazać.” i „Nasza firma wprowadziła nowy…”
– Zasady ustalania toku wystąpienia
– Budowanie bloków tematycznych
– Prawidła prezentacji partii materiału
– Emocje i intelekt – ich rola w procesie prezentacji

3. Zakłócenia prezentacji

- Sposoby przewidywania i zapobiegania zakłóceń
– W jakich sytuacjach korzystnie jest przerwać prezentację?

4. Autoprezentacja

- Jak wywierać wpływ poprzez autoprezentację?
– Efekt aureoli
– Techniki autoprezentacyjne, manipulacje autoprezentacją

5. Strategie prezentacji

- Techniki wzbudzania sympatii i akceptacji rozmówcy.
– Komunikacja niewerbalna jako narzędzie wpływania na odbiorcę.

6. Przygotowanie warstwy lingwistycznej

- sposoby przekonywania do własnych racji
– pytania i odpowiedzi podczas prezentacji
– techniki reagowania na obiekcje uczestników dyskusji
– słowa – klucze budujące motywację wewnętrzną
– słowa działające na wyobraźnię
– słowa, których należy unikać

7. Pytania podczas prezentacji:

- W celu zebrania informacji
– W celu poznania uczuć i nastawień słuchaczy
– Nakierowujące

8. Wykorzystanie przestrzeni dla zwiększenia efektywności

9. Środki techniki wizualnej:

- prezentacja multimedialna
– techniki standardowe (komputer, video, rzutnik, slajdy, laptop, tablica)
– techniki specjalne (metaplan, karty moderacyjne, diapozytywy itp.)

10. Wykorzystanie Neurolingwistycznego Programowania

- Systemy reprezentacji
– Metaprogramy
– Uruchamianie wyobrażeń

11. Prezentacja przed jedną osobą a prezentacja przed grupą osób

12. Psychologia grupy

- Gry psychologiczne i manipulacje stosowane nieświadomie i celowo przez grupę.
– Sposoby nawiązywania kontaktu, budowania dobrej atmosfery i przełamywania oporu w grupie.
– Dynamika grupy.
– Postępy i regresje; cykle rozwoju i pracy grupy.

13. Praca z grupą i psychologia dyskusji

- Zasady doboru technik prezentacji w zależności od sytuacji i założonego celu spotkania
– Struktura dyskusji
– Ice breakers
– Techniki zamknięcia dyskusji

14. Opór psychologiczny uczestników – zasady pokonywania oporu

- Utrzymywanie zainteresowania grupy
– Aktywizowanie szarych eminencji
– Przekształcanie przeciwników w sojuszników
– Budowanie poczucia pewności i techniki panowania nad uczestnikami dyskusji

15. Trudne sytuacje i trudni uczestnicy

- Ustalenie indywidualnych trudnych partnerów prezentacji dla każdego uczestnika.
– Sposoby radzenia sobie z krytyką i agresją.

16. Techniki radzenia sobie z tremą, stresem, negatywnymi emocjami

17. Nagrywanie wystąpień kamerą