Zespół jakości – zespół przyszłości

BUDOWANIE SAMOSTERUJĄCEGO I ODPOWIEDZIALNEGO ZESPOŁU PRACOWNIKÓW PRODUKCJI, KTÓRY REALIZUJE CELE NA DRODZE WSPÓŁPRACY

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU MENADŻEROWIE LINIOWI:

  • wypracują wspólne zasady kierowania zespołami;
  • nauczą się wspólnie zarządzać dostępnymi zasobami;
  • udoskonalą przepływ informacji między zmianami, zespołami;
  • zrezygnują z zachować rywalizacyjnych;
  • dowiedzą się, dlaczego ważne jest, aby mieli poczucie bycia Zespołem;
  • nauczą się partnerskich sposobów zachowania się w sytuacjach trudnych;
  • uświadomią sobie, że pracują na wspólny cel;
  • odnajdą swoje mocne strony i nauczą się z nich korzystać;
  • poznają efektywne techniki wzbudzania rozwoju osobistego i motywacji u siebie nawzajem;
  • zyskają wzajemne zaufanie niezbędne do kierowanie zespołami produkcyjnymi.

PROGRAM SZKOLENIA:

MOTYWACJA

1. Poznaj siebie i swoich kolegów

2. Między mocą a zniechęceniem

- Konkurs na najgroźniejszy supermotywator i demotywator firmy
– Analiza demotywatorów
– Co nas motywuje najbardziej?
– W czym tkwi siła zespołu Brygadzistów, Mistrzów i Kierowników firmy?

3. Moja motywacja

- Co jest dla mnie nagrodą za pracę?
– Czego oczekuję? Czego mi brakuje?
– Określenie stopnia zaspokojenia potrzeb pracownika.

PRACA ZESPOŁOWA BRYGADZISTÓW, MISTRZÓW I KIEROWNIKÓW PRODUKCJI

1. Współpraca Brygadzistów, Mistrzów i Kierowników jako gwarancja osiągania wielkich celów

- Współpraca czy rywalizacja?
– Dbałość o przepływ informacji między Brygadzistami, Mistrzami i Kierownikami
– Cele indywidualne a cele zespołu. Motywowanie przez cele
– Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i budowanie poczucia pracy na wspólny cel

2. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

- Rywalizacja vs praca zespołowa
– Przyczyny postaw rywalizacyjnych
– Jak zastąpić rywalizację współpracą?

3. Wspieranie zmian w firmie przez zespół zwierzchników

Postrzeganie sytuacji zmiany z perspektywy interesu firmy i bezpieczeństwa zatrudnienia

4. Potrzebujemy siebie nawzajem

- Budowanie wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa
– Kształtowanie pozytywnych interakcji w zespole zwierzchników
– Opracowanie standardów współpracy
– Rozwijanie umiejętności współdziałania
– Zwiększanie zaufania i bliskości między członkami zespołu

KONFLIKTY I SYTUACJE TRUDNE W ZESPOLE TO RZECZ NORMALNA

1. Dlaczego się nie rozumiemy?

Podstawowe prawa psychologiczne odnośnie relacji międzyludzkich. Analiza przyczyn powstawania konfliktów.

2. Przewidywanie sytuacji konfliktowych i przeciwdziałanie im

- Wczesne symptomy sytuacji konfliktowej
– Co może wywołać konflikt?
– Zmiana jako sytuacja wywołująca konflikty międzyludzkie

3. Rodzaje konfliktów. Czynniki determinujące ich rozwój i przebieg

Określenie konfliktów występujących na linii Brygadzista – Mistrz – Kierownik:

– konflikt danych
– konflikt wartości
– konflikt interesów
– konflikt strukturalny
– konflikt relacji

Analiza przyczyn konfliktów. Opracowanie działań zaradczych.

Uczestnicy pracują w zespołach: Kierownik – „jego” Mistrzowie – „jego” Brygadziści

4. Mur Siły zespołu Mistrzów i Kierowników Produkcji