Zespół Mistrzów w sprawie 5S

5S jest sposobem organizacji pracy, który prowadzi do podnoszenia wydajności pracowników i wzrostu produkcji poprzez wyeliminowanie strat i usprawnianie procesów. Jest to sposób zarządzania miejscem pracy, który jest podstawą do wdrożenia wszelkich innych działań. 5S w wąskim ujęciu jest procesem, który wymaga wyeliminowania wszystkiego, co zbędne, niepotrzebne, w celu opracowania łatwiejszego i szybszego dostępu do potrzebnych narzędzi i części. 5S jest narzędziem pozwalającym utrzymać ład i zaoszczędzić czas.

5S jest procesem, który wymaga zaangażowania wielu pracowników, bo wprowadzić jest go zdecydowanie łatwiej niż utrzymać efekt i zmobilizować pracowników do przestrzegania zasad.

Zależy nam na tym, aby Mistrzowie inaczej spojrzeli na 5S, z dystansem, z humorem, ale i także bardziej poważnie. Mistrzowie muszą przekonać i siebie i swoich pracowników, że dobre rozwiązania są lepsze niż sprawdzone przyzwyczajenia.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Dzięki udziałowi w szkoleniu Mistrzowie:

  • Bardziej świadomie będą uczestniczyć w działaniach 5S
  • Uzewnętrznią cele i wartości płynące ze stosowania 5S
  • Nauczą się, jak ich postawa wobec 5S wpływa na przestrzeganie i rozumienie zasadności tego narzędzie wśród pracowników produkcyjnych
  • Zwiększą swoją motywację do stosowania 5S

Program szkolenia:

1. Nie jesteś tylko trybem…

- Rola Mistrzów w działaniach 5S
- Budowanie poczucia wartości Mistrza jako osoby kluczowej w sprawnym działaniu 5S
- Indywidualny wkład Mistrza w utrzymanie i rozwój działań 5S
- Kto Ci płaci pensję – dlaczego 5S jest ważne jeśli chodzi o zadowolenie klienta?

2. 5S – frazes czy drogowskaz?

- Jak inaczej można mówić o 5S?
- Zbiór motywujących komunikatów do przestrzegania każdego z S
- Co każdy z pracowników wie na temat 5S i jak można to zmienić?
- Od „5S jest gwarancją bezpieczeństwa” do „5S to jest to, czego ktoś tam od nas wymaga”

3. Zabójcy 5S

- Myślenie negatywne
- Obojętność i bierność
- Odpowiedzialność grupowa czyli rozproszenie odpowiedzialności
- Próżniactwo społeczne
- Brak identyfikacji z 5S
- Sprzeczność celów osobistych z zespołowymi i 5S

4. Atrakcyjne 5S

- Koszyk korzyści wynikający z każdego S
- Obroń siebie i przekonaj do siebie innych – każdy z Mistrzów jako inne S

5. Kultura dyscypliny

- Po co nam 5S
- Procedury i granice ich wyznaczania
- Wartość firmy – ludzie czy zdyscyplinowani ludzie?

6. Angażowanie Mistrzów i pracowników produkcyjnych w odświeżanie 5S

- Ustalenie standardów oceny 5S na danym stanowisku pracy
- Sposoby wzajemnej kontroli przestrzegania 5S

7. Mistrzowie jako zespół działający na rzecz 5S

- Jesteśmy grupą czy zespołem?
- Rywalizacja i konflikty czy wzajemne wsparcie?
- Poczucie bycia zespołem Mistrzów jako wartość firmy

Klienci, którzy wybrali to szkolenie, wybrali również: