Trening rozwiązywania konfliktów

TRENING ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I TRUDNYCH SYTUACJI W ZESPOLE PRACOWNIKÓW PRODUKCJI

JAK SZUKAĆ PRAWDZIWYCH PRZYCZYN I JAK GENEROWAĆ ROZWIĄZANIA NA DRODZE WSPÓŁPRACY?

 

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU MENADŻEROWIE LINOWI:

  • zanalizują typowe konflikty międzyludzkie z podwładnymi i ze zwierzchnikami;
  • poznają konkretne techniki pomocne w rozwiązywaniu konfliktów w zespole;
  • nabiorą większej wiedzy i pewności siebie wobec trudnych sytuacji;
  • zdobędą umiejętność szybkiego rozpoznawania nieporozumień i konfliktów;
  • nauczą się, jak przeciwdziałać typowym w firmie i zespole sporom;
  • dowiedzą się, jak wykorzystać korzyści płynące z powstawania konfliktów;
  • poznają dynamikę konfliktu i przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom w każdej jego fazie;
  • poznają podstawowe i najczęściej pojawiające się w zespołach przyczyny powstawania konfliktów.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Dlaczego się nie rozumiemy. Podstawowe prawa psychologiczne odnośnie relacji międzyludzkich. Analiza przyczyn powstawania konfliktów.

2. Rodzaje konfliktów. Czynniki determinujące ich rozwój i przebieg

3. Jak przygotować się do rozwiązywania konfliktów

- diagnoza własnego stylu rozwiązywania konfliktów – testy i zabawy psychologiczne
– najczęstsze tradycyjne sposoby rozwiązywania konfliktów – powody ich nieskuteczności
– ustalenie celu idealnego, pośredniego, BATNY
– ćwiczenia budujące empatię – czyli jak to jest być po „drugiej stronie”
– sposoby radzenia sobie ze stresem

4. Jak rodzi się konflikt

- Dynamika konfliktu
– Koło konfliktu jako diagnoza podstawowych przyczyn konfliktów miedzy ludźmi

5. Na drodze do porozumienia… Konstruktywne sposoby radzenia sobie z konfliktami

- rozwijanie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania konfliktów
– mediacje i sąd – czy warto się do nich odwoływać?
– techniki i podstawy skutecznych negocjacji
– komunikacja asertywna – dlaczego łatwo przynosi szybkie efekty?
– metamodel – narzędzie definiowania przedmiotu sporu.
– jak zmusić odbiorcę do brania odpowiedzialności za swoje słowa?
– jak sobie radzić z presją, agresją i manipulacją?

6. Niekonwencjonalne techniki  skutecznego rozwiązywania konfliktów

- Co decyduje o ich skuteczności?
– Bogaty wybór konkretnych sposobów na rozwiązywanie trudnych sytuacji

7. Dlaczego źle się czuję w kontakcie z niektórymi ludźmi?

- Diagnoza przyczyn i wprowadzanie zmian.
– Ustalanie tzw. trudnego partnera komunikacyjnego indywidualnie dla każdego uczestnika treningu

8. Zarządzanie ludźmi a rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich

- zmiana nieprawidłowej komunikacji
– osobowość, odmienność potrzeb i wartości pracowników a konflikty
– dostęp do informacji
– rozpoznawanie gier i manipulacji
– agresja – co ją wywołuje i jak jej przeciwdziałać?
– sposoby rozwiązywania sporów w zespole pracowników
– konflikty zwierzchnik – podwładny

9. Czy można celowo wywoływać konflikty?

10. Typowe konflikty w zespołach produkcji

Analiza i wypracowanie rozwiązań na linii:
– Menedżer Liniowy – Menedżer Liniowy
– operator – operator
– Menedżer Liniowy – operator
– między kadrą kierowniczą produkcji, operatorami a pracownikami z działów wspomagających

11. Praca nad rozwiązaniem konkretnych problemów – praca uczestników nad szukaniem przyczyn sytuacji trudnych i wypracowanie wspólnych zasad, rozwiązań.