Zarządzanie talentami

Pracownik utalentowany – jaki to pracownik? Często w firmach pracują ludzie, którzy chcą się rozwijać, chcą awansować, są wysokiej klasy specjalistami, ale nie możemy zaproponować im kolejnego awansu lub podwyżki. Co zrobić w takiej sytuacji, jak tych ludzi zatrzymać? Może włączyć ich do programu Zarządzania Talentami?

Zarządzanie talentami to proces selekcji i rozwoju najbardziej wartościowych z punktu widzenia organizacji pracowników. To  właśnie osoby utalentowane stanowią prawdziwą wartość organizacji i są odpowiedzialne za innowacyjne rozwiązania. Dlatego warto zadbać o takich pracowników, aby to właśnie dla Państwa firmy chcieli korzystać ze swych atutów. Jak jednak ich wyłowić, jak zdiagnozować talent i czym on jest? Jak połączyć oczekiwania utalentowanych pracowników z możliwościami firmy, z budżetem?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

  • Zdefiniujesz pojęcie talentu
  • Dowiesz się, jakie są skuteczne metody wyszukiwania talentów w firmie
  • Poznasz metody rozwoju talentów w organizacji
  • Nauczysz się budować system komunikacji w firmie związany z zarządzaniem talentami
  • Poznasz metody budowania ścieżek kariery dla pracowników utalentowanych

Program szkolenia:

1. Czym jest talent dla organizacji ?

- ustalenie definicji talentu w firmie
- przejawy talentu w działaniu pracowników
- mity dotyczące talentów
- dlaczego talent jest ważniejszy od doświadczenia
- kompetencje a talent

2. Zarządzanie strategiczne a talenty – Analiza strategii firmy

3. Identyfikacja talentu

- autodiagnoza talentu
- rola działu personalnego w kampanii odkrywania talentów
- rola bezpośredniego przełożonego w identyfikacji talentów
- metody diagnozowania talentów w organizacji

4. Kultura otwartej komunikacji sprzyjającej rozwijaniu talentów

- komunikowanie przez dział  HR planów i sposobów wdrożenia systemu zarządzania talentami
- jak połączyć system ocen okresowych z zarządzaniem talentami
- udzielanie informacji pracownikom o ich mocnych stronach
- rozmowy z pracownikami na temat postrzegania własnego rozwoju w firmie
- przygotowanie szkoleń dla kadry menedżerskiej z zakresu zbierania informacji o talentach
- budowanie bazy informacji o pracownikach i ich talentach
- tworzenie ścieżek komunikacji w procesie zarządzania talentami

5. Metodologia diagnozy talentów

- analiza stanowiska pracy
- analiza dokumentacji systemu ocen pracowniczych
- obserwacja
- wywiad
- Development Center
- testy psychologiczne i kwestionariusze
- niestandardowe metody diagnozy talentów

6. Sposoby rozwijanie talentów w organizacji

- szkolenie
- coaching
- nowe zadania
- udział w zespołach projektowych

7. Tworzenie ścieżek rozwoju

- analiza struktury organizacyjnej
- dopasowywanie struktury organizacyjnej do strategii firmy
- 5 etapów tworzenia ścieżek kariery
- stworzenie planu rozwoju poszczególnych stanowisk pracy
- ścieżki kariery jako element systemu motywacyjnego w organizacji

8. Jeśli nie awans to co?

9. Rola działu HR w monitorowaniu systemu zarządzania talentami i ścieżek rozwoju

Klienci, którzy wybrali to szkolenie, wybrali również: