Sprzedaż, prezentacja i autoprezentacja na targach

carnival-2024563__480TARGI – BIERNA POSTAWA CZY AKTYWNE SPRZEDAWANIE?

Kilka razy w roku wysyłasz swoich pracowników na targi, podczas których prezentują oni ofertę, podkuty Twojej firmy. Czy skutecznie to robią? Czy jesteś zadowolony z przełożenia zainwestowanych pieniędzy na kontakty handlowe? Jak klient widzi Twoich pracowników na stoisku targowym: jako aktywnych, czy jako siedzących lub pochłoniętych rozmowami między sobą, znudzonych?

Targi to przede wszystkim możliwość pozyskania w szybkim czasie klientów, umocnienie z nimi relacji, sprzedaży, poszerzenia lub weryfikacji bazy klientów.

Aby osiągnąć  cel, z którym Twoi pracownicy jadą na targi, należy wyróżnić się z tłumu prezentującej się  konkurencji. Jak to zrobić? W jaki sposób przygotować odpowiednią prezentacje handlową? W jaki sposób szybko zainteresować klienta i rozpocząć z nim rozmowę? Jak spowodować, by klienci chętnie odwiedzali właśnie Twoje stoisko?

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNICY:

 • poznają wiele użytecznych technik prezentacji i autoprezentacji Firmy na targach
 • nauczą się interesująco prezentować Firmę i produkty
 • wzbudzą u potencjalnych klientów zaufanie i chęć zakupu
 • poznają techniki pozwalające na zamknięcie sprzedaży „tu i teraz”
 • dowiedzą się jak nie ulegać zapewnieniom klienta, że sam się skontaktuje z firmą
 • nauczą się jak wywierać niezapomniane pierwsze wrażenie

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Techniki skutecznego przygotowania do prezentacji  produktów i Firmy

 • Przygotowanie wystąpienia
 • Cele nabywców a cele wystawców
 • Motywacja i przekonania – jako źródło sukcesu i porażek podczas targów

2. Określanie celu wystawiania się na targach

 • Co chcemy osiągnąć dzięki targom? Określanie celu targów
 • Sposoby określania celu
 • Cele realne i nierealne
 • Określanie celu jako zwiększanie własnej efektywności handlowej

3. Struktura prezentacji na targach

 • Jak zostać mistrzem pozytywnego wrażenia?  O roli początku i końca rozmowy z kupującym
 • Formuły wstępne
 • Perspektywy i korzyści słuchaczy
 • Czym zastąpić „Chciałbym pokazać.” i „Nasza firma wprowadziła nowy…”
 • Zasady ustalania toku wystąpienia
 • Prawidła prezentacji partii materiału
 • Emocje i intelekt – ich rola w procesie prezentacji

4. Zakłócenia

Sposoby przewidywania i zapobiegania zakłóceń

5. Autoprezentacja

 • Jak wywierać wpływ poprzez autoprezentację?
 • Efekt aureoli
 • Techniki autoprezentacyjne, manipulacje autoprezentacją

6. Strategie prezentacji oferty

Techniki wzbudzania sympatii i akceptacji rozmówcy
Komunikacja niewerbalna jako narzędzie wpływania na odbiorcę

Przygotowanie warstwy lingwistycznej:

 • sposoby przekonywania do własnych racji
 • pytania i odpowiedzi podczas prezentacji oferty Firmy
 • techniki reagowania na obiekcje
 • słowa – klucze budujące motywację wewnętrzną
 • słowa działające na wyobraźnię
 • słowa, których należy unikać

Pytania podczas prezentacji oferty:

 • W celu zebrania informacji
 • W celu poznania uczuć i nastawień słuchaczy
 • Nakierowujące

Wykorzystanie Neurolingwistycznego Programowania

 • Systemy reprezentacji
 • Metaprogramy
 • Uruchamianie wyobrażeń

7. Rozmowa z kupującym

 • Mowa ciała jako narzędzie budowania wpływu i wywierania wrażenia.
 • Bezbłędne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań
 • Eliminacja obiekcji
 • Plan i przebieg rozmowy

8. Opór psychologiczny – zasady pokonywania oporu

 • Utrzymywanie zainteresowania grupy
 • Aktywizowanie szarych eminencji
 • Przekształcanie przeciwników w sojuszników
 • Budowanie poczucia pewności i techniki panowania nad uczestnikami dyskusji

9. Trudne sytuacje i trudni kupujący

Ustalenie indywidualnych trudnych nabywców dla każdego uczestnika.
Sposoby radzenia sobie z krytyką i agresją.

10. Techniki radzenia sobie z tremą, stresem, negatywnymi emocjami

11. Zamknięcie prezentacji oferty sprzedażą „tu i teraz”

12. Nagrywanie wystąpień kamerą