Partnerskie negocjacje handlowe

JAK NEGOCJOWAĆ I ZACHOWAĆ DOBRE RELACJE?

blur-1850919__480Negocjacje handlowe są nieodłącznym elementem prowadzenia każdego biznesu. Umiejętność planowania, przygotowywania się do negocjacji, opracowania scenariuszy negocjacyjnych może doprowadzić do wygranej, do sukcesu Twojej firmy i do zadowolenia ze współpracy z kontrahentami. Naszym motto w negocjacjach jest: „niepowodzenie w przygotowaniu to przygotowanie niepowodzenia”.

Na naszym szkoleniu nauczysz się prowadzić negocjacje partnerskie, budować wieloletnie relacje z klientami. Poznasz style negocjacyjne, gry i manipulacje, które są stosowane przez kontrahentów. Nasi trenerzy- negocjatorzy z wieloletnim doświadczeniem i praktycznym doświadczeniem, chętnie podzielą się swoja wiedzą i wyeliminują wiele niekorzystnych zachowań negocjacyjnych, jak chociażby negocjowanie w oparciu o cenę lub rozłączne negocjowanie obszarów: cena, ilość, termin płatności, polityka rabatowa.

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNICY:

 • Nauczą się skutecznie przygotowywać do negocjacji
 • Dowiedzą się, kiedy, gdzie i jak rozpocząć negocjacje
 • Poznają indywidualny styl negocjacji i jego wpływ na osiągane rezultaty
 • Nauczą się zamieniać spór o stanowiska w poszukiwanie sposobów realizacji interesów drugiej strony
 • Nauczą się słuchać i czerpać wiedzę psychologiczną z wypowiedzi partnera negocjacyjnego
 • Poznają skuteczne sposoby negocjowania z trudnymi klientami i z klientami konkurencji
 • Dowiedzą się, jak unikać typowych błędów w negocjacjach
 • Nauczą się przeciwdziałać próbą  manipulacji

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawowe reguły gry handlowej

Handlowanie jako gra

Rozpoznanie potrzeb i interesów klienta

2. Etapy negocjacji

 • Przygotowanie do negocjacji
 • Ustalanie celów negocjacyjnych
 • Zbieranie informacji o partnerze negocjacyjnym
 • Wybór właściwego terminu rozpoczęcia negocjacji
 • Wybór miejsca i otoczenia negocjacji
 • Określenie BATNY własnej i drugiej strony
 • Razem czy osobno? Podział ról w zespole negocjacyjnym

3. Przygotowanie oferty

Skuteczne sposoby przygotowywania ofert

„Pułapki” przy składaniu oferty

4. Przetarg, czyli sztuka targowania

 • Dlaczego zawsze należy się targować
 • Filozofia ustępstw – kiedy i jak ustępować
 • Momenty największej skłonności do ustępstw

5. Style negocjacji

Poznanie własnego stylu negocjacji

Analiza stylów negocjacji

6. Strategie negocjacyjne

 • Strategia pozycyjna
 • Strategia problemowa
 • Analiza strategii negocjacyjnych
 • Kryteria wyboru odpowiedniej strategii
 • Od konfrontacji do współpracy

7. Komunikacja w negocjacjach

 • Zasady komunikacji
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Komunikacja w sytuacjach trudnych
 • Jak radzić sobie z krytyką? Asertywność w negocjacjach
 • Komunikacja niewerbalana

8. Typowe i nietypowe taktyki negocjacyjne drugiej strony

9. Jak przygotować i kiedy podpisać kontrakt (porozumienie) ?osobowość, odmienność potrzeb i wartości pracowników a   konflikty

 • Techniki zakończenia negocjacji
 • Techniki przygotowania kontraktu
 • Kiedy NIE podpisywać kontraktu

10. Negocjacje wokół ceny konflikty zwierzchnik – podwładny

11. Negocjowanie ze stałymi (kluczowymi) klientami

12. Negocjowanie z trudnymi klientami

13. Negocjowanie z silniejszym

14. Negocjacje z agresywnym klientem

 • Negocjacje z klientami konkurencji
 • Typowe reakcje
 • Skuteczne taktyki
 • Podstawowe zasady przełamywania „lodów”
 • Potrzeby i interesy klienta
 • Nawiązanie współpracy
 • Zagrożenia

15. Manipulacje w negocjacjach

 • Najczęstsze manipulacje
 • Typowe reakcje
 • Demaskowanie gier
 • Przeciwdziałanie grom handlowym
 • Stereotypy i lęki handlowca

16. Najczęstsze błędy w negocjacjach