Sprzedaż i współpraca z Klientem VIP

KLIENT TYPU VIP MOŻE WSZYSTKO?

chess-1483735__480Klient typu VIP to prezes, właściciel firmy, dyrektor, projektant, architekt. W kontaktach biznesowych z tymi właśnie osobami handlowcy nie zawsze czują się pewnie, odczuwają raczej „nierówność” pozycji.

Podczas spotkania z ważnym kontrahentem, tzw. klientem typu VIP, przedstawiciel handlowy powinien wykazać się zaawansowanymi umiejętnościami, które pozwolą mu zbudować autorytet i tym sposobem zwiększyć poczucie pewności siebie w oczach ważnego klienta. Odpowiednia autoprezentacja, Savoir Vivre to tylko podstawowa wiedza, którą muszą podsiadać doświadczeni handlowcy. Przygotowanie do rozmowy, negocjacji i zamknięcia sprzedaży to klucz do sukcesu. Podczas tego szkolenia nauczymy Handlowców, w jaki sposób budować partnerskie relacje z ważnymi kontrahentami, jak pokonać barierę sekretariatu, jak prowadzić rozmowę handlową, jak powinno przebiegać spotkanie biznesowe, jak budować swój autorytet i wpływać na decyzje klienta.

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNICY:

 • naucza się jak współpracować z klientem typu VIP
 • nauczą się jak budować partnerstwo z ważnymi klientami
 • pozyskają nowe umiejętności interpersonalne
 • pozyskają szybkie i konkretne techniki ułatwiające pracę z różnymi typami klientów
 • nauczą się elastyczności-  jedynej skutecznej techniki warunkującej dobry kontakt z klientem i efektywną sprzedaż
 • dowiedzą się, jak rozwiązać trudne sytuacje i jak prowadzić trudne rozmowy, dbając o interes klienta i swój
 • zwiększą poczucie pewności siebie i własnej wartości w kontakcie z klientami typu VIP

PROGRAM SZKOLENIA:

DORADCA KLIENTA – CZY MOŻLIWE JEST PARNERSTWO?

1. Klient nasz pan czy klient nasz partner?

 • Na czym polega partnerstwo w relacji z klientem?
 • Partner a petent
 • Czy klient szanuje i ceni uległość?

2. O psychologii klienta typu VIP

 • Co każdy doradca klienta powinien wiedzieć o kliencie typu VIP?
 • Grupy klientów typu VIP
 • Potrzeby psychologiczne i techniki ich zaspakajania
 • Jakich technik nie stosować?
 • Źródła informacji o VIP-ach

3. Prezes, dyrektor, osoba zamożna, i doradca klienta ….W obliczu spotkania

 • Unikanie, rywalizacja, uległość… Typowe lęki doradców klienta / handlowców w kontakcie z klientem wyższym rangą
 • Najczęstsze błędy doradców klienta / handlowców popełniane w kontaktach z klientami VIP

4. Jak być partnerem klienta typu VIP?

 • Wywoływanie pozytywnego pierwszego wrażenia
 • Okazywanie rozmówcy poczucia ważności
 • Opór psychologiczny klienta – jak go pokonać?
 • Asertywność jako metoda budowania partnerstwa

5. Jak być bardziej pewnym siebie w kontakcie z klientem VIP?

 • Trudne sytuacje – walka czy ucieczka?

PROWADZENIE SPOTKAŃ

6. Savoir vivre w rozmowa handlowych

 • Powitanie i zakończenie spotkania
 • Przedstawianie się swojemu rozmówcy
 • Wręczanie wizytówek
 • Rola ubioru i wyglądu zewnętrznego
 • Etykieta rozmów telefonicznych, mailingu i podczas spotkań

7. Rozmowa z klientem

 • Przebieg i plan profesjonalnego spotkania prowadzonego przez doradcę klienta
 • Efekt aureoli
 • Jak wywierać wpływ poprzez autoprezentację?
 • Co doradca klienta / handlowiec powinien powiedzieć o  sobie klientowi typu VIP?
 • Mowa ciała jako narzędzie budowania wpływu i wywierania wrażenia
 • Prezentacja firmy
 • Prezentacja oferty
 • Kiedy i jak przedstawić ofertę?
 • Prezentacja oferty z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej o specyfice klienta

8. Zasady pracy z klientem

 • Rozmowa – źródło wiedzy o kliencie.
 • Analiza psychologiczna, „niewinne” pytania diagnostyczne, interpretacja odpowiedzi.
 • Sposoby zbierania informacji o specyfice klienta.
 • Strategie kupowania klienta – praktyczne wnioski dla pracy doradcy klienta / handlowca.
 • Potrzeby i wartości klienta – sposoby rozpoznawania i wykorzystania wiedzy.

9. Techniki wpływu na decyzje klienta

 • Techniki psychologicznego nacisku na klienta
 • Zachęcanie klienta do współpracy
 • Nakłanianie klientów do rozszerzania współpracy
 • Przekonywanie klienta w sytuacji, kiedy produkt nie spełnia wszystkich jego oczekiwań

10. Zamknięcie rozmowy handlowej

 • Jak rozpoznać właściwy moment zakończenia sprzedaży?
 • Techniki niepozwalające klientowi odejść bez zobowiązania
 • Rozpoznawanie przekonań handlowca ograniczających sprzedaż, a dotyczących momentu zamknięcia sprzedaży