Analiza Transakcyjna – komunikacja i rozwój

Analiza transakcyjna traktuje relacje międzyludzkie jako ciąg następujących po sobie transakcji. Jest to wiedza bardzo ciekawa, rozwijająca i przydatna w każdym zespole, nawet dwuosobowym. Analiza transakcyjna pokazuje, jak wchodzimy nieświadomie w relacje, z których nie zawsze jesteśmy zadowoleni. Odsłania, dlaczego dla niektórych (na przykład jako zwierzchnicy) jesteśmy pobłażliwi, dla innych ostrzy, dlaczego nieraz nie uzyskujemy takich rezultatów, jakich oczekiwalibyśmy.

Według analizy transakcyjnej niektórzy ludzie mają większy talent do satysfakcjonującego życia, niż inni. Jak to się dzieje?

Na naszym szkoleniu możecie nauczyć się, jak budować satysfakcjonujące relacje międzyludzkie, jak efektywnie współdziałać i realizować postawione przed Wami zadania, jak nie być wciąganym w gierki i manipulacje.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu:

Praktyczne stosowanie wiedzy z zakresu Analizy Transakcyjnej umożliwia:

  • lepszą, bardziej skuteczną komunikację
  • usuwanie barier w porozumiewaniu się
  • wydajniejszą pracę zespołową
  • lepsze rozumienie potrzeb i problemów innych ludzi
  • efektywniejsze rozwiązywanie konfliktów bez konieczności rezygnowania z własnego stylu bycia

Program szkolenia:

1. Osobowość – klucz do stylu pracy i efektywności

- Diagnoza struktury własnej osobowości (testy psychologiczne, zabawy, gry i zadania diagnostyczne).
- Czy w każdym z nas żyje jeszcze troje ludzi? O Dziecku, Rodzicu, Dorosłym.
- Wpływ struktury osobowości na komunikację i relacje z innymi ludźmi – z klientami, ze zwierzchnikami, z podwładnymi i – współpracownikami.
- Wpływ dominującej struktury osobowości na kierowanie innymi oraz style zarządzania.

2. Korzyści i niedogodności wynikające z dominacji różnych stron osobowości. Skąd się biorą i jak je kształtować?

- Sukcesy zawodowe
- Style pracy
- Wzorce zachowań
- Komunikowanie się z innymi
- Samoocena i pewność siebie
- Style myślenia

3. Komunikacja jako klucz do budowania partnerstwa i dobrych relacji

- Wzorzec komunikacji doskonałej
- Nieporozumienia i trudności w dojściu do porozumienia.
- Komunikacja zaburzona – konsekwencje błędów w komunikacji.
- Usuwanie barier utrudniających porozumiewanie się.

4. „W co ludzie grają?” – gry, pułapki i manipulacje

- Czym różni się gra od manipulacji?
- Najpopularniejsze gry:
- Gry pracowników wobec zwierzchników
- W co grają szefowie?
- Gry w zespole
- W co grają klienci?

5. Twoje techniki wobec gier

- Jak rozpoznawać gry?
- Techniki przerywania gier.
- Wpływ „gier” i wzorców komunikacji na style pracy i osiągnięcia zawodowe.
- pozytywnych i negatywnych aspektach nieświadomie inicjowanych gier.

6. Twoje skrypty i schematy działania – szanse i zagrożenia

- Skrypt jako scenariusz realizowany przez całe życie
- Skrypty zawodowe – pobudzające lub hamujące rozwój

7. Rozwijanie dojrzałych zachowań

- Rozwiązywanie konfliktów i sterowanie nimi
- Reakcje na stres.
- Konflikty z innymi ludźmi – techniki radzenia sobie z nimi.
- Komunikacja w sytuacji niepowodzeń i porażki.
- Rozwijanie samodzielności oraz odpowiedzialności.

Klienci, którzy wybrali to szkolenie, wybrali również: