Zarządzanie czasem

Czas w swojej naturze jest ograniczony, stały i niezmienny. Choć czasem byśmy bardzo chcieli, nie można cofać się w czasie, ani wydłużyć doby, która ma tylko 24 godziny. Można za to nauczyć się czas odpowiednio zagospodarować i tak organizować swoje zadania, aby się w przeznaczonym na konkretne zadania czasie zmieścić. Warto zatem nauczyć się lub doskonalić umiejętność planowania, organizowania i przełożyć to na konkretne działania. Niewiarygodnie dużo czasu traci się na niepotrzebne nerwy, walkę z wszechogarniającym chaosem i rwanie włosów z głowy. Czas to pieniądz, więc nie marnuj go, tylko naucz się nim zarządzać.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

  • Nauczycie się Państwo, jak zmieścić się z realizacją wyznaczonych zadań w czasie, jaki macie do dyspozycji.
  • Dowiecie się, jak efektywnie pracować pod presją czasu.
  • Będziecie potrafili określić kolejność wykonywania zadań.
  • Dowiecie się, co zrobić z zadaniami, których pomimo wysiłków, nie udało się zrealizować.
  • Zyskacie większy spokój i komfort w codziennej pracy.
  • Uporządkujecie stojące przed Wami zadania.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Sukces efektywnego zespołu a planowanie i zarządzanie czasem

2. Analiza własnej efektywności pracy w kontekście zarządzania czasem

- przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy
– określenie indywidualnych „złodziei” czasu,
– sposoby wyeliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu
– przyjmowanie poleceń i nowych zadań od zwierzchnika – dlaczego pojawia się opór?
– Jak polaryzacja i motywacja negatywna – wpływają na planowanie i realizację do zadań
– dlaczego wiele odkładam na później? O syndromie samoutrudniania.
– obsługa trudnego klienta – konsekwencje dla motywacji, emocji i planowania pracownika działu sprzedaży
– wpływ stresu na realizację trudnych zadań – techniki przeciwdziałania
– akcyjność i słomiany zapał

3. Zdefiniowanie indywidualnych celów zawodowych i prywatnych

Wykorzystanie wiedzy o celach w efektywnym gospodarowaniu czasem.

4. Zasady planowania

- Układanie planu dziennego, tygodniowego i innych
– Korzyści wynikające z planowania
– Kontrola realizacji planu
– Określanie ramy czasowej dla realizacji zadania
– Planowanie rezerwy czasowej
– Ograniczanie wykonywania zadań do priorytetów
– Kontrola i postępowanie ze sprawami niezałatwionymi
– Zastosowanie zasady Pareto w zarządzaniu czasem
– Selekcjonowanie informacji i zadań
– Czas i pieniądze
– Czas czerwony, czas zielony
– Siatka pilności

5. Praca papierkowa

Metoda zrób – wyrzuć – przekaż

6. Zasady ustalania priorytetów

- Korzyści wynikające ze znajomości własnych priorytetów
– Analiza wartości nakładu czasu ABC
– Ustalanie własnych priorytetów
– Nagła zmiana priorytetów

7. Indywidualne preferencje organizowania pracy

- Wpływ krzywej wydajności na efektywność pracy i codzienne planowanie.
– Plan a realizacja
– Konsekwencja w realizacji priorytetów.
– Co zrobić z zadaniami, których nie udało się zrealizować.
– Zmiana planu pracy – nieprzewidziane zdarzenia.

8. Planowanie pracy podwładnych

- Jak wydawać polecenia? Ustalanie i przekazywanie celów pracy.
– Kontrola realizacji zadań.
– Rozliczanie z realizacji zadań.
– Planowanie postępów – przełożenie organizacji czasu pracy na osiągane wyniki.

9. Delegowanie zadań

- Dlaczego warto delegować zadania?
– Jak skutecznie delegować zadania?
– Techniki motywacyjne towarzyszące delegowaniu zadań.