Techniki sprzedaży i obsługi klienta 13-14 listopada 2013

Posted in: Aktualne szkolenia, Aktualności- Mar 22, 2013 Comments Off


AKADEMIA ROZWOJU zaprasza Szanownych Państwa na szkolenie otwarte:

“TECHNIKI SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA”

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Terminy:
13-14 listopada 2013

Inwestycja
tylko 990 zł netto od osoby !!

Miejsce szkolenia
Sala szkoleniowa AKADEMII ROZWOJU, ul. J. Kilińskiego 24, Wrocław

Zapisz się na szkolenie

Formularz zgłoszeniowy

PROGRAM SZKOLENIA:

Zobacz program szkolenia

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • Dowiedzą się, jak podwyższyć jakość oferowanych usług
 • Nauczą się sposobów skutecznego pozyskiwania większej liczby klientów nawet przy niesprzyjających warunkach rynkowych
 • Otrzymają narzędzia, które sprawią, że klienci będą wybierać właśnie Waszą firmę
 • Poznają i rozwiną zdolności niezbędne do nawiązywania długofalowych kontaktów z klientami
 • Pozyskają nowe umiejętności interpersonalne oraz szybkie i konkretne techniki ułatwiające pracę z różnymi typami klientów
 • Nauczą się, jak podtrzymywać kontakty ze stałymi klientami i jak ponownie pozyskiwać klientów straconych
 • Nauczą się elastyczności, czyli jedynej skutecznej techniki warunkującej dobry kontakt z klientem i efektywną sprzedaż
 • Zdobędą praktyczne sposoby na zwiększenie własnej motywacji do pracy i sprzedaży

Forma szkolenia

Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym.

Materiały szkoleniowe

Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy

Zobacz inne szkolenia

Karolina Binek
tel.: 71/ 785 10 08
kom.: 609 444 996
email: k.binek@akademiaru.pl

Szkolenie otwarte: Kierowanie zespołem

Posted in: Aktualne szkolenia, Aktualności- Mar 22, 2013 Comments Off


AKADEMIA ROZWOJU zaprasza Szanownych Państwa na szkolenie otwarte:

“KIEROWANIE ZESPOŁEM, KOMUNIKACJA I PROWADZENIE ROZMÓW DYSCYPLINUJĄCYCH W ZESPOLE PRACOWNIKÓW PRODUKCJI – BUDOWANIE AUTORYTETU ZWIERZCHNIKA

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Terminy:

18-19 czerwca 2013  (wtorek – środa), w godzinach od 9.00 do 15.00

Inwestycja
990 złotych netto od osoby

Miejsce szkolenia
Sala szkoleniowa w AKADEMII ROZWOJU, ul. J. Kilińskiego 24, Wrocław

Zapisz się na szkolenie

Formularz zgłoszeniowy

 

UWAGA!

Szkolenie jest dostosowane do specyfiki pracy w zespole produkcyjnych. Jest oparte o symulacje kierownicze, symulacje pracy na liniach produkcyjnych. Jest zwieńczeniem naszej 15 letniej pracy z zespołami produkcyjnymi, zawiera wskazówki i konkretne rozwiązania problemów i konfliktów – nie teorię.

PROGRAM SZKOLENIA:

Zobacz program szkolenia

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnicy:

 • otrzymają skuteczne narzędzia kierowania zespołem pracowników produkcji
 • rozpoznają swój naturalny styl kierowania i poznają własne obszary pracy
 • rozwiążą wiele problemów dotyczących zarządzania ludźmi
 • nauczą się odpowiedniego sposobu komunikowania się z zespołem
 • dowiedzą się, jak mocno komunikacja wpływa na wyniki osiągane przez zespół
 • nauczą się, jak budować odpowiedni wizerunek swojej osoby wśród pracowników
 • poznają skuteczne techniki komunikacji wewnętrznej oraz techniki wpływu psychologicznego wykorzystywane w sytuacji kierowania ludźmi
 • poznają zasadniczą różnicę pomiędzy motywowaniem i dyscyplinowaniem oraz dowiedzą się, jak prowadzić rozmowy dyscyplinujące z pracownikami
 • określą własne cele, oczekiwania, co do pracy zespołu i wartości, czyli fundament kierowniczy każdego zwierzchnika

Czytaj więcej »

Szkolenie otwarte: Zarządzanie czasem pracy: 7-8 Maja 2013

Posted in: Aktualne szkolenia, Aktualności- Mar 18, 2013 No Comments


AKADEMIA ROZWOJU zaprasza Szanownych Państwa na szkolenie otwarte:

ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Terminy:

7-8 Maja 2013 (wtorek – środa) , w godzinach od 9.00 do 15.00

Inwestycja

990 zł netto od osoby

Miejsce szkolenia
Sala szkoleniowa w Firmie Kreator Premium, ul. J. Kilińskiego 24, Wrocław

Zapisz się na szkolenie

Formularz zgłoszeniowy

PROGRAM SZKOLENIA

Zobacz program szkolenia

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • nauczą się, jak zmieścić się z realizacją wyznaczonych zadań w czasie, jaki mają do dyspozycji
 • dowiedzą się, jak efektywnie pracować pod presją czasu
 • będą potrafili określić kolejność wykonywania zadań w zależności od ich priorytetu, pilności i ważności
 • dowiedzą się, co zrobić z zadaniami, których pomimo wysiłków, nie udało się zrealizować
 • zyskają większy spokój i komfort w codziennej pracy
 • określą swoje cele zawodowe i prywatne oraz ich wpływ na sposób realizowanych zadań
 • dowiedzą się, jak przeciwdziałać syndromowi samo utrudniania obniżającemu efektywność oraz zaangażowanie
 • uporządkują stojące przed nimi zadania

Forma szkolenia

Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym.

Materiały szkoleniowe

Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy

Zobacz inne szkolenia

Karolina Binek
tel.: 71/ 785 10 08
kom.: 609 444 996
email: k.binek@akademiaru.pl

Szkolenie otwarte: Doskonalenie umiejętności menedżerskich – termin: 19-20 Marca 2013

Posted in: Aktualne szkolenia, Aktualności- Oct 18, 2012 No Comments

AKADEMIA ROZWOJU zaprasza Szanownych Państwa na szkolenie otwarte:

“DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

Czas trwania szkolenia:
19-20 Marca 2013 (wtorek – środa) 2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Terminy:

do ustalenia, w godzinach od 9.00 do 15.00

Inwestycja
990 złotych netto od osoby

Miejsce szkolenia
Sala szkoleniowa w AKADEMII ROZWOJU, ul. J. Kilińskiego 24, Wrocław

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • Poznają ważne pytania, jakie powinie zadać sobie każdy szef. „Czy Ty takie pytania zadałeś i czy powiedziałeś pracownikom, czego od nich oczekujesz?”
 • Poznają najnowsze style kierowania, siatki kierownicze stosowane przez zwierzchników.
 • Dowiedzą się, jak je zastosować w praktyce, jak je dobrać w zależności od tego, jaki posiadają zespół.
 • Dowiedzą się, czym jest kierowanie sytuacyjne.
 • Znajdą odpowiedź na pytanie, czy postawa partnerska wobec zespołu i pracowników jest zawsze najlepszą postawą.
 • Poznają znaczenie odpowiednio dobranej komunikacji i jej wpływ na realizowanie celów oraz budowanie efektywności zespołu
 • Odpowiedzą sobie na pytania czy jesteś zwierzchnikiem i kolegą, oraz dowiedzą się, jak te dwie role połączyć.
 • Poznają trudności w kierowaniu grupą wcześniejszych kolegów i nauczą się je rozwiązywać.
 • Rozwiążą trudności w kierowaniu osobami starszymi, bardziej doświadczonymi.
 • Dowiedzą się kiedy i do czego motywować podwładnych oraz kiedy i do czego dyscyplinować podwładnych.
 • Nauczą się prowadzić rozmowę dyscyplinującą.
 • Dowiedzą się, jak zbudować swój autorytet oraz jak przejąć odpowiedzialność za zespół i jego efekty.
 • Dowiedzą się, jak sterować rozwojem kompetencji podwładnych.

Program Szkolenia:

1. Expose szefa – Ważne pytania zadawane sobie przez szefa zespołu projektowego czyli od czego każdy szef powinien zacząć.

Wiedza pozwalająca zaakceptować siebie w pełni w roli szefa – lidera zespołu projektowego, określić swoje wymagania, umiejscowić w kierowanym zespole

Ważne założenie szefa zespołu – „ludzie chcą pracować dobrze i spełniać oczekiwania zwierzchnika, o ile tylko mają możliwość poznać te oczekiwania”
Dokąd zmierzam jako szef zespołu projektowego?
Po co chcę tam dojść?
Jak zamierzam dotrzeć do celu?
Jakie zasoby będą mi potrzebne?
Jakie są słabości i atuty zespołu?
Jakich pułapek należy omijać?
Jaki jest mój wzorzec przywództwa?
Czego oczekują ode mnie moi zwierzchnicy?

2. Doskonalenie umiejętności kierowniczych.

Określenie własnego stylu kierowania ludźmi.

 • Styl jako działanie spontaniczne (ograniczające pracę menedżera i rozwój zespołu)
 • Styl jako działanie celowe – dążenie do dojrzałości zespołu

3. Style kierowania.

Dojrzałość psychologiczna zespołu jako wyznacznik zastosowania konkretnego stylu.
Stopnie dojrzałości psychologicznej pracowników i dobór adekwatnego stylu.

4. Kierowanie sytuacyjne.

Ćwiczenia praktyczne w stosowaniu konkretnych stylów – symulacje kierownicze.

Czym jest kierowanie sytuacyjne? Jak je stosować konkretnie i kiedy?

Ocena własnego stylu kierowania i jego wpływ na efekty pracy.

 • Sprawdź, czy kierujesz grupą, czy zespołem?

5. Kierownik – kolega i zwierzchnik. Konflikty ról. Trudności w kierowaniu grupą wcześniejszych kolegów. Trudności w kierowaniu osobami starszymi.

Typowe konflikty ról i trudności.
Postawy uległe, koleżeńskie i postawy autokratyczne, autorytarne jako najczęstsze błędy w przyjmowaniu postaw kierowniczych.
Konflikt roli, czyli zachowanie kierownika, gdy nie wie, w jaki sposób zbudować swój autorytet.

 • Niechęć do delegowania zadań
 • Brak kontroli własnych emocji
 • Ograniczone zaufanie do innych ludzi, przeciążenie zadaniami
 • Nieumiejętność udzielania feedbacku

Ustalenie nowych relacji i celów pracy.
Fazy rozwoju grupy i ich konsekwencje dla efektywności zespołu

6. Rozmowa dyscyplinująca.

Techniki rozmowy z pracownikiem nierealizującym odpowiednio celów pracy.
Techniki motywowania pracowników do zmian.
Przekazywanie negatywnych informacji.

 • Ostrzeżenia, gradacja zaplecza (przewidywanych konsekwencji) w przypadku powtarzających się błędów
 • Poinformowanie pracownika o możliwości zastosowania sankcji
 • Kultura dyscyplinowania jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku firmy

7. Postawa partnerska wobec zespołu i pracowników – budowanie zespołu.

Czy postawa partnerska powinna być celem, do którego dąży menedżer?

Sytuacje i ludzie, wobec których postawa partnerska jest odbierana jako słabość i nie prowadzi do rozwoju zespołu – wykorzystywanie menedżera przez pracowników.

Ewolucja postaw – menedżer na tle procesu grupowego.
Zespół – prawidła psychologiczne sterujące pracą zespołu

8. Zasady interweniowania i udzielania informacji zwrotnych o pracy jako atrybut i obowiązek zwierzchnika.

Obszary interwencji w pracy zespołu i w zadaniach indywidualnych
Wydawanie poleceń, rozdzielanie zadań i kontrola ich wykonania

 • Feedback – jak, kiedy, komu i co powiedzieć?
 • Udzielanie pochwał
 • Jak konstruktywnie krytykować?
 • Asertywna komunikacja w udzielaniu informacji zwrotnych o pracy.

8. Zarządzanie efektywnością i rozwojem pracownika – budzenie motywacji i postawy zaangażowania.

Wykorzystanie dysonansu poznawczego do zmiany postaw, do budzenia zaangażowania i motywowania członków zespołu
Ustalanie celów pracy.

Forma szkolenia

Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym.

Materiały szkoleniowe

Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy

Zapisz się na szkolenie

Karolina Binek
tel.: 71/ 785 10 08
kom.: 699 955 055
email: k.binek@akademiaru.pl

Szkolenie otwarte:Budowanie długofalowych relacji z klientem – termin do ustalenia

Posted in: Aktualne szkolenia, Aktualności- Sep 28, 2012 No Comments

AKADEMIA ROZWOJU zaprasza Szanownych Państwa na szkolenie otwarte:

BUDOWANIE DŁUGOFALOWYCH RELACJI Z KLIENTEM

UWAGA!

Szkolenie oparte jest o aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym!

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Terminy:

do ustalenia, w godzinach od 9.00 do 15.00

Inwestycja:
tylko 990 zł netto od osoby

Miejsce szkolenia:
Sala szkoleniowa w AKADEMII ROZWOJU, ul. J. Kilińskiego 24, Wrocław

Program Szkolenia:

1. Po pierwsze – aktywność, po drugie – aktywność, po trzecie – aktywność!

Znaczenie aktywności w pozyskiwaniu klientów jako niezbędny warunek dobrego rezultatu w sprzedaży

Budowanie umiejętności docierania do odpowiednich osób, mogących udzielić informacji o wartościowych klientach

Techniki pokonywania oporu tych osób do rozmowy

Techniki przejścia przez osoby „utrudniające” kontakt do klienta

Techniki wpływu psychologicznego umożliwiające zdobycie pożądanych informacji

2. Kształtowanie i wykorzystanie jednolitych standardów relacji z klientem

Standardy jakości obsługi klienta i relacji z klientem

Jakie cele i korzyści osiągamy podnosząc jakość obsługi

Pułapki profesjonalnej obsługi klienta

Określenie źródeł pochodzenia braku jakości w relacjach z klientem

3. Model partnerskiej współpracy z klientem

3 kroki w kontakcie z klientem

Budowanie długofalowych relacji na różnych etapach współpracy z klientem

a. Pierwszy kontakt z klientem

b. Bieżące działania „business-to-customer”, „business-to-business”

c. Monitoring efektywności współpracy

d. Działania wspierające relacje

Etyka biznesu, czyli savoir-vivre w relacjach z klientem

4. Budowanie lojalności stałych klientów

Wyznaczanie celów i budowanie strategii prowadzenia klienta

Tworzenie efektu lojalności

Programy lojalnościowe dla klientów – przykłady programów oraz wypracowanie własnej oferty lojalnościowej

5. Narzędzia pomocne w sprawnym zarządzaniu relacjami z klientem

Bazy danych klientów

SIK – system informacji o kliencie

Arkusze, tabele, wzorce listów

6. Kompetencje sprzedażowe i komunikacyjne przedstawiciela w budowaniu relacji z klientem

Efektywna argumentacja

a. Jak formułować i dobierać argumenty

b. Metoda CKW (cecha-korzyść-wyobrażenie) oraz CDZ(cecha-dowód-korzyść)

c. Argumenty– co jest wartością dodaną dla klienta

d. „Kanapka” – przekładanie ceny korzyściami

Wywieranie wpływu – wybrane reguły etycznego wywierania wpływu

a. Jak zyskać sympatię i zaufanie klienta – reguły lubienia i sympatii

b. Jak wzmacniać chęć zakupu – reguły zaangażowania, niedostępności i dowodu społecznego

c. Jak cementować wzajemne relacje – reguły wzajemności

Zwiększanie szans sprzedażowych

a. Jak przygotowywać oferty, by stworzyć okazję do spotkania

b. „Domykanie” rozmów

c. Zasady wydajnych kontaktów z klientami

d. Środki służące zwiększeniu aktywnego czasu sprzedaży

Tworzenie „sieci sprzedażowych”

a. Czym jest „cross-selling”, czyli sprzedaż wiązana (produkt i usługa = energia i obsługa)

b. Wykorzystywanie rekomendacji od klientów do zdobywania nowych klientów

c. Jak metodą rekomendacji wobec klienta doprowadzać do „globalizacji” usług i co to jest „sprzedaż w trójkącie”

7. Wymówki klienta, czyli co zrobić gdy klient….

Katalog gierek klienta zasady reakcji na nie:

 • Nie mam czasu…i
 • Nie jestem zainteresowany…
 • Wasza firma nie jest znana…
 • Cena jest za wysoka…
 • Kupuję już te usługi u konkurencji…
 • Mam dostawcę już dostwcę…
 • Proszę zadzwonić / podjechać za jakiś czas…
 • Proszę rozmawiać z działem zakupów…
 • Interesuje mnie wyłącznie cena…
 • Mogę wybierać spośród wielu ofert i firm…
 • Proszę przysłać ofertę…
 • Z powodu kryzysu ograniczyliśmy…

Konkretne sposoby, jak reagować na te i podobne wymówki klientów

8. Przykładowa sprzedaż usługi

Symulacje w sprzedaży konkretnych usług i produktów

Forma szkolenia

Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym.

Materiały szkoleniowe

Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy

Zapisz się na szkolenie

Karolina Binek
tel.: 71/ 785 10 08
kom.: 699 955 055
email: doradca@kreator-premium.pl

Szkolenie otwarte: Coaching i Mentoring – termin do ustalenia

Posted in: Aktualne szkolenia, Aktualności- Sep 28, 2012 No Comments

AKADEMIA ROZWOJU zaprasza Szanownych Państwa na szkolenie otwarte:

COACHING I MENTORING

UWAGA!
Szkolenie oparte jest o aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym!

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Terminy:

termin według sugestii klienta, w godzinach od 9.00 do 15.00

Inwestycja:
tylko 1700 zł netto od osoby

Miejsce szkolenia:
Sala szkoleniowa w Firmie AKADEMII ROZWOJU, ul. J. Kilińskiego 24, Wrocław

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • udoskonalisz umiejętności planowania i podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój pracowników i zwiększenie ich efektywności
 • nabędziesz umiejętności tworzenia ścieżek kariery oraz umiejętności korzystania z narzędzi planowania karier i rozwoju
 • zapoznasz się z metodami coachingu i mentoringu skierowanymi na zarządzanie wiedzą i podniesienie efektywności pracowników
 • rozwiniesz umiejętności niezbędne w pełnieniu roli coacha
 • udoskonalisz umiejętności planowania i podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój pracowników i zwiększenie ich efektywności
 • nabędziesz umiejętności tworzenia ścieżek kariery oraz umiejętności korzystania z narzędzi planowania karier i rozwoju zapoznasz się z metodami coachingu i mentoringu skierowanymi na zarządzanie wiedzą i podniesienie efektywności pracowników
 • rozwiniesz umiejętności niezbędne w pełnieniu roli coacha

Program Szkolenia:

1. Plany rozwoju osobistego tworzone dla i przy udziale coachowanych

2. Coaching i Mentoring – wprowadzenie

 • Rozumienie coachingu i mentoringu
 • Coaching i mentoring w porównaniu do innych metod rozwoju pracowników
 • Praca zespołowa i projektowa – wprowadzenie do coachingu i mentoringu

3. System ocen pracowniczych a kształtowanie ścieżek kariery

Planowanie karier:

 • Budowanie planów indywidualnej kariery pracownika
 • Awanse pionowe a awanse poziome
 • Tworzenie ścieżek awansów stanowiskowych
 • Metodologia – wykorzystanie wyników oceny pracowniczej do tworzenia księgi awansów (księgi sukcesji)
 • Otwarte systemy awansowania (metoda zintegrowanej oceny, metoda konkursowa i komisyjna)

System mentoringu elementem kształtowania ścieżek kariery zawodowej w firmie:

 • Czym się różni mentoring od coachingu
 • Dobór grupy uczestniczącej w procesie mentoringu
 • Kto może być mentorem, jak przygotowywać mentorów do pełnionej funkcji
 • Których pracowników objąć mentoringiem
 • Przygotowanie mentorowanych i mentorów do uczestniczenia w procesie
 • Etapy wdrażania mentoringu
 • Zadania w poszczególnych etapach procesu
 • Budowanie i utrzymywanie relacji mistrz-uczeń (mentor-mentorowany)
 • Zintegrowanie działań mentora z przełożonym mentorowanego innymi działami mentorowanego

4.  Rola przełożonego w rozwoju pracowników i budowaniu organizacji uczącej się

Budowanie przyjaznej kultury organizacyjnej (organizacja ucząca się)

Obserwacja i bieżąca ocena podwładnych

Udzielanie spontanicznych informacji zwrotnych – wzmacnianie pozytywnych zachowań, korygowanie negatywnych

5. Coaching jako styl zarządzania i metoda zwiększania efektywności pracowników

Czym jest coaching – założenia i definicje

Dlaczego warto stosować coaching – korzyści i wpływ na pracowników

Style coachingowe dostosowane do pracownika – od coachingu „prowadzenia za rękę do coachingu obserwacyjnego

Rodzaje coachingu: rozwojowy i kryzysowy

6. Przygotowanie do coachingu – analiza wyników oceny pracownika systemowej i biezącej

Jak coachować – struktura rozmowy coachingowej, umiejętności komunikacyjne i społeczne coacha

Coaching jako proces globalny w firmie – przykłady sposobów i metod stosowanych we wdrażaniu coachingu

Coaching na wybranych stanowiskach – sposoby doboru coachów i coachowanych

7. Przebieg procesu coachingu

Etap pierwszy: Określenie potrzeb i celów coachingu

Etap drugi: Kontrakt – uzgodnienie potrzeb rozwojowych i planu pracy

Etap trzeci: Realizacja – problemy, przeformułowania celów

Etap czwarty: Zakończenie i ewaluacja

8. Sesja coachingowa

Budowanie atmosfery zaufania

Podstawowe techniki i narzędzia coacha

Diagnozowanie problemów w trakcie sesji

Wykorzystywanie teorii uczenia się w coachingu

Zadania domowe – wzmacnianie efektu nauczania

9. Case study, symulacje

Forma szkolenia

Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym.

Materiały szkoleniowe

Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy

Zapisz się na szkolenie

Karolina Binek
tel.: 71/ 785 10 08
kom.: 699 955 055
email: doradca@kreator-premium.pl

AKADEMIA ROZWOJU – Profesjonalna firma

Posted in: Aktualności- Dec 05, 2011 No Comments

Firma Kreator Premium otrzymała kolejny certyfikat potwierdzający wysoką jakość wykonywanych usług oraz została doceniona za profesjonalizm.

Aby zobaczyć certyfikat wejdź na:

https://profesjonalna-firma.pl/certyfikat?firma=840b8f40bd1e33ce540cb2bea7f201ca

Szkolenie otwarte: Prowadzenie rozmów oceniających – termin wg sugestii klienta!

Posted in: Aktualne szkolenia, Aktualności- Nov 03, 2011 No Comments

AKADEMIA ROZWOJU zaprasza Szanownych Państwa na szkolenie otwarte:

PROWADZENIE ROZMÓW OCENIAJĄCYCH

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Terminy:
termin otwarty, w godzinach od 9.00 do 15.00

Inwestycja
1500 zł netto od osoby

Miejsce szkolenia
Sala szkoleniowa AKADEMII ROZWOJU, ul. J. Kilińskiego 24, Wrocław

Szkolenie jest kierowane do kadry menadżerskiej i kierowniczej firm produkcyjnych.

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Otrzymacie Państwo skuteczne narzędzia do przeprowadzania rozmów oceniających z pracownikami
 • Dowiecie się, jak zbierać informacje o pracy podwładnych aby ocena była rzetelna i skuteczna
 • Dowiecie się, jak rozmawiać z pracownikiem, który spełnia oczekiwania oraz z osobą, która nie spełnia oczekiwań zwierzchników
 • Poznacie skuteczne sposoby określania celów rozwojowych dla ocenianego pracownika
 • Dowiecie się Państwo, jak zwiększyć efektywność i motywację do pracy u pracowników
 • Rozwiążecie wiele problemów dotyczących kierowania zespołem, oceny i oceniania
 • Poznacie lepiej swój zespół i odkryjecie, co motywuje do pracy Waszych podwładnych
 • Państwa zespół będzie pracować wydajniej, wzrośnie jakość pracy, zadowolenie oraz integracja z Firmą

PROGRAM SZKOLENIA

1. Dlaczego ważne jest ocenianie pracownika?

 • Ocena formalna a ocena nieformalna
 • Wady i zalety oceny okresowej
 • Korzyści wynikające z systemu ocen
 • Korzyści wynikające z rozmowy oceniającej

2. Czyja rola najważniejsza?

Rola LIDERA/MENEDŻERA i jego postawy we wdrożeniu systemu ocen

Nauka przez modelowanie, czyli podwładny obserwuje Twoje zachowanie i je naśladuje

Błędy po stronie zwierzchnika skutkujące obniżaniem wartości ocen okresowych

Działania zwierzchnika wspierające wdrożenie systemu ocen pracowniczych

3. Przygotowanie do rozmowy oceniającej

 • Obszary jawne i obszary poufne oceny
 • Własne przygotowanie przez kierownika
 • Przygotowanie pracownika do procesu oceny
 • Ustalenie i przekazanie celu oceny pracownika
 • Obszar i kryteria oceny
 • Prawa ocenianego i oceniającego
 • Przyjmowanie oceny przez pracownika
 • Wcześniejsze ustalenie terminu rozmowy
 • Wybór miejsca spotkania

4. Rozmowa oceniająca z pracownikiem

 • Stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania
 • Etapy rozmowy oceniającej
 • Przekazanie celu spotkania
 • Ustalenie przebiegu spotkania
 • Ustalenie zasad komunikacji
 • Okoliczności łagodzące
 • Sposoby prowadzenia i zamykania dyskusji
 • Radzenie sobie z obiekcjami pracownika i z różnicą zdań

5. Samoocena pracownika

Jak przygotowad pracownika do samooceny?

6. Przekazywanie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych

 • Przepis na wzorcową pochwałę
 • Odwoływanie się do zasobów i mocnych stron pracownika
 • Wzmacnianie zachowań pożądanych
 • Pochwała jako narzędzie motywacji
 • Cel krytyki
 • Techniki przekazywania negatywnych informacji
 • Rozmowa z pracownikiem nierealizującym celów pracy
 • Przeciwdziałanie spadkowi motywacji do pracy po udzielonej krytyce
 • Błędy pracownika – sposoby na rozwiązanie problemu i jednoczesne podniesienie motywacji
 • Konstruktywna krytyka
 • Specjalne techniki
 • Wsparcie pracownika w sytuacji negatywnej / niskiej oceny

7. Trudne sytuacje. Ciemna strona oceniania

 • Pułapki w procesie oceniania
 • Najczęstsze błędy w procesie oceniania (brak klarownych kryteriów oceny, efekt ostatniej chwili, efekt czynników ekstremalnych, efekt faworyzowania, efekt zawyżonej oceny, efekt twardej ręki, efekt złotego środka, efekt potrzeby firmy)
 • Zwierzchnik czy kolega? Ocena osoby lubianej
 • Trudne zachowania podwładnego (Lęk przed oceną Brak zgody z oceną zwierzchnika Niedojrzałość emocjonalna Szantaż emocjonalny, gry i manipulacje )
 • Trudne zachowania oceniającego
 • Motywy jawne i ukryte procesu oceny (szczery zamiar pomocy, ukaranie pracownika, utrzymanie w ryzach, poniżanie, podkopywanie kariery). Próby przeciwdziałania

8. Po rozmowie… Wprowadzanie zmian

 • Ustalanie dalszego planu rozwoju pracownika
 • Definiowanie celu oraz metod jego osiągnięcia
 • Techniki motywowania pracowników do zmian
 • Doskonalenie wyników podwładnych
 • Wsparcie podczas pokonywania przeszkód
 • Ustalenie ścieżek rozwoju pracownika

Forma szkolenia

Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym.

Materiały szkoleniowe

Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy

Zapisz się na szkolenie

Karolina Binek
tel.: 71/ 785 10 08
kom.: 699 955 055
email: doradca@kreator-premium.pl

Szkolenie otwarte: Problem Solving – termin: wg sugestii klienta

Posted in: Aktualne szkolenia, Aktualności- Sep 20, 2011 No Comments

AKADEMIA ROZWOJU zaprasza Szanownych Państwa na szkolenie otwarte:

PROBLEM SOLVING

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Terminy:
do ustalenia, w godzinach od 9.00 do 15.00

Inwestycja
1500 zł netto od osoby

Miejsce szkolenia
Sala szkoleniowa w AKADEMII ROZWOJU, ul. J. Kilińskiego 24, Wrocław

Szkolenie jest kierowane do kadry menadżerskiej i kierowniczej firm produkcyjnych, planistów, pracowników działów operacyjnych i działów jakości, członków zespołów problem solving.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Team Problem Solving TPS – Zagadnienia wstępne

 • Zespół do spraw Problem Solving – członkowie zespołu, budowanie zespołu, podział ról i odpowiedzialności
 • Zasady współpracy w zespole
 • Komunikacja w zespole

2. Proces problem solving

 • Poszukiwanie przyczyn
 • Określenie problemu
 • Analiza i wybór przyczyny problemu
 • Działania korygujące
 • Standaryzacja

3. Metoda 8 kroków

 • Krok 0 – przygotowanie do procesu 8 kroków, zbieranie informacji, opisywanie sytuacji
 • Krok 1 – Powołanie zespołu Team Problem Solving
 • Krok 2 – Opis problemu czyli co tak naprawdę się wydarzyło
 • Krok 3 – Wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych
 • Krok 4 – Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej
 • Krok 5 – Wybór i weryfikacja działań korygujących
 • Krok 6 – Wprowadzenie i zatwierdzenie stałych działań korygujących PDCA
 • Krok 7 – Wprowadzenie i zatwierdzenie stałych działań korygujących- zapobieganie ponownym wystąpieniom problemu
 • Krok 8 – działania motywacyjne – podziękowanie i wyrażenie uznania dla zespołu TPS

4. Narzędzia problem solving

 • Metoda 5xWHY
 • Wykres przyczynowo – skutkowy Ishikawy
 • Burza mózgów
 • Diagram Pareto
 • Histogram
 • Drzewo usterek

5. Warsztaty praktyczne

Analiza przypadków z firm produkcyjnych – jak pracował zespół TPS w konkretnych przypadkach? Ocena skuteczności pracy zespołu i wypracowanych rozwiązań. Każdy z uczestników szkolenia poprowadzi zespół Team Problem Solving

Forma szkolenia

Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym.

Materiały szkoleniowe

Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy

Zapisz się na szkolenie

Karolina Binek
tel.: 71/ 785 10 08
kom.: 699 955 055
email: doradca@kreator-premium.pl

Szkolenie otwarte: Twórczość w zarządzaniu – trening kreatywnego myślenia – według sugestii klienta

Posted in: Aktualne szkolenia, Aktualności- Sep 14, 2011 No Comments

AKADEMIA ROZWOJU zaprasza Szanownych Państwa na szkolenie otwarte:

TWÓRCZOŚĆ W ZARZĄDZANIU TRENING KREATYWNEGO MYŚLENIA

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Terminy:
, w godzinach od 9.00 do 15.00

Inwestycja
1200 zł netto od osoby

Miejsce szkolenia
Sala szkoleniowa w Firmie AKADEMIA ROZWOJU, ul. J. Kilińskiego 24, Wrocław

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Nauczycie się Państwo wielu przydatnych, dostosowanych do warunków Waszej pracy technik twórczego myślenia
 • Nauczycie się rozwiązywać problemy inaczej niż dotychczas
 • Odkryjecie wiele niestandardowych metod motywowania pracowników
 • Poznacie Państwo kreatywne techniki ukierunkowywania zespołu na sukces
 • Nauczycie się wydobywać i podnosić potencjał twórczy swój i Waszego zespołu
 • Dowiecie się jak pracować z zespołem, aby zintensyfikować jego kreatywność
 • Poznacie twórcze sposoby podejmowania słusznych decyzji
 • Dowiecie się jak ubarwić swoje życie zawodowe i prywatne i nadać mu „artystycznego polotu”

Program szkolenia:

1. Rozpoznanie własnego stylu myślenia, działania i rozwiązywania problemów.

Diagnoza własnego typu umysłu metodami testowymi

2. Czym jest twórcze myślenie?

3. Ograniczenia twórczego myślenia. Skuteczne techniki pokonywania ograniczeń kreatywnego myślenia.

4. Bariery hamujące procesy twórcze. Diagnoza i pokonywanie.

Narzędzia myślowe., „pułapka inteligencji”, nawyki myślowe, emocje, paraliż analityczny

5. O myśleniu lateralnym i heurystykach w rozwiązywaniu problemów.

6. Od kwiatu lotosu do szabli - odkrywanie własnych twórczych możliwości. Kilkadziesiąt praktycznych technik rozwijających twórcze myślenie

7. Sposoby wykorzystywania technik twórczego myślenia w życiu zawodowym:

 • praca nad rozwiązywaniem problemów
 • podejmowanie decyzji – twórczość w mnożeniu alternatyw, możliwości wyboru
 • sytuacje wymagające twórczości
 • twórcze poszukiwanie niestandardowych rozwiązań w standardowych sytuacjach
 • rozwiązywanie indywidualnych problemów
 • kreatywność w kontakcie z innymi – bańki logiczne – inne punkty widzenia – mnożenie perspektyw – interesy i wartości innych ludzi
 • wpływ emocji i percepcji na twórczość

8. Twórcze podejmowanie decyzji

 • metoda rzutu kostką
 • metoda linii najmniejszego oporu
 • technika uzasadnień na piśmie
 • „Osiołkowi w żłoby dano”
 • „rozwiązanie doskonałe”
 • metoda najlepszej decyzji
 • „a co będzie, jeśli…”
 • metody uproszczonej i pełnej tabeli
 • OCL (obawa, chciwość, lenistwo)

9. Twórczość a myślenie strategiczne. Twórcze działanie

 • If – box map (schemat punktów warunkowych)
 • Twórcze planowanie

10. Intuicja menedżera. Katalog technik i sposoby wykorzystywania intuicji na stanowisku kierowniczym.

 • odczyty intuicji
 • katalog technik analitycznych i umysłowych rozwijających intuicję
 • zasady odróżniania intuicji od myślenia życzeniowego i projekcji
 • zbiór ćwiczeń pozwalających na dowolne w czasie korzystanie z intuicji

11. Motywowanie i inspirowanie do rozwoju

 • czynniki kształtowania wewnętrznych przekonań pracowników
 • nietypowe sposoby wzbudzania i umiejętne wykorzystywanie motywacji wewnętrznej pracowników
 • wspieranie pracowników w rozwoju umiejętności twórczego myślenia
 • jak wykorzystać specjalizację pracowników do zoptymalizowania twórczych działań zespołu
 • poza nagrodą i karą – twórcze wpływanie na innych
 • zasada „15 procent”
 • jak wzmagać samodzielność pracowników
 • jak znaleźć złoty środek między kontrolą zespołu a samodzielnością pracowników i chęcią podejmowania przez nich większego ryzyka
 • wizjoner w zespole czy zespół wizjonerów  czy zatrudnić buntownika?  moc pozytywnego myślenia w zespole

12. Sesje twórczego myślenia

 • metoda sześciu myślących kapeluszy
 • burza mózgów
 • synektyka

Forma szkolenia

Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym.

Materiały szkoleniowe

Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy

Zapisz się na szkolenie

Karolina Binek
tel.: 71/ 785 10 08
kom.: 699 955 055
email: doradca@kreator-premium.pl