Szkolenie otwarte: Doskonalenie umiejętności menedżerskich – termin: 19-20 Marca 2013

Posted in: Aktualne szkolenia, Aktualności- Oct 18, 2012 No Comments

AKADEMIA ROZWOJU zaprasza Szanownych Państwa na szkolenie otwarte:

“DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

Czas trwania szkolenia:
19-20 Marca 2013 (wtorek – środa) 2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Terminy:

do ustalenia, w godzinach od 9.00 do 15.00

Inwestycja
990 złotych netto od osoby

Miejsce szkolenia
Sala szkoleniowa w AKADEMII ROZWOJU, ul. J. Kilińskiego 24, Wrocław

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • Poznają ważne pytania, jakie powinie zadać sobie każdy szef. „Czy Ty takie pytania zadałeś i czy powiedziałeś pracownikom, czego od nich oczekujesz?”
 • Poznają najnowsze style kierowania, siatki kierownicze stosowane przez zwierzchników.
 • Dowiedzą się, jak je zastosować w praktyce, jak je dobrać w zależności od tego, jaki posiadają zespół.
 • Dowiedzą się, czym jest kierowanie sytuacyjne.
 • Znajdą odpowiedź na pytanie, czy postawa partnerska wobec zespołu i pracowników jest zawsze najlepszą postawą.
 • Poznają znaczenie odpowiednio dobranej komunikacji i jej wpływ na realizowanie celów oraz budowanie efektywności zespołu
 • Odpowiedzą sobie na pytania czy jesteś zwierzchnikiem i kolegą, oraz dowiedzą się, jak te dwie role połączyć.
 • Poznają trudności w kierowaniu grupą wcześniejszych kolegów i nauczą się je rozwiązywać.
 • Rozwiążą trudności w kierowaniu osobami starszymi, bardziej doświadczonymi.
 • Dowiedzą się kiedy i do czego motywować podwładnych oraz kiedy i do czego dyscyplinować podwładnych.
 • Nauczą się prowadzić rozmowę dyscyplinującą.
 • Dowiedzą się, jak zbudować swój autorytet oraz jak przejąć odpowiedzialność za zespół i jego efekty.
 • Dowiedzą się, jak sterować rozwojem kompetencji podwładnych.

Program Szkolenia:

1. Expose szefa – Ważne pytania zadawane sobie przez szefa zespołu projektowego czyli od czego każdy szef powinien zacząć.

Wiedza pozwalająca zaakceptować siebie w pełni w roli szefa – lidera zespołu projektowego, określić swoje wymagania, umiejscowić w kierowanym zespole

Ważne założenie szefa zespołu – „ludzie chcą pracować dobrze i spełniać oczekiwania zwierzchnika, o ile tylko mają możliwość poznać te oczekiwania”
Dokąd zmierzam jako szef zespołu projektowego?
Po co chcę tam dojść?
Jak zamierzam dotrzeć do celu?
Jakie zasoby będą mi potrzebne?
Jakie są słabości i atuty zespołu?
Jakich pułapek należy omijać?
Jaki jest mój wzorzec przywództwa?
Czego oczekują ode mnie moi zwierzchnicy?

2. Doskonalenie umiejętności kierowniczych.

Określenie własnego stylu kierowania ludźmi.

 • Styl jako działanie spontaniczne (ograniczające pracę menedżera i rozwój zespołu)
 • Styl jako działanie celowe – dążenie do dojrzałości zespołu

3. Style kierowania.

Dojrzałość psychologiczna zespołu jako wyznacznik zastosowania konkretnego stylu.
Stopnie dojrzałości psychologicznej pracowników i dobór adekwatnego stylu.

4. Kierowanie sytuacyjne.

Ćwiczenia praktyczne w stosowaniu konkretnych stylów – symulacje kierownicze.

Czym jest kierowanie sytuacyjne? Jak je stosować konkretnie i kiedy?

Ocena własnego stylu kierowania i jego wpływ na efekty pracy.

 • Sprawdź, czy kierujesz grupą, czy zespołem?

5. Kierownik – kolega i zwierzchnik. Konflikty ról. Trudności w kierowaniu grupą wcześniejszych kolegów. Trudności w kierowaniu osobami starszymi.

Typowe konflikty ról i trudności.
Postawy uległe, koleżeńskie i postawy autokratyczne, autorytarne jako najczęstsze błędy w przyjmowaniu postaw kierowniczych.
Konflikt roli, czyli zachowanie kierownika, gdy nie wie, w jaki sposób zbudować swój autorytet.

 • Niechęć do delegowania zadań
 • Brak kontroli własnych emocji
 • Ograniczone zaufanie do innych ludzi, przeciążenie zadaniami
 • Nieumiejętność udzielania feedbacku

Ustalenie nowych relacji i celów pracy.
Fazy rozwoju grupy i ich konsekwencje dla efektywności zespołu

6. Rozmowa dyscyplinująca.

Techniki rozmowy z pracownikiem nierealizującym odpowiednio celów pracy.
Techniki motywowania pracowników do zmian.
Przekazywanie negatywnych informacji.

 • Ostrzeżenia, gradacja zaplecza (przewidywanych konsekwencji) w przypadku powtarzających się błędów
 • Poinformowanie pracownika o możliwości zastosowania sankcji
 • Kultura dyscyplinowania jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku firmy

7. Postawa partnerska wobec zespołu i pracowników – budowanie zespołu.

Czy postawa partnerska powinna być celem, do którego dąży menedżer?

Sytuacje i ludzie, wobec których postawa partnerska jest odbierana jako słabość i nie prowadzi do rozwoju zespołu – wykorzystywanie menedżera przez pracowników.

Ewolucja postaw – menedżer na tle procesu grupowego.
Zespół – prawidła psychologiczne sterujące pracą zespołu

8. Zasady interweniowania i udzielania informacji zwrotnych o pracy jako atrybut i obowiązek zwierzchnika.

Obszary interwencji w pracy zespołu i w zadaniach indywidualnych
Wydawanie poleceń, rozdzielanie zadań i kontrola ich wykonania

 • Feedback – jak, kiedy, komu i co powiedzieć?
 • Udzielanie pochwał
 • Jak konstruktywnie krytykować?
 • Asertywna komunikacja w udzielaniu informacji zwrotnych o pracy.

8. Zarządzanie efektywnością i rozwojem pracownika – budzenie motywacji i postawy zaangażowania.

Wykorzystanie dysonansu poznawczego do zmiany postaw, do budzenia zaangażowania i motywowania członków zespołu
Ustalanie celów pracy.

Forma szkolenia

Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym.

Materiały szkoleniowe

Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy

Zapisz się na szkolenie

Karolina Binek
tel.: 71/ 785 10 08
kom.: 699 955 055
email: k.binek@akademiaru.pl

No Responses to “Szkolenie otwarte: Doskonalenie umiejętności menedżerskich – termin: 19-20 Marca 2013”

Leave a Reply