Szkolenie otwarte: Problem Solving – termin: wg sugestii klienta

Posted in: Aktualne szkolenia, Aktualności- Sep 20, 2011 No Comments

AKADEMIA ROZWOJU zaprasza Szanownych Państwa na szkolenie otwarte:

PROBLEM SOLVING

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Terminy:
do ustalenia, w godzinach od 9.00 do 15.00

Inwestycja
1500 zł netto od osoby

Miejsce szkolenia
Sala szkoleniowa w AKADEMII ROZWOJU, ul. J. Kilińskiego 24, Wrocław

Szkolenie jest kierowane do kadry menadżerskiej i kierowniczej firm produkcyjnych, planistów, pracowników działów operacyjnych i działów jakości, członków zespołów problem solving.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Team Problem Solving TPS – Zagadnienia wstępne

 • Zespół do spraw Problem Solving – członkowie zespołu, budowanie zespołu, podział ról i odpowiedzialności
 • Zasady współpracy w zespole
 • Komunikacja w zespole

2. Proces problem solving

 • Poszukiwanie przyczyn
 • Określenie problemu
 • Analiza i wybór przyczyny problemu
 • Działania korygujące
 • Standaryzacja

3. Metoda 8 kroków

 • Krok 0 – przygotowanie do procesu 8 kroków, zbieranie informacji, opisywanie sytuacji
 • Krok 1 – Powołanie zespołu Team Problem Solving
 • Krok 2 – Opis problemu czyli co tak naprawdę się wydarzyło
 • Krok 3 – Wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych
 • Krok 4 – Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej
 • Krok 5 – Wybór i weryfikacja działań korygujących
 • Krok 6 – Wprowadzenie i zatwierdzenie stałych działań korygujących PDCA
 • Krok 7 – Wprowadzenie i zatwierdzenie stałych działań korygujących- zapobieganie ponownym wystąpieniom problemu
 • Krok 8 – działania motywacyjne – podziękowanie i wyrażenie uznania dla zespołu TPS

4. Narzędzia problem solving

 • Metoda 5xWHY
 • Wykres przyczynowo – skutkowy Ishikawy
 • Burza mózgów
 • Diagram Pareto
 • Histogram
 • Drzewo usterek

5. Warsztaty praktyczne

Analiza przypadków z firm produkcyjnych – jak pracował zespół TPS w konkretnych przypadkach? Ocena skuteczności pracy zespołu i wypracowanych rozwiązań. Każdy z uczestników szkolenia poprowadzi zespół Team Problem Solving

Forma szkolenia

Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym.

Materiały szkoleniowe

Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy

Zapisz się na szkolenie

Karolina Binek
tel.: 71/ 785 10 08
kom.: 699 955 055
email: doradca@kreator-premium.pl

No Responses to “Szkolenie otwarte: Problem Solving – termin: wg sugestii klienta”

Leave a Reply