Szkolenie otwarte: Prowadzenie rozmów oceniających – termin wg sugestii klienta!

Posted in: Aktualne szkolenia, Aktualności- Nov 03, 2011 No Comments

AKADEMIA ROZWOJU zaprasza Szanownych Państwa na szkolenie otwarte:

PROWADZENIE ROZMÓW OCENIAJĄCYCH

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Terminy:
termin otwarty, w godzinach od 9.00 do 15.00

Inwestycja
1500 zł netto od osoby

Miejsce szkolenia
Sala szkoleniowa AKADEMII ROZWOJU, ul. J. Kilińskiego 24, Wrocław

Szkolenie jest kierowane do kadry menadżerskiej i kierowniczej firm produkcyjnych.

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Otrzymacie Państwo skuteczne narzędzia do przeprowadzania rozmów oceniających z pracownikami
 • Dowiecie się, jak zbierać informacje o pracy podwładnych aby ocena była rzetelna i skuteczna
 • Dowiecie się, jak rozmawiać z pracownikiem, który spełnia oczekiwania oraz z osobą, która nie spełnia oczekiwań zwierzchników
 • Poznacie skuteczne sposoby określania celów rozwojowych dla ocenianego pracownika
 • Dowiecie się Państwo, jak zwiększyć efektywność i motywację do pracy u pracowników
 • Rozwiążecie wiele problemów dotyczących kierowania zespołem, oceny i oceniania
 • Poznacie lepiej swój zespół i odkryjecie, co motywuje do pracy Waszych podwładnych
 • Państwa zespół będzie pracować wydajniej, wzrośnie jakość pracy, zadowolenie oraz integracja z Firmą

PROGRAM SZKOLENIA

1. Dlaczego ważne jest ocenianie pracownika?

 • Ocena formalna a ocena nieformalna
 • Wady i zalety oceny okresowej
 • Korzyści wynikające z systemu ocen
 • Korzyści wynikające z rozmowy oceniającej

2. Czyja rola najważniejsza?

Rola LIDERA/MENEDŻERA i jego postawy we wdrożeniu systemu ocen

Nauka przez modelowanie, czyli podwładny obserwuje Twoje zachowanie i je naśladuje

Błędy po stronie zwierzchnika skutkujące obniżaniem wartości ocen okresowych

Działania zwierzchnika wspierające wdrożenie systemu ocen pracowniczych

3. Przygotowanie do rozmowy oceniającej

 • Obszary jawne i obszary poufne oceny
 • Własne przygotowanie przez kierownika
 • Przygotowanie pracownika do procesu oceny
 • Ustalenie i przekazanie celu oceny pracownika
 • Obszar i kryteria oceny
 • Prawa ocenianego i oceniającego
 • Przyjmowanie oceny przez pracownika
 • Wcześniejsze ustalenie terminu rozmowy
 • Wybór miejsca spotkania

4. Rozmowa oceniająca z pracownikiem

 • Stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania
 • Etapy rozmowy oceniającej
 • Przekazanie celu spotkania
 • Ustalenie przebiegu spotkania
 • Ustalenie zasad komunikacji
 • Okoliczności łagodzące
 • Sposoby prowadzenia i zamykania dyskusji
 • Radzenie sobie z obiekcjami pracownika i z różnicą zdań

5. Samoocena pracownika

Jak przygotowad pracownika do samooceny?

6. Przekazywanie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych

 • Przepis na wzorcową pochwałę
 • Odwoływanie się do zasobów i mocnych stron pracownika
 • Wzmacnianie zachowań pożądanych
 • Pochwała jako narzędzie motywacji
 • Cel krytyki
 • Techniki przekazywania negatywnych informacji
 • Rozmowa z pracownikiem nierealizującym celów pracy
 • Przeciwdziałanie spadkowi motywacji do pracy po udzielonej krytyce
 • Błędy pracownika – sposoby na rozwiązanie problemu i jednoczesne podniesienie motywacji
 • Konstruktywna krytyka
 • Specjalne techniki
 • Wsparcie pracownika w sytuacji negatywnej / niskiej oceny

7. Trudne sytuacje. Ciemna strona oceniania

 • Pułapki w procesie oceniania
 • Najczęstsze błędy w procesie oceniania (brak klarownych kryteriów oceny, efekt ostatniej chwili, efekt czynników ekstremalnych, efekt faworyzowania, efekt zawyżonej oceny, efekt twardej ręki, efekt złotego środka, efekt potrzeby firmy)
 • Zwierzchnik czy kolega? Ocena osoby lubianej
 • Trudne zachowania podwładnego (Lęk przed oceną Brak zgody z oceną zwierzchnika Niedojrzałość emocjonalna Szantaż emocjonalny, gry i manipulacje )
 • Trudne zachowania oceniającego
 • Motywy jawne i ukryte procesu oceny (szczery zamiar pomocy, ukaranie pracownika, utrzymanie w ryzach, poniżanie, podkopywanie kariery). Próby przeciwdziałania

8. Po rozmowie… Wprowadzanie zmian

 • Ustalanie dalszego planu rozwoju pracownika
 • Definiowanie celu oraz metod jego osiągnięcia
 • Techniki motywowania pracowników do zmian
 • Doskonalenie wyników podwładnych
 • Wsparcie podczas pokonywania przeszkód
 • Ustalenie ścieżek rozwoju pracownika

Forma szkolenia

Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym.

Materiały szkoleniowe

Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy

Zapisz się na szkolenie

Karolina Binek
tel.: 71/ 785 10 08
kom.: 699 955 055
email: doradca@kreator-premium.pl

No Responses to “Szkolenie otwarte: Prowadzenie rozmów oceniających – termin wg sugestii klienta!”

Leave a Reply