Szkolenie otwarte: Twórczość w zarządzaniu – trening kreatywnego myślenia – według sugestii klienta

Posted in: Aktualne szkolenia, Aktualności- Sep 14, 2011 No Comments

AKADEMIA ROZWOJU zaprasza Szanownych Państwa na szkolenie otwarte:

TWÓRCZOŚĆ W ZARZĄDZANIU TRENING KREATYWNEGO MYŚLENIA

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Terminy:
, w godzinach od 9.00 do 15.00

Inwestycja
1200 zł netto od osoby

Miejsce szkolenia
Sala szkoleniowa w Firmie AKADEMIA ROZWOJU, ul. J. Kilińskiego 24, Wrocław

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Nauczycie się Państwo wielu przydatnych, dostosowanych do warunków Waszej pracy technik twórczego myślenia
 • Nauczycie się rozwiązywać problemy inaczej niż dotychczas
 • Odkryjecie wiele niestandardowych metod motywowania pracowników
 • Poznacie Państwo kreatywne techniki ukierunkowywania zespołu na sukces
 • Nauczycie się wydobywać i podnosić potencjał twórczy swój i Waszego zespołu
 • Dowiecie się jak pracować z zespołem, aby zintensyfikować jego kreatywność
 • Poznacie twórcze sposoby podejmowania słusznych decyzji
 • Dowiecie się jak ubarwić swoje życie zawodowe i prywatne i nadać mu „artystycznego polotu”

Program szkolenia:

1. Rozpoznanie własnego stylu myślenia, działania i rozwiązywania problemów.

Diagnoza własnego typu umysłu metodami testowymi

2. Czym jest twórcze myślenie?

3. Ograniczenia twórczego myślenia. Skuteczne techniki pokonywania ograniczeń kreatywnego myślenia.

4. Bariery hamujące procesy twórcze. Diagnoza i pokonywanie.

Narzędzia myślowe., „pułapka inteligencji”, nawyki myślowe, emocje, paraliż analityczny

5. O myśleniu lateralnym i heurystykach w rozwiązywaniu problemów.

6. Od kwiatu lotosu do szabli - odkrywanie własnych twórczych możliwości. Kilkadziesiąt praktycznych technik rozwijających twórcze myślenie

7. Sposoby wykorzystywania technik twórczego myślenia w życiu zawodowym:

 • praca nad rozwiązywaniem problemów
 • podejmowanie decyzji – twórczość w mnożeniu alternatyw, możliwości wyboru
 • sytuacje wymagające twórczości
 • twórcze poszukiwanie niestandardowych rozwiązań w standardowych sytuacjach
 • rozwiązywanie indywidualnych problemów
 • kreatywność w kontakcie z innymi – bańki logiczne – inne punkty widzenia – mnożenie perspektyw – interesy i wartości innych ludzi
 • wpływ emocji i percepcji na twórczość

8. Twórcze podejmowanie decyzji

 • metoda rzutu kostką
 • metoda linii najmniejszego oporu
 • technika uzasadnień na piśmie
 • „Osiołkowi w żłoby dano”
 • „rozwiązanie doskonałe”
 • metoda najlepszej decyzji
 • „a co będzie, jeśli…”
 • metody uproszczonej i pełnej tabeli
 • OCL (obawa, chciwość, lenistwo)

9. Twórczość a myślenie strategiczne. Twórcze działanie

 • If – box map (schemat punktów warunkowych)
 • Twórcze planowanie

10. Intuicja menedżera. Katalog technik i sposoby wykorzystywania intuicji na stanowisku kierowniczym.

 • odczyty intuicji
 • katalog technik analitycznych i umysłowych rozwijających intuicję
 • zasady odróżniania intuicji od myślenia życzeniowego i projekcji
 • zbiór ćwiczeń pozwalających na dowolne w czasie korzystanie z intuicji

11. Motywowanie i inspirowanie do rozwoju

 • czynniki kształtowania wewnętrznych przekonań pracowników
 • nietypowe sposoby wzbudzania i umiejętne wykorzystywanie motywacji wewnętrznej pracowników
 • wspieranie pracowników w rozwoju umiejętności twórczego myślenia
 • jak wykorzystać specjalizację pracowników do zoptymalizowania twórczych działań zespołu
 • poza nagrodą i karą – twórcze wpływanie na innych
 • zasada „15 procent”
 • jak wzmagać samodzielność pracowników
 • jak znaleźć złoty środek między kontrolą zespołu a samodzielnością pracowników i chęcią podejmowania przez nich większego ryzyka
 • wizjoner w zespole czy zespół wizjonerów  czy zatrudnić buntownika?  moc pozytywnego myślenia w zespole

12. Sesje twórczego myślenia

 • metoda sześciu myślących kapeluszy
 • burza mózgów
 • synektyka

Forma szkolenia

Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym.

Materiały szkoleniowe

Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy

Zapisz się na szkolenie

Karolina Binek
tel.: 71/ 785 10 08
kom.: 699 955 055
email: doradca@kreator-premium.pl

No Responses to “Szkolenie otwarte: Twórczość w zarządzaniu – trening kreatywnego myślenia – według sugestii klienta”

Leave a Reply