Szkolenie otwarte: Coaching i Mentoring – termin do ustalenia

Posted in: Aktualne szkolenia, Aktualności- Sep 28, 2012 No Comments

AKADEMIA ROZWOJU zaprasza Szanownych Państwa na szkolenie otwarte:

COACHING I MENTORING

UWAGA!
Szkolenie oparte jest o aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym!

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Terminy:

termin według sugestii klienta, w godzinach od 9.00 do 15.00

Inwestycja:
tylko 1700 zł netto od osoby

Miejsce szkolenia:
Sala szkoleniowa w Firmie AKADEMII ROZWOJU, ul. J. Kilińskiego 24, Wrocław

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • udoskonalisz umiejętności planowania i podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój pracowników i zwiększenie ich efektywności
 • nabędziesz umiejętności tworzenia ścieżek kariery oraz umiejętności korzystania z narzędzi planowania karier i rozwoju
 • zapoznasz się z metodami coachingu i mentoringu skierowanymi na zarządzanie wiedzą i podniesienie efektywności pracowników
 • rozwiniesz umiejętności niezbędne w pełnieniu roli coacha
 • udoskonalisz umiejętności planowania i podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój pracowników i zwiększenie ich efektywności
 • nabędziesz umiejętności tworzenia ścieżek kariery oraz umiejętności korzystania z narzędzi planowania karier i rozwoju zapoznasz się z metodami coachingu i mentoringu skierowanymi na zarządzanie wiedzą i podniesienie efektywności pracowników
 • rozwiniesz umiejętności niezbędne w pełnieniu roli coacha

Program Szkolenia:

1. Plany rozwoju osobistego tworzone dla i przy udziale coachowanych

2. Coaching i Mentoring – wprowadzenie

 • Rozumienie coachingu i mentoringu
 • Coaching i mentoring w porównaniu do innych metod rozwoju pracowników
 • Praca zespołowa i projektowa – wprowadzenie do coachingu i mentoringu

3. System ocen pracowniczych a kształtowanie ścieżek kariery

Planowanie karier:

 • Budowanie planów indywidualnej kariery pracownika
 • Awanse pionowe a awanse poziome
 • Tworzenie ścieżek awansów stanowiskowych
 • Metodologia – wykorzystanie wyników oceny pracowniczej do tworzenia księgi awansów (księgi sukcesji)
 • Otwarte systemy awansowania (metoda zintegrowanej oceny, metoda konkursowa i komisyjna)

System mentoringu elementem kształtowania ścieżek kariery zawodowej w firmie:

 • Czym się różni mentoring od coachingu
 • Dobór grupy uczestniczącej w procesie mentoringu
 • Kto może być mentorem, jak przygotowywać mentorów do pełnionej funkcji
 • Których pracowników objąć mentoringiem
 • Przygotowanie mentorowanych i mentorów do uczestniczenia w procesie
 • Etapy wdrażania mentoringu
 • Zadania w poszczególnych etapach procesu
 • Budowanie i utrzymywanie relacji mistrz-uczeń (mentor-mentorowany)
 • Zintegrowanie działań mentora z przełożonym mentorowanego innymi działami mentorowanego

4.  Rola przełożonego w rozwoju pracowników i budowaniu organizacji uczącej się

Budowanie przyjaznej kultury organizacyjnej (organizacja ucząca się)

Obserwacja i bieżąca ocena podwładnych

Udzielanie spontanicznych informacji zwrotnych – wzmacnianie pozytywnych zachowań, korygowanie negatywnych

5. Coaching jako styl zarządzania i metoda zwiększania efektywności pracowników

Czym jest coaching – założenia i definicje

Dlaczego warto stosować coaching – korzyści i wpływ na pracowników

Style coachingowe dostosowane do pracownika – od coachingu „prowadzenia za rękę do coachingu obserwacyjnego

Rodzaje coachingu: rozwojowy i kryzysowy

6. Przygotowanie do coachingu – analiza wyników oceny pracownika systemowej i biezącej

Jak coachować – struktura rozmowy coachingowej, umiejętności komunikacyjne i społeczne coacha

Coaching jako proces globalny w firmie – przykłady sposobów i metod stosowanych we wdrażaniu coachingu

Coaching na wybranych stanowiskach – sposoby doboru coachów i coachowanych

7. Przebieg procesu coachingu

Etap pierwszy: Określenie potrzeb i celów coachingu

Etap drugi: Kontrakt – uzgodnienie potrzeb rozwojowych i planu pracy

Etap trzeci: Realizacja – problemy, przeformułowania celów

Etap czwarty: Zakończenie i ewaluacja

8. Sesja coachingowa

Budowanie atmosfery zaufania

Podstawowe techniki i narzędzia coacha

Diagnozowanie problemów w trakcie sesji

Wykorzystywanie teorii uczenia się w coachingu

Zadania domowe – wzmacnianie efektu nauczania

9. Case study, symulacje

Forma szkolenia

Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym.

Materiały szkoleniowe

Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy

Zapisz się na szkolenie

Karolina Binek
tel.: 71/ 785 10 08
kom.: 699 955 055
email: doradca@kreator-premium.pl

No Responses to “Szkolenie otwarte: Coaching i Mentoring – termin do ustalenia”

Leave a Reply