WELLBEING W ORGANIZACJI

PDF ikona small

 BUDOWANIE EFEKTYWNOŚCI POPRZEZ DOBROSTAN PRACOWNICZY

Dobrostan (well-being) można zdefiniować jako poznawczą i emocjonalną ocenę swojego życia jako przyjemnego i wartościowego. Inaczej, satysfakcjonujący dla człowieka stan osiągany w wyniku zaspokojenia istotnych potrzeb i umożliwiający samorozwój w różnych obszarach życia, w tym – pracy zawodowej. 

smiley-2979107_1920Wyobraź sobie życie jako grę, w której żonglujesz pięcioma piłkami. Nazwijmy je – praca, rodzina, zdrowie, przyjaciele oraz dusza – wciąż utrzymujesz je w powietrzu. Wkrótce zrozumiesz, ze praca jest jak gumowa piłka. Za każdym razem, gdy ja opuścisz, odbije się i wróci do ciebie. Ale pozostałe cztery piłki – rodzina, zdrowie, przyjaciele i dusza – zrobione są ze szkła. Jeśli opuścisz jedną z nich, pozostanie nieodwracalnie zarysowana, nadszarpnięta, okaleczona, uszkodzona lub nawet zdruzgotana. Nigdy nie będzie już taka sama. Musisz to zrozumieć i dążyć do równowagi w swoim życiu”.
(B. G. Dyson Prezes i dyrektor generalny Coca-Cola Enterprises podczas wystąpienia w Georgia Tech, 6 września 1996 r. )
DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU:
uczestnicy nauczą się, co mogą sami robić dla swojego dobrostanu oraz równowagi miedzy życiem zawodowym a prywatnym oraz dowiedzą się, jak stworzyć organizację, która będzie czerpać z dobrostanu pracowników i przekładać go na zyski pracownika i całej organizacji.
Szkolenie oparte na dowodach naukowych oraz na wielu przykładach firm, które prowadzą taką dobrą praktykę
PROGRAM SZKOLENIA:

1. Czynniki wpływające na dobrostan pracowników

Bodźce organizacyjno – sytuacyjne i ich charakterystyka
2. Model witaminowy

12 czynników wpływających na dobrostan:

 • Grupa 1 – nie przekraczać wartości granicznej
 • Kontrola osobista i umiejętności pracownika
 • Wymagania i cele
 • Różnorodność wykonywanej pracy
 • Przejrzystość oczekiwań i oceny
 • Poziom kontaktów towarzyskich

 Grupa 2 – dozować jak najwięcej

 • Bezpieczeństwo fizyczne pracy
 • Znacząca pozycja społeczna
 • Wspierająca kontrola
 • Pespektywa kariery
 • Uczciwe traktowanie
 • Wynagradzanie finansowe
3. Narzędzia diagnostyczne

Jakimi narzędziami możemy zbadać poziom witamin w swojej pracy?

Przykładowe narzędzia diagnostyczne

Ocena pracy pod kątem Wellbeing

Diagnoza

4. Wellbeing – korzystny dla wszystkich?

Korzyści dla firmy i kadry kierowniczej z badania dobrostanu pracowniczego.

Weryfikowanie rzeczywistych działań względem pracowników z:

 • wizją i misją firmy
 • stylem zarządzania
 • uzyskanie obrazu firmy widzianej oczami pracowników

WellBeing jako narzędzie spójności działań firmy i lidera z deklaracjami

Korzyści dla pracownika z badania dobrostanu pracowniczego:

 • poczucie indywidualnej przynależności do firmy
 • wzrost motywacji
 • wzrost zaangażowania pracowników
5. Cele firmy a dobrostan pracowniczy

Cele diagnostyczne – poznanie opinii pracowników na temat sprawności i efektywności różnych mechanizmów w firmie: systemu bezpieczeństwa, systemu zarządzania, systemu nagradzania

 Cele komunikacyjne – pobudzenie rozmów kadry zarządzającej z pracownikami

 Cele motywacyjne i integracyjne – podjęcie przez pracowników współodpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie firmy, zespołu, działu

6. Zysk z WellBeing

Dla zwierzchnika lub firmy:

 • diagnoza mocnych i słabych stron pracownika, zespołu
 • identyfikacja problemów obecnych lub potencjalnych
 • skuteczność działań i zadowolenie z nich
 • ocena płynności procesów, standardów, procedur
 • diagnoza potencjalnych konfliktów
 • identyfikacja różnic w nastawieniu pracowników i różnic w ich potrzebach
 • poznanie palety motywatorów i demotywatorów
 • ocena stopnia utożsamiania się pracowników z firmą, z zespołem
 • ocena efektywności przywództwa
 • planowanie rozwoju karier zawodowych

 Dla pracownika:

 • możliwość wyrażenia opinii na temat obecnej kondycji firmy w różnych obszarach jej funkcjonowania
 • szansa wpływu na decyzje kadry zarządzającej
 • poczucie przynależności do firmy, do zespołu i możliwość wspływu na sytuację
 • możliwość wskazania obszarów rozwojowych
 • zezwolenie na aktywny udział w efektywnym planowaniu rozwoju zawodowego i podnoszenia własnych kwalifikacji

7. Jednostka i jej WellBeing

Czy JA jestem w równowadze?- diagnoza, stres i jego przeciwdziałanie, moje decyzje i moje lepsze życie – mój dobrostan

 Moje 5 piłeczek:

 1. praca
 2. rodzina
 3. zdrowie
 4. przyjaciele
 5. dusza

 Jak żonglować mądrzej? Jak utrzymać wszystkie piłeczki w równowadze?

8. Bezpośredni przełożony i jego wpływ na dobrostan pracownika

Bezpośredni przełożony i jego wpływ na tworzenie warunków dla organizacyjnego Wellbeingu
9. Organizacja a dobrostan jednostki

Organizacyjny Wellbeing,  jak robią to inni – przykłady z firm

Wpływ Wellbingu organizacyjnego na rozwój organizacji, efektywność pracowników – dowody naukowe

PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Termin szkolenia: Według harmonogramu (w godzinach od 9.00 do 15.00)

Cena szkolenia: 1100 zł. netto + 23%VAT (od osoby za 2 dni szkoleniowe)

Cena szkolenia obejmuje:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia przez trenera z praktycznym doświadczeniem zawodowym i trenerskim
 • udostępnienie sali szkoleniowej
 • bogate materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe, słodki poczestunek
 • obiad
 • certyfikaty

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (ul. Wrocławska 18/27, 55-095 Długołęka)

Forma szkolenia: Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, symulacje rozmów, próbki pracy, case study,  prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Materiały szkoleniowe: Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy