Zarządzanie Talentami w organizacji

PDF ikona smallTALENT MANAGEMENT – ZARZĄDZANIE TALENTAMI I TWORZENIE ŚCIEŻEK ROZWOJU ZAWODOWEGO

 Zarządzanie Talentami i budowanie ścieżek rozwoju pracowników

Pracownik, który w obrębie danej organizacji nie widzi dla siebie żadnych możliwości rozwoju, z czasem skamienieje. Każdy człowiek musi mieć poczucie, że idzie do przodu, że nie stoi w miejscu. Jeśli firma da mu taką możliwość, ten na pewno odwdzięczy się firmie swoim czasem, zaangażowaniem, doświadczeniem, wiedzą. To już będzie inny poziom relacji – oparty na wyższych wartościach, takich, jak LOJALNOŚĆ

birds-216412__480Zarządzanie talentami to proces selekcji i rozwoju najbardziej wartościowych z punktu widzenia organizacji pracowników. To  właśnie osoby utalentowane stanowią prawdziwą wartość organizacji i są odpowiedzialne za innowacyjne rozwiązania. Zarządzanie talentami pozwala przygotować taki program rozwoju najbardziej utalentowanych jednostek, aby ich potencjał został w pełni wykorzystany, a przez to by organizacja osiągała jeszcze lepsze rezultaty.

Program naszego szkolenia został opracowany na podstawie wieloletnich doświadczeń w obszarze badań kompetencji i wsparciu we wdrożeniu procesów personalnych realizowanych dla firm produkcyjnych.

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNICY

 • Zdefiniują pojęcie talentu, co dla nich on oznacza
 • Dowiedzą się, jakie są skuteczne metody wyszukiwania talentów w firmie
 • Poznają metody rozwoju talentów w organizacji
 • Dowiedzą się, jak budować skuteczny system komunikacji w firmie, związany z zarządzaniem talentami
 • Poznają metody budowania ścieżek kariery dla pracowników utalentowanych

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Czym jest talent dla organizacji ?

 • ustalenie definicji talentu w firmie
 • przejawy talentu w działaniu pracowników
 • mity dotyczące talentów
 • dlaczego talent jest ważniejszy od doświadczenia
 • kompetencje a talent

2. Zarządzanie strategiczne a talenty

Analiza strategii firmy

3. Kultura otwartej komunikacji sprzyjającej rozwijaniu talentów

 • komunikowanie przez dział  HR planów i sposobów wdrożenia systemu zarządzania talentami
 • jak połączyć system ocen okresowych z zarządzaniem talentami
 • udzielanie informacji pracownikom o ich mocnych stronach
 • rozmowy z pracownikami na temat postrzegania własnego rozwoju w firmie
 • przygotowanie szkoleń dla kadry menedżerskiej z zakresu zbierania informacji o talentach
 • budowanie bazy informacji o pracownikach i ich talentach
 • tworzenie ścieżek komunikacji w procesie zarządzania talentami

4. Metodologia diagnozy talentów

 • analiza stanowiska pracy
 • analiza dokumentacji systemu ocen pracowniczych
 • obserwacja
 • wywiad
 • Development Center
 • testy psychologiczne i kwestionariusze
 • niestandardowe metody diagnozy talentów

5. Sposoby rozwijania talentów w organizacji

 • szkolenie
 • coaching
 • nowe zadania
 • udział w zespołach projektowych
 • itp.

6. Tworzenie ścieżek rozwoju

 • analiza struktury organizacyjnej
 • dopasowywanie struktury organizacyjnej do strategii firmy
 • 5 etapów tworzenia ścieżek kariery
 • stworzenie planu rozwoju poszczególnych stanowisk pracy
 • ścieżki kariery jako element systemu motywacyjnego w organizacji

7. Jeśli nie awans to co?

8. Rola działu HR w monitorowaniu systemu zarządzania talentami i ścieżek rozwoju

 • dbanie o prawidłowy przebieg procesów
 • monitorowanie przepływu informacji i dbanie o ich prawidłowe wykorzystanie
 • organizowanie cyklicznych spotkań kadry zarządzającej i osób biorących udział w akademii talentów

PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Termin szkolenia: Według harmonogramu (w godzinach od 9.00 do 15.00)

Cena szkolenia: 1300 zł. netto + 23%VAT (od osoby za 2 dni szkoleniowe)

Cena szkolenia obejmuje:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia przez trenera z praktycznym doświadczeniem zawodowym i trenerskim
 • udostępnienie sali szkoleniowej
 • bogate materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe, słodki poczęstunek
 • obiad
 • certyfikaty

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (ul. Wrocławska 18/27, 55-095 Długołęka)

Forma szkolenia: Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, symulacje rozmów, próbki pracy, case study,  prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Materiały szkoleniowe: Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy